Poplatky za zavazadla a další služby

Pravidla pro přepravu zavazadel

A) Příruční (kabinová) zavazadla

Cestující s výjimkou infanta (dítěte do 2 let věku) má nárok na bezplatnou přepravu:

 • Jednoho kusu kabinového zavazadla o maximální hmotnosti 5 kg a maximálních rozměrech 56 × 45 × 25 cm včetně držadla a koleček.
 • Předmětů pro osobní užití, mezi které řadíme:
  • dámskou kabelku,
  • kabát, šál nebo přikrývku,
  • deštník nebo vycházkovou hůl,
  • malý fotoaparát, kameru nebo dalekohled,
  • malý přesnosný počítač,
  • četbu na dobu letu,
  • jídlo pro dítě na dobu letu,
  • berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (tento se z kapacitních důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla),
  • dětskou autosedačku necertifikovanou pro použití v letecké dopravě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících,
  • dětskou autosedačku certifikovanou pro použití v letecké dopravě v případě, že cestující má pro její umístění zakoupené zvláštní sedadlo.
 • Příslušně označené tašky s prodejem DUTY FREE zakoupeným v tranzitním prostoru letiště.

Počet, váha a rozměry příručních zavazadel podléhají přísné kontrole při odbavení a nástupu do letadla. Zavazadlo, které nesplňuje
podmínky pro přijetí k přepravě jako kabinové, nebude povoleno k přepravě v kabině pro cestující a musí být odbaveno jako
zapsané zavazadlo.

B) Zapsaná (odbavená) zavazadla

Cestující s výjimkou infanta má nárok na bezplatnou přepravu:

v třídě C / Business Class … 20 kg zapsaných zavazadel
v třídě Y / Economy Class … 15 kg zapsaných zavazadel

Počet kusů zapsaných zavazadel není omezen.

 • U charterových letů může být volný váhový limit upraven podmínkami uvedenými ve smlouvě o pronájmu (charterové smlouvě). Objednavatel letu je v takovém případě povinen informovat cestující o stanoveném váhovém limitu.
 • Zavazadlo, u něhož jeden rozměr překročí 150 cm je považováno za nadrozměrné zavazadlo a podléhá příslušnému poplatku. Součet všech tří rozměrů nesmí v žádném případě překročit 250 cm. Váha jednoho kusu zapsaného zavazadla nesmí v žádném případě překročit 32 kg. Zavazadla těžší než 32 kg nebudou přijata k přepravě.
 • V případě, že letí dva a více cestujících prokazatelně společně (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího.
 • Infanti nemají nárok na bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel.
 • Dětské kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky jsou přepravovány bezplatně. Dětské kočárky musí být zabaleny do ochranného obalu nebo ochranné fólie, jinak nenese dopravce odpovědnost za jejich poškození. Bezplatně se také přepravují asistenční psi, doprovázejí-li nevidomou, hluchou či jinak postiženou osobu.

Poplatky

V případě platby při odbavení na letišti jsou vybírány následující poplatky:

DRUH SLUŽBY CENA ZA JEDNOTLIVÝ LET
Kód (EBT) Popis služby EUR USD CZK PLN CHF GBP
*) PETC/AVIH: V případě PETC nesmí celková váha včetně schrány překročit 5 kg, přičemž rozměry schrány nesmí být větší než 43 x 30 x 27 cm. V případě překročení těchto limitů, musí být zvíře přepravováno jako AVIH. V případě AVIH nesmí celková váha včetně schrány překročit 32 kg.
XBAG Nadváha zavazadel (za každý 1 kg) 6 8 160 24 7 5
OVSZ 15KG Nadrozměrné zavazadlo (1 ks) o váze do 15,0 kg 60 75 1500 240 70 50
OVSZ 32KG Nadrozměrné zavazadlo (1 ks) o váze 15,1 - 32,0 kg 120 150 3000 480 140 100
PETC * Živé zvíře přepravované v kabině pro cestující (1 ks) 60 75 1500 240 70 50
AVIH * Živé zvíře přepravované v nákladovém prostoru (1 ks) 120 150 3000 480 140 100
SPEQ 15KG Sportovní vybavení (1 ks) o váze do 15,0 kg 60 75 1500 240 70 50
SPEQ 32KG Sportovní vybavení (1 ks) o váze 15,1 - 32,0 kg 120 150 3000 480 140 100
WEAP Zbraň (1 ks) a střelivo (max. 200 nábojů) 60 75 1500 240 70 50
UMNR Nedoprovázené dítě (1 osoba) 60 75 1500 240 70 50
MAAS Asistenční služba Meet and assist (1 osoba) 60 75 1500 240 70 50

Veškeré poplatky jsou vybírány jako jednosměrné za každý jednotlivý let. Od cestujícího, který má návazné lety, budou na výchozím letišti jeho cesty vybrány příslušné poplatky za všechny lety (příslušné poplatky jsou vynásobeny počtem letů) až do cílové destinace (destinace,do níž jsou odbavena zavazadla cestujícího).

Cestující, který si u svojí cestovní kanceláře předplatí zvýšený limit pro volnou váhu zavazadel, je povinen uhradit při odbavení na letišti příslušný doplatek, jestliže jeho skutečná váha zavazadel překročí limit, který si předplatil.