Upozornění pro cestující: Z důvodu dočasného přerušení provozu letounů Boeing 737 MAX jsou lety operovány jinými typy letadel. Omlouváme se, pokud výjimečně dojde ke zpoždění nebo zrušení letu. Aktuální letový řád Vašeho letu si můžete ověřit ve Správě rezervací v sekci Moje lety.

Moje zavazadlo bylo poškozeno

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Zavazadlo doporučujeme nechat opravit u společnosti Dolfi 1920 (www.dolfi1920.cz). Uschovejte si doklad o opravě nebo potvrzení o neopravitelnosti. O náhradu škody můžete požádat prostřednictvím online reklamačního formuláře.

Obsah: