Moje zavazadlo nepřiletělo

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Property Irregularity Report (PIR). Uschovejte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Pokud Vám zavazadlo není doručeno do 24 hodin po příletu, máte nárok na paušální odškodnění ve výši 60 EUR na osobu.

Není-li doručeno do 48 hodin, máte nárok na proplacení nezbytných výdajů oproti nákupním dokladům. Uvedené krytí se nevztahuje na rezidenty v místě příletu. Jestliže zavazadlo neobdržíte do 30 dnů od příletu, je považováno za ztracené. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.

Obsah: