Poggyász reklamáció

Sajnálatunkat fejezzük ki a poggyász szállítása során felmerült kellemetlenségekért. Kérjük, fordítson fokozott figyelmet a következő utasításokra.

I. Feladott poggyász

Feladott poggyászon értendő a csomagcímkével ellátott, azonosító számmal rendelkező poggyász.

I. a) Sérült poggyász

A Montreáli Egyezmény értelmében az utas köteles a feladott poggyászban bekövetkezett kárt azonnal, a poggyász átvétele után jelezni a célállomáson található handling cég felé. A kárigényt ezen felül írásban, legkésőbb a poggyásznak az utasnak történt átadását követő 7 napon belül be kell jelenteni a fuvarozó felé. A megadott határidőn kívül beérkező igényeket nem vesszük figyelembe.

A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük a claim@travelservice.aero e-mail címre elküldeni:

A poggyász sérüléséről felvett jegyzőköny (a továbbiakban PIR: Property Irregularity Report), repülőjegy eredeti példánya, eredeti csomagcímke, poggyász javításáról készült dokumentum (amennyiben a poggyász javíthatatlan, a javítást végző cégnek a javíthatatlanság tényéről szakvéleményt kell kiállítania, az utasnak pedig be kell nyújtania a sérült poggyász vásárlását alátámasztó dokumentumot), banki adatok (IBAN, SWIFT).

I. b) Kisebb lopások

Legkésőbb a poggásznak az utasnak történt átadását követő 7 napon belül van lehetőség a kisebb lopásokra vonatkozó kárigények benyújtására. Az előírt határidőn kívül beérkező igényeket nem áll módunkban befogadni és elbírálni. Amennyiben az utas nincs birtokában reklamáció tárgyát képező poggyász csomagcímkéjének, a kárgiényt nem áll módunkban figyelembe venni.

A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük a claim@travelservice.aero e-mail címre elküldeni:

A felvett jegyzőköny (a továbbiakban PIR: Property Irregularity Report), repülőjegy eredeti példánya, eredeti csomagcímke, az eltűnt tárgyak listája árral és a beszerzés dátumával, számlákkal, banki adatok (IBAN, SWIFT)

I. c) Kézbesítetlen poggyász

A kézbesítetlen poggyászra vonatkozó reklamációt az utas célállomásra történő megérkezését követően azonnal be kell jelenteni. A reklamációt az utasnak kell megtennie a célállomáson található handling cég felé. Későbbi reklamációt nem áll módunkban figyelembe venni.

Amennyiben az utas 24 órát meghaladóan nem jut hozzá poggyászához, jogosult a szükségszerűen felmerülő költségei megtérítésének fejében kártérítés kifizetésére, melynek összege személyenként 60 EUR összegig terjed. Amennyiben az utas 48 órát meghaladóan nem jut hozzá poggyászához, jogosult beszerezni a feltétlenül szükséges tételeket, mely beszerzéseket számlával kell alátámasztani.

A kézbesítetlen babakocsik kizárás alá esnek, bár a kompenzációjuk nem tartozik visszatérítés hatálya alá. Amennyiben az utas nincs birtokában a reklamáció tárgyát képező poggyász csomagcímkéjének, a kárgiényt nem áll módunkban figyelembe venni.

- Késve érkezett poggyász
A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük a claim@travelservice.aero e-mail címre elküldeni:

A felvett jegyzőköny (a továbbiakban PIR: Property Irregularity Report), repülőjegy eredeti példánya, eredeti csomagcímke, egyszeri gyorssegély átvételét igazoló dokumentum, célállomáson beszerzett tételek listája + vásárlást igazoló dokumentum (kötelező), banki adatok (IBAN, SWIFT). Az utas legkésőbb a poggyász átvételétől számított 21 napon belül köteles a késés tényét bejelenteni.

Amennyiben a poggyász 4 héten belül nem kerül elő, az elveszettnek tekintendő.

- Elveszett poggyász
A kárigény elbíráláshoz a következő dokumentumokat kérjük a claim@travelservice.aero e-mail címre elküldeni:

A felvett jegyzőköny (a továbbiakban PIR: Property Irregularity Report), repülőjegy eredeti példánya, eredeti csomagcímke, elveszett tételek listája, értékmegjelöléssel és a beszerzés dátumának megjelölésével, számlák, banki adatok (IBAN, SWIFT).

II. Poggyász szállítása külön feltételek alapján

Kérjük olvassa el a Travel Service a.s. és a SmartWings légitársaság utasok és poggyász fuvarozására vonatkozó üzletszabályzatának 11.4. pontját.

Amennyiben ezek a tételek nem a csomagtérben szállítandó poggyászban kerülnek elhelyezésre és a biztonsági átvizsgálás során kimutatásra kerülnek, azokat kártérítés megifzetése nélkül elkobozzák.

Tételek, melyre a fuvarozó nem vállal felelősséget

Tilos a következő tárgyak feladott poggyászban történő szállítása, azok esetleges eltűnéséért vagy sérülésért a fuvarozó nem vállal felelősséget: mint parfüm, kölnivíz, dioptriás és napszemüveg, kontakt lencse, üveg, üvegtárgyak, porcelán, vízipipa, vagy könnyen megsemmisíthető tárgyak, gyógyszerek, pénz, hitelkártya, értékes tárgyak és műtárgyak, antik tárgyak, ékszerek, drága- és féldrága kövek, és más értékes fémtárgyak, kulcsok, értékpapírok, részvények, vagy kötvények, okiratok, üzleti iratok, útlevél vagy egyéb személyazonosító irat, adathordozó és elektromos készülékek, beleértve a tartozékokat is. A fuvarozó nem felel a fent említett tárgyak eltűnéséért vagy megsemmisüléséért.

MEGJEGYZENDŐ:
NAPERNYŐ SZÁLLÍTÁSÁRA CSAK A FUVAROZÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSÁVAL VAN LEHETŐSÉG, ELVESZTÉSÜK ESETÉN KÁRTÉRÍTÉS NEM IGÉNYELHETŐ.

A fenti tételekre benyújtott kárigényeket nem áll módunkban figyelembe venni.