Notice to passengers: Due to temporary grounding of Boeing 737 MAX fleet, flights are operated by different aircraft types. We apologize should any flight delay or cancellation rarely occure. To check your actual flight schedule, please login to Booking Management in My Flights section.

Beleegyezés a személyes adatok feldogozásához

Ez úton felhatalmazom a Travel Service, a.s. társágot, amely székhelye: Prága 6, K Letišti 1068/30, 160 08, IČO: 256 63 135, és amely a Kereskedelmi Nyilvántartásban a Prágai városi bíróság által vezetett cégnyilvántartásban a B 5332 szám alatt van nyilvántartásban, mint személyes adataim adatkezelőjét (a továbbiakban: Travel Service),

szabad és önkéntes hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához a következő terjedelemben: email címem, esetleg más információk, amelyekt rólam a Travel Service társaság beszerzett, és úgy fogja ezek felhasználni, hogy az alább említett marketing tevékenységeit jobban becélozza az én igényeimre

célja: megszólítás a Travel Service társaság termékeit és szolgáltatásait illető kínálattal, beleértve a termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, versenyekről szóló információ nyujtást, valamint a hírlevelek és ünnepi kívánságok kézbesítését.

A hozzájárulás 5 évre van megítélve.

Továbbá tudomásul veszem, hogy ezt a hozzájárulást bármikor vissza vonhatom, és pedig elektronikus formában a következő címen: http://www.travelservice.aero/személyes-adatok/ vagy írott formában a Travel Service társaság címére elküldve. Hozzájárulásomat visszavonhatom a megadott időtartam letelte előtt. A hozzájárulás visszavonása nem érinteti a személyes adatok feldolgozását a visszavonás előtti időszak keretében.

Bővebb információ a személyes adatok feldolgozásáról a mellékletben van feltüntetve, amely ezen hozzájárulás képes részeként szolgál. A személyes adatokkal kapcsolatos egyetemes információk szintén elérhetőek a http://www.travelservice.aero/személyes-adatok/ című weboldalon.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk

Ezzel a dokumentummal a Travel Service társaság (székhelye: Prága 6, K Letišti 1068/30, 160 08, IČO: 256 63 135, és amely a Kereskedelmi Nyilvántartásban a Prágai városi bíróság által vezetett cégnyilvántartásban a B 5332 szám alatt van nyilvántartva), mint a személyes adataiknak adatkezelője, információt nyújt Önnek a személyes adatok feldolgozásáról és az Ön jogairól a feldolgozott adatokkal kapcsolatban.

A feldolgozáshoz a következő tevékenységek keretében kerül sor:

  • Marketing tevékenységek végzése közben

A feldolgozás célja: A Travel Service termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos megszólítás, beleértve a termékeket, szolgáltatásokat, rendezvényeket és versenyeket illető információkat, valamint a hírleveleket és ünnepi kívánságokat.

A feldolgozás céljának leírása: Az Önök személyes adatait a Travel Service társaság termékeiről és szolgáltatásairól szóló értesítésekhez használjuk, beleértve a termékeket, szolgáltatásokat, rendezvényeket és versenyeket illető információkat, valamint a hírleveleket és ünnepi kívánságokat. Néhány adat a fent említett üzenetek ismertetésére használható fel.

Feldolgozáshoz való jogosultság: A feldolgozáshoz a személyes adatok feldolgozásának hozzájárulása jogosít fel minket, amelyeket megadott nekünk. Abban az esetben, hogy nem adta meg nekünk hozzájárulását, ez ok arra, hogy ne dolgozzuk fel az Ön személyes adatait.

A személyes adatok kategóriái, amelyek általunk kerülnek feldolgozásra: Azonosítási adatok, elérhetőségi adatok, leíró adatok, üzleti profilok, termékadatok, üzleti történelem, családi és egyéb adatok, ezekből az adatokból levezetett kommunikációk, kölcsönhatások és profilok, hálózati azonosítók.

Feldolgozási és archiválási idő: 5 év a hozzájárulás megadásától.

A feldolgozók vagy a címzettek kategóriái, akiknek személyes adatokat szolgáltathatunk: Marketig ügynökségek, rendezvényszervezők, médiaügynökségek, elosztóhálózati tagok, szerver üzemeltetők, vendégszervezetek, infoline-nok. Az Ön személyes adatait különösen a bíróságok, a Cseh Köztársaság rendőrsége és más bűnüldöző szervek kérése alapján hozzáférhetővé tehetiük és pedig szükséges mértékben, valamint a törvényi kereteken belül

A személyes adatok eredete Közvetlenül Öntől.

A személyes adatok átadása harmadik országoknak vagy multinacionális társaságok részére: A feltüntetett feldolgozás keretén belül nem adjuk meg személyes adatait semmilyen harmadik országnak vagy multinacionális társaságnak.

Felhatalmazott döntéshozatal a személyes adatok alapján: Ezen feldolgozás keretében nem kerül erre sor. Más információk, személyes adatok a közérdekű archiválás tárgyává válhatnak, és tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatás céljaira lehet ezeket felhasználni.

Milyen jogokkal rendelkeznek?

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a következő jogokkal rendelkeznek:

  • A feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférésre
  • A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonására
  • A pontatlan vagy helytelen adatok javítására
  • Személyes adatok törlésére
  • Személyes adatok feldolgozásának korlátozására
  • A személyes adatok felsorolására, és pedig strukturált vagy olvasható írott formában személyes, vagy más karbantartó részére (adathordozhatósához való jog)
  • A személyes adatok elleni kifogás benyújtására való jog
  • Nem válhat felhatalmazott döntéshozatal tárgyává

Hogyan veheti igénybe jogait?

A Travel Service társasággal való kapcsolattartás felvételéhez a személyes adatok védelmével kapcsolatban a következő e-mail címet használhatja:law@smartwings.com

A személyes adatok védelmével megbízott személy

A személyes adatainak védelmével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Travel Servoce a.s. társaság személyes adatok védelmével foglalkozó megbízott személlyel, aki Mgr. František Kubečka a KUBEČKA & PROKOP ügyvédi irodából www.i-poverenec.cz, és pedig a következő e-mail címen: dpo@travelservice.aero.

Tartalom: