Upozornění pro cestující: Z důvodu dočasného přerušení provozu letounů Boeing 737 MAX jsou lety operovány jinými typy letadel. Omlouváme se, pokud výjimečně dojde ke zpoždění nebo zrušení letu. Aktuální letový řád Vašeho letu si můžete ověřit ve Správě rezervací v sekci Moje lety.

Mohu za letu použít kyslík?

Z bezpečnostních důvodů nedovolujeme cestujícím vzít si na palubu vlastní kyslíkové lahve. Jestliže potřebujete použít kyslík během letu, je třeba tuto službu vyžádat telefonicky v den rezervace letenky. Cestující musí cestovat s písemným lékařským potvrzením, že je schopen letu. Bez potvrzení bude přeprava v zájmu Vaší bezpečnosti odmítnuta. Poplatek činí 200 EUR za 311.5l na směr. Musí být zaplacen při objednání, nelze jej uhradit na letišti před odletem. Poplatek je nevratný, a to i v případě, kdy kyslík nebyl využit.

Pokud je let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, prosím, objednejte si kyslíkovou láhev na palubu prostřednictvím své cestovní kanceláře.

Z bezpečnostních důvodů můžeme použít pouze ¾ lahve s kyslíkem. Dle zákona je na jednom letu je možné vyhovět pouze jednomu požadavku na láhev s kyslíkem.

Obsah: