Děti

Nezletilé osoby starší 12 let

Nezletilé osoby starší dvanácti let (v době přijetí k přepravě) jsou pokládány za dospělé. Pokud požadujete službu pro nedoprovázené dítě, stáhněte si a vyplňte tento formulář - Nedoprovázené dítě / Meet and Assist Service (MAAS). Služba je zpoplatněna částkou 60 EUR za segment.

Děti 6-11 let

Děti platí plné jízdné a je pro ně nutná služba nedoprovázené dítě zpoplatněná částkou 60 EUR za segment. Prosíme stáhněte a vyplňte tento formulář - Nedoprovázené dítě / Meet and Assist Service (MAAS).

Malé děti do 2 let (8 dní - 23 měsíců včetně)

Malé děti do 2 let musí být uvedeny v rezervaci spolu s dospělou osobou. Malé děti do 2 let platí jízdné ve výši 10% z tarifu.

Kvůli bezpečnosti a pojištění musí být malé děti doprovázeny osobami staršími 18ti let v poměru 1 dospělý na 1 malé dítě.

Děti mladší 2 let cestují na klíně jednoho z rodičů nebo opatrovníka. Malé děti nemají nárok na zavazadla zdarma. Pokud dítě dosáhne věku 2 let před uskutečněním zpáteční cesty, musí zaplatit plnou cenu jízdného včetně příslušných poplatků. Při odbavení můžeme žádat o prokázání věku dítěte. Při odbavení mějte při sobě příslušné doklady.

Novorozenci (0-7 dní)

SmartWings nepřepravuje novorozené děti do 7 dní věku.