Zavazadla

Velice litujeme jakýchkoli nepříjemností vzniklých při přepravě Vašich zavazadel.

Pro potřeby likvidace prosím vyplňte online reklamační formulář:

Online reklamační formulář →

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost následujícím pokynům.

I. ODBAVENÁ ZAVAZADLA

- odbavené zavazadlo – rozumí se zavazadlo opatřené zavazadlovým lístkem s identifikačním číslem

I. a) Reklamace POŠKOZENÝCH zavazadel

Cestující musí v souladu s Montrealskou úmluvou škodu na zavazadle nahlásit okamžitě po obdržení zavazadla u handlingového partnera v destinaci. Škodu je možné dohlásit dopravci písemně ve lhůtě 7 dní od obdržení zavazadla.
Na pozdější dohlášení reklamace nebude brán zřetel.

Pro potřeby likvidace prosím vyplňte online formulář na adrese claim.travelservice.aero.

Pro uplatnění reklamace budete potřebovat tyto dokumenty:

Damage Report, palubní vstupenku a zavazadlový lístek, doklad o opravě (v případě, že zavazadlo nelze opravit, opravna vystaví potvrzení o neopravitelnosti a cestující doloží doklad o pořízení poškozeného zavazadla), adresu a bankovní spojení.

TVS spolupracuje s opravnou zavazadel, kterou je možno využít.
Dolfi 1920, www.dolfi1920.cz

I. b) Reklamace VYKRADENÉHO zavazadla

Pro dohlášení platí lhůta do 7 dnů od obdržení zavazadla cestujícím.

Pro potřeby likvidace prosím vyplňte online formulář na adrese claim.travelservice.aero.

Pro uplatnění reklamace budete potřebovat tyto dokumenty:

Damage Report, palubní vstupenku, zavazadlový lístek, seznam ztracených věcí s cenou a datem pořízení, účtenky, adresu a bankovní spojení.

I. c) Reklamace NEDORUČENÉHO ( ZPOŽDĚNÉHO ) zavazadla

Reklamace nedoručeného zavazadla musí být nahlášena okamžitě po příletu cestujícího do jakékoliv destinace. Klient ohlásí u handlingového partnera v destinaci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Cestující má nárok na proplacení kompenzace na nezbytné výlohy v případě, že neobdrží zavazadlo déle než 24 hodin. Jednorázová kompenzace je 60 Euro na osobu. V případě, že cestující neobdrží zavazadlo déle než 48 hodin, může si nakoupit nezbytně nutné potřeby, jejichž nákup je nutno doložit účty. Nevztahuje se na rezidenty.

Výjimkou jsou nedoručené kočárky, kde se kompenzace neproplácí.
Nebude-li mít cestující zavazadlový lístek od reklamovaného zavazadla, na reklamaci nebude brán zřetel.

Pro potřeby likvidace prosím vyplňte online formulář na adrese claim.travelservice.aero.

Pro uplatnění reklamace budete potřebovat tyto dokumenty:

- ZPOŽDĚNÉ ZAVAZADLO
Property Irregularity Report (P.I.R.), zavazadlový lístek, seznam věcí zakoupených v destinaci + doklady o koupi ( nutné ), adresu a bankovní spojení.
Tuto skutečnost musí klient nahlásit nejpozději do 21 dnů od převzetí zavazadla.

Pokud nebylo zavazadlo nalezeno do 4 týdnů je považováno za ZTRACENÉ.

Pro potřeby likvidace prosím vyplňte online formulář na adrese claim.travelservice.aero.

Pro uplatnění reklamace budete potřebovat tyto dokumenty:

-ZTRACENÉ ZAVAZADLO

Property Irregularity Report (P.I.R.) , palubní vstupenku, zavazadlový lístek, seznam ztracených věcí s cenou a datem pořízení, účtenky, adresu a bankovní spojení.

II. LIMITKY- viz Přepravní podmínky letecké společnosti TVS a SW

Pokud tyto předměty nebudou uloženy v zavazadle, které je přepravováno v zavazadlovém
prostoru a budou nalezené během bezpečnostní kontroly, budou bez náhrady zabaveny.

PŘEDMĚTY , ZA KTERÉ DOPRAVCE NENESE ODPOVĚDNOST

Cestující nesmí přepravovat v zapsaném zavazadle křehké věci (např. parfémy, toaletní vody, dioptrické a sluneční brýle, kontaktní
čočky, lahve, sklo, porcelán, vodní dýmku) nebo předměty podléhající rychlé zkáze, léky, peníze, kreditní karty, cenné a umělecké
předměty, šperky a předměty z drahých kovů, klíče, cenné papíry, akcie nebo dluhopisy, obchodní dokumenty, pasy či jiné identifikační
doklady, nosiče dat, elektronické přístroje (walkman, CD přehrávač, fotoaparát, videokamera, MP3, mobilní telefon, přenosný počítač
atd.) včetně příslušenství. Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených předmětů

UPOZORNĚNÍ:
SLUNEČNÍKY A PLÁŽOVÉ STANY BUDOU PŘEPRAVOVÁNY NA TZV“LIMITED RELEASE“
(VLASTNÍ ODPOVĚDNOST) A NEBUDE ZA JEJICH ZTRÁTU POSKYTOVÁNA KOMPENZACE

Na reklamace těchto předmětů se nebude brát zřetel.