V mém zavazadle něco chybí

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agentra, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.

Obsah: