Odbavení

Otevření a uzavření odbavovací přepážky

Odbavovací přepážka se obvykle otevírá 2 hodiny před plánovaným odletem. Doporučujeme dostavit se k odbavení včas, zejména máte-li více zavazadel. Odbavení končí a přepážka se zavírá přesně 40 minut před plánovaným odletem. Pokud se nedostavíte včas k odbavení, může být vaše rezervace bez náhrady zrušena a cestující nebude odbaven.

Doporučení:

Po odbavení přepravce doporučuje cestujícím zůstat v prostorách letiště a sledovat informační tabule o možných změnách, popř. poslouchat hlášení. Dopravce není odpovědný za zmeškání letu v případě, že cestující nezachytí informaci o změně, která při čekání na nástup letadla letištěm proběhla místními komunikačními kanály.

Letenka a potvrzení o rezervaci

Cestující musí při odbavení ukázat svou platnou letenku (vystavenou IATA agenturou) nebo potvrzení o rezervaci s rezervačním kódem v případě elektronické rezervace (vystavené dopravcem). V opačném případě může být rezervace bez náhrady zrušena a cestující nemusí být odbaven.

Průkaz totožnosti

Pro ověření totožnosti musí všichni cestující při odbavení předložit platný průkaz totožnosti s fotografií. SmartWings akceptuje následující průkazy totožnosti:

  • Platný cestovní pas.
  • Platný občanský průkaz vydaný vládou země z Evropského ekonomického prostoru (EEA). Pouze následující země EEA vydávají občanské průkazy vhodné pro odbavení: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie,Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko,Maďarsko, Malta,Nizozemí, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko,Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko.
  • V souladu s článkem 28(1) konvence OSN z roku 1951, je přijatelným průkazem totožnosti také „UN Refugee Convention Travel Document“ vydaný vládou.
  • Neplatný nebo poškozený průkaz totožnosti nebude při odbavení přijat. V případě, že cestující při odbavení neukáže svůj platný průkaz totožnosti nebo je jeho průkaz totožnosti v nepořádku nebo je poškozen nebo jméno uvedené v průkazu totožnosti neodpovídá jménu cestujícího v rezervaci, nebude cestující přijat k přepravě bez jakékoliv náhrady škody. Rezervace v takovém případě propadá.

Cestovní doklady a odpovědnost cestujícího

Cestující je plně odpovědný za to, že jeho cestovní doklady potřebné pro účely tranzitu a vstupu do země příletu jsou v pořádku. Dopravce kontroluje při odbavení pouze totožnost cestujícího. Dopravce naúčtuje cestujícímu jakékoliv dodatečné výdaje, pokuty a poplatky, které mohou vzniknout v případě, že cestujícímu je odmítnut tranzit nebo vstup do země. SmartWings doporučuje mít na cestě svůj platný cestovní pas a případná víza vždy při sobě.

Víza

Cestující je plně odpovědný za to, že má v pořádku všechna víza, pokud jsou vyžadována. Při odbavení dopravce kontroluje pouze totožnost cestujícího. Dopravce naúčtuje cestujícímu jakékoliv dodatečné výdaje, pokuty a poplatky, které mohou vzniknout v případě, že cestujícímu je odmítnut tranzit nebo vstup do země. Pokud si nejste jisti, zda potřebujete víza pro vstup do země, kontaktujte velvyslanectví nebo konzulát dané země.

Online odbavení

Online odbavení se otevírá 30 hodin před plánovaným odletem a končí 60 minut před plánovaným odletem. Služba je dostupná pouze pro cestující pravidelných letů SmartWings v číselném rozmezí QS1000-1209 a QS1212-1261 a letů partnerských dopravců operovaných touto společností na uvedených letech.

V současné době je omezena na odlety z Prahy a z Moskvy. Online odbavení nelze aplikovat pro cestující bez čísla elektronické letenky, skupiny větší než 9 cestujících a cestující vyžadující speciální asistenci na letišti.

Po úspěšném provedení online odbavení obdrží cestující potvrzující e-mail obsahující palubní vstupenku. Nemá-li cestující žádné zavazadlo k odbavení, může na jejím základě projít přímo do letištního odletového východu. V opačném případě musí kontaktovat letištní odbavovací přepážku, nebo přepážku „baggage drop-off“, kde nechá své zavazadlo nejprve odbavit. V ojedinělých případech může být cestující vyzván, aby se po svém online odbavení nejprve dostavil na letištní odbavovací přepážku ke kontrole cestovních dokladů.

Je-li služba online odbavení z jakéhokoliv důvodu nedostupná, musí se cestující odbavit na letištní odbavovací přepážce.