Cestující s očkováním a ze zelených zemí nově bez negativního testu

Od 27. dubna 2021 dochází k úpravě podmínek, za kterých cestující mohou vstupovat na palubu našich letadel bez povinnosti předložení negativního testu.

Mezi výjimky jsou nově zařazeni:

  1. cestující, kteří předloží písemné potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně sedm dní,
  2. cestující, kteří do České republiky cestují ze zemí spadajících mezi země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření MZ ČR, (tj. ze zemí spadajících do zelené kategorie cestovatelského semaforu),

Kompletní seznam najdete zde. Všichni cestující musí i nadále splňovat veškeré podmínky pro vstup do cílové země.