Upozornění pro cestující: Z důvodu dočasného přerušení provozu letounů Boeing 737 MAX jsou lety operovány jinými typy letadel. Omlouváme se, pokud výjimečně dojde ke zpoždění nebo zrušení letu. Aktuální letový řád Vašeho letu si můžete ověřit ve Správě rezervací v sekci Moje lety.

Zdravotní omezení

Kdy je k letu potřeba lékařské potvrzení?

Potvrzení na tomto formuláři potřebujete v těchto případech:

 • Infarkt myokardu (21 dní a méně před plánovanou cestou)
 • Mozková mrtvice (10 dnů a méně před plánovanou cestou)
 • Čerstvě narozené děti (7 dní a méně po porodu)
 • Dekompresní (kesonová) nemoc
 • Pneumotorax (14 dní a méně od události)
 • Požadavek na nosítka
 • Neschopnost sedět vzpřímeně
 • Poranění hlavy (14 dní a méně před plánovanou cestou)
 • Zlomeniny (kromě nekomplikovaných zlomenin horních končetin a prstů horních končetin)
 • Sádra (kromě sádry na horních končetínách a na prstech horních končetin)
 • Hluboká žilní trombóza
 • Těžká duševní porucha (musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo)
 • Jakákoliv vážná nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic)

Mohu letět těhotná?

Ano, do 34. týdne těhotenství (do 28. týdne u vícečetných těhotenství). Mějte však vždy u sebe těhotenský průkaz, abyste mohla prokázat stádium těhotenství. Po 34. týdnu těhotenství již přeprava není možná.

Jak probíhá přeprava cestujících na invalidním vozíku?

Klientům na invalidním vozíku nabízíme bezplatnou letištní asistenci, kterou je třeba vyžádat přes kontaktní formulář alespoň dva dny před odletem. V objednávce je třeba specifikovat, zda je klient schopen dojít na palubě k sedadlu a zda dokáže překonat schody. Podle těchto údajů Vám nastavíme pohodlný rozsah asistence.

Váš vlastní vozík nám předáte při odbavení a převezmete si jej po příletu. Je přepravován zdarma. Pokud je let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, objednejte si asistenci a přepravu invalidního vozíku u cestovní kanceláře.

Mohou létat zranění či nemocní cestující?

Cestujícím s jakoukoli infekční nemocí může být odepřen nástup na palubu bez nároku na kompenzaci. Zranění a nemocní cestující potřebují k cestě tento formulář. Klikněte na formulář a zjistěte, zda se na Vás vztahuje některá z uvedených diagnóz.

Je možné si objednat asistenci?

Smartwings nabízí několik druhů asistence. Pro klienty s omezenou pohyblivostí nabízíme zdarma asistenci invalidního vozíku. Pro nedoprovázené děti nebo nezkušené cestovatele nabízíme placenou doprovodnou službu UMNR/MAAS za cenu 59 EUR/směr. Veškeré asistenční služby je třeba objednat do 2 dnů před odletem prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Pokud je let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, je třeba asistenci objednat u cestovní kanceláře. Cena bude podléhat jejímu ceníku.

Lze na palubu objednat dietní jídlo?

Speciální jídla lze objednat pouze na lety, kde je občerstvení zahrnuto v ceně letenky, tzn. na vybraných linkách delších než 4 hodiny. Objednávku je třeba provést alespoň 48 hodin před odletem přes kontaktní formulář. Na ostatních linkách si lze vybrat z nabídky placeného občerstvení při nákupu letenky nebo do 48 hodin před odletem v sekci Moje lety. Na některých letech může být možnost předběžné objednávky omezena.

Jak dlouho po operaci mohu cestovat?

V závislosti na doporučení Vašeho lékaře, v některých případech po Vás však můžeme vyžadovat předložení tohoto formuláře zdravotní způsobilosti. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Jak přepravovat léky a injekce?

Léky lze přepravovat pouze v příručním zavazadle. Přeprava v odbaveném zavazadle je zakázána. Tekuté léky musí být přepravovány v lahvičkách do 100 ml umístěných v uzavíratelném průhledném sáčku do objemu max. 1 l na osobu. Injekční stříkačku lze na palubě přepravovat pouze s písemným potvrzením od lékaře, že ji cestující nezbytně potřebuje. Pro lety z destinací mimo ČR musí být potvrzení v anglickém jazyce.

Mohu za letu použít kyslík?

Z bezpečnostních důvodů nedovolujeme cestujícím vzít si na palubu vlastní kyslíkové lahve. Jestliže potřebujete použít kyslík během letu, je třeba tuto službu vyžádat telefonicky v den rezervace letenky. Cestující musí cestovat s písemným lékařským potvrzením, že je schopen letu. Bez potvrzení bude přeprava v zájmu Vaší bezpečnosti odmítnuta. Poplatek činí 200 EUR za 311.5l na směr. Musí být zaplacen při objednání, nelze jej uhradit na letišti před odletem. Poplatek je nevratný, a to i v případě, kdy kyslík nebyl využit.

Pokud je let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, prosím, objednejte si kyslíkovou láhev na palubu prostřednictvím své cestovní kanceláře.

Z bezpečnostních důvodů můžeme použít pouze ¾ lahve s kyslíkem. Dle zákona je na jednom letu je možné vyhovět pouze jednomu požadavku na láhev s kyslíkem.

Obsah: