Bezpečnosť

Lietanie je vec dôvery a bezpečnosť je zásadným parametrom, na ktorý kladie spoločnosť Travel Service a jej obchodná značka SmartWings najväčší dôraz.

Travel Service / SmartWings je certifikovaný ako letecký dopravca pre pravidelnú a charterovú obchodnú dopravu cestujúcich a nákladu podľa pravidiel Európskej únie. Naša spoločnosť tiež splnila náročné požiadavky FAA - Federálneho úradu pre letectvo USA a získala povolenie vykonávať leteckú obchodnú dopravu do a z USA.

Bezpečnosť a pravidelnosť modernej leteckej dopravy závisí do značnej miery na kvalitnom prevádzkovom zázemí. Prevádzkový personál Travel Service zabezpečuje hladký chod celej prevádzky 24 hodín denne, 365 dní v roku. Letová prevádzka a činnosť všetkých prevádzkových zložiek je koordinovaná Prevádzkovou kontrolou, ktorá priebežne sleduje pohyb všetkých lietadiel za letu, tiež prípravu na let lietadiel, ktoré sa nachádzajú na zemi a koordinuje činnosť všetkých zúčastnených zložiek.

Prevádzkoví dispečeri, koordinátori letísk, navigátori, plánovači posádok, vodiči posádkových a cateringových automobilov, technici a mechanici sa striedajú v zmenách tak, aby letová prevádzka prebiehala bezpečne a presne podľa letového poriadku.

V novembri 2016 Travel Service úspešne absolvoval prísny bezpečnostný audit medzinárodnej leteckej organizácie IATA (International Air Transport Association). Program auditu IOSA (IATA Operational Safety Audit) preveruje bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Letecké spoločnosti zapojené do programu musia preukázať splnenie prísnych medzinárodných štandardov bezpečnosti a kvality.