Poggyász reklamáció

Sajnálatunkat fejezzük ki a poggyász szállítása során felmerült kellemetlenségekért.

A kárrendezéshez, kérjük, töltse ki az on-line reklamációs adatlapot:

On-line reklamációs adatlap →

Kérjük, fordítson fokozott figyelmet a következő utasításokra.

I. Feladott poggyász

Feladott poggyászon értendő a csomagcímkével ellátott, azonosító számmal rendelkező poggyász.

I. a) Sérült poggyász

A Montreáli Egyezmény értelmében az utas köteles a feladott poggyászban bekövetkezett kárt azonnal, a poggyász átvétele után jelezni a célállomáson található handling cég felé. A kárigényt ezen felül írásban, legkésőbb a poggyásznak az utasnak történt átadását követő 7 napon belül be kell jelenteni a fuvarozó felé. A megadott határidőn kívül beérkező igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük feltölteni a claim.travelservice.aero weboldalon található online nyomtatványhoz.

 1. A poggyász sérüléséről felvett jegyzőkönyv,
 2. repülőjegy és csomagcímke,
 3. poggyász javításáról készült dokumentum (amennyiben a poggyász javíthatatlan, a javítást végző cégnek a javíthatatlanság tényéről szakvéleményt kell kiállítania, az utasnak pedig be kell nyújtania a sérült poggyász vásárlását alátámasztó dokumentumot),
 4. banki adatok (IBAN, SWIFT).

I. b) Kisebb lopások

Legkésőbb a poggyásznak az utasnak történt átadását követő 7 napon belül van lehetőség a kisebb lopásokra vonatkozó kárigények benyújtására. Az előírt határidőn kívül beérkező igényeket nem áll módunkban figyelembe venni.

A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük feltölteni a claim.travelservice.aero weboldalon található online nyomtatványhoz.

 1. A poggyász sérüléséről felvett jegyzőkönyv,
 2. repülőjegy és csomagcímke,
 3. az eltűnt tárgyak listája árral, a beszerzés dátumával, számlákkal,
 4. banki adatok (IBAN, SWIFT).

I. c) Kézbesítetlen poggyász

A kézbesítetlen poggyászra vonatkozó reklamációt az utas célállomásra történő megérkezését követően azonnal be kell jelenteni. A reklamációt az utasnak kell megtennie a célállomáson található handling cég felé. Későbbi reklamációt nem áll módunkban figyelembe venni.

Amennyiben az utas 24 órát meghaladóan nem jut hozzá poggyászához, jogosult a szükségszerűen felmerülő költségei megtérítésének fejében kártérítés kifizetésére, melynek összege személyenként 60 EUR összegig terjed. Amennyiben az utas 48 órát meghaladóan nem jut hozzá poggyászához, jogosult beszerezni a feltétlenül szükséges tételeket, mely beszerzéseket számlával kell alátámasztani. Ezen kompenzáció nem alkalmazandó az adott desztináció helyi lakosainak esetében.

A kézbesítetlen babakocsik kizárás alá esnek, kompenzációjuk nem tartozik visszatérítés hatálya alá. Amennyiben az utas nincs birtokában a reklamáció tárgyát képező poggyász csomagcímkéjének, a kárigényt nem áll módunkban figyelembe venni.

- Késve érkezett poggyász
A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük feltölteni a claim.travelservice.aero weboldalon található online nyomtatványhoz.

 1. Felvett jegyzőkönyv (PIR: Property Irregularity Report),
 2. repülőjegy, csomagcímke,
 3. egyszeri gyorssegély átvételét igazoló dokumentum,
 4. célállomáson beszerzett tételek listája + vásárlást igazoló dokumentum (kötelező),
 5. banki adatok (IBAN, SWIFT).

Az utas legkésőbb a poggyász átvételétől számított 21 napon belül köteles a késés tényét bejelenteni.

Amennyiben a poggyász 4 héten belül nem kerül elő, az elveszettnek tekintendő.

- Elveszett poggyász
A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük feltölteni a claim.travelservice.aero weboldalon található online nyomtatványhoz.

 1. A felvett jegyzőkönyv eredeti példánya (PIR: Property Irregularity Report),
 2. repülőjegy, csomagcímke,
 3. elveszett tételek listája, értékmegjelöléssel és a beszerzés dátumának megjelölésével,
 4. számlák,
 5. banki adatok (IBAN, SWIFT).

II. Poggyász szállítása külön feltételek alapján

Kérjük olvassa el a Travel Service a.s. és a SmartWings légitársaság utasok és poggyász fuvarozására vonatkozó üzletszabályzatának 11.4. pontját.

Amennyiben ezek a tételek nem a csomagtérben szállítandó poggyászban kerülnek elhelyezésre és a biztonsági átvizsgálás során kimutatásra kerülnek, azokat kártérítés megfizetése nélkül elkobozzák.

Tételek, melyre a fuvarozó nem vállal felelősséget

Az alábbi tételek feladott poggyászban történő szállítása tilos, azok esetleges eltűnéséért vagy sérüléséért a fuvarozó nm vállal felelősséget:

parfüm, kölnivíz, dioptriás és napszemüveg, kontakt lencse, üveg, üvegtárgyak, porcelán, vízipipa, vagy könnyen megsemmisíthető tárgyak, gyógyszerek, pénz, hitelkártyák,, értékes tárgyak és műtárgyak, antik tárgyak, ékszerek, drága- és féldrága kövek, és más értékes fémtárgyak, kulcsok, értékpapírok, részvények, vagy kötvények, okiratok, üzleti iratok, útlevél vagy egyéb személyazonosító irat, adathordozó és elektromos készülékek, beleértve a tartozékokat is.

MEGJEGYZENDŐ:
NAPERNYŐ SZÁLLÍTÁSÁRA CSAK A FUVAROZÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSÁVAL VAN LEHETŐSÉG, ELVESZTÉSÜK ESETÉN KÁRTÉRÍTÉS NEM IGÉNYELHETŐ.

A fenti tételekre benyújtott kárigényeket nem áll módunkban figyelembe venni.