Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

(továbbá „Alapelvek“)

A személyes adatok rendszergazdája: Travel Service, a.s., IČ: 256 63 135, székhely: Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ: 160 08 (továbbá csak „Rendszergazda“)

Kapcsolatfelvételi e-mail a rendszergazdára: law@smartwings.com

A személyes adatok védelmével megbízott személy: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, ügyvédi iroda s.r.o., Azonosító szám: 036 90 121, székhely: Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 120 00 (továbbá „Megbízott”)

A megbízott kapcsolatfelvételi adatai: www.i-poverenec.cz; dpo@travelservice.aero

BEVEZETÉS

Ezek az alapelvek leírják az Ön személyes adataival történő kezeléseket és egyetemes alapként és információforrásként szolgálnak a személyes adatok feldolgozása közben. Ezek az alapelvek tájékoztatják Önt a feldolgozás rendeltetéséről, a feldolgozás jogcímeiről, az összegyűjtött személyes adatok tárolásának korlátozásáról és más fontos kérdésekről. Az Alapelvekben szintén olvashat jogairól, nevezetesen:

 • a feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférésről
 • a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás visszavonásáról
 • a pontatlan vagy helytelen adatok kijavításáról
 • a személyes adatok törléséről
 • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásáról
 • a személyes adatok strukturált és gépileg olvasható formában történő felsorolásáról saját részre vagy más megbízott részére (a hordozhatósághoz való jog)
 • a személyes adatokkal kapcsolatos kifogás benyújtásásáról
 • a személyes adatok szembeni kifogás benyújtásáról
 • az automatizált döntéshozatal való jog alá nem tartozásról

Ha nem elégedett azzal, ahogyan az Ön személyes adatait az Ön személyes adatait kezeljük, a law@smartwings.com e-mail címen felveheti velünk a kapcsolatot, valamint panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, amely a Személyes Adatvédelmi Hatóság (Úřad pro ochranu osobních údajů; www.uoou.cz).

1. Alapinformációk

 1. A Rendszergazda szolgáltatásokat nyújt a civil repülői szállítás területén, és pedig a polgári légi közlekedési jogszabályoknak megfelelően nemzeti és transznacionális szinten.
 2. A Rendszergazda partnere olyan jogi vagy természetes személy, aki részt vesz a jegyértékesítési folyamatban vagy a személyek vagy tárgyaknak szállításával kapcsolatos szolgáltatás nyújtás folyamatában.
 3. Az ügyfelek Önök – azok az utasok, akik velünk repülnek a megálmodott kirándulásukra, vagy üzleti-útjukra.
 4. A Rendszergazda az ügyfelek személyes adatai feldolgozását a személyes adatvédelemről szóló 101/2000 Sb. számú törvénynek megfelelően, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 26-i 2016/679/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelettel (továbbá „GDPR”) összhangban, továbbá a civil repülésről szóló 49/1997 Sb. számú törvény alapján és az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016/681/EU irányelvnek (továbbá PNR) megfelelően végzi el.
 5. Az ügyfél nem köteles a rendszergazdának olyan személyes adatait megadni, amelyek nem szükségesek a szolgáltatásnyújtáshoz, vagy olyan adatok megadásához, amelyek begyütését a rendszergazdától nem írja elő semmilyen törvény. Abban az esetben, ha az ügyfél elutasítja az előző mondatban felsorolt adatok megadását a rendszergazdának, a rendszergazda elutasíthatja az ügyfél részére történő szolgáltatásnyújtást. Más személyes adatok, amelyek az Ön e-mail címe, az ön telefonszáma a rendszergazda által azért vannak begyűjtve, hogy el tudja Önnek küldeni az elektronikus repülőjegyét, vagy hogy értesíthesse Önt az esetleges járat késésről, vagy törlésről, vagy esetleg más jellegű komplikációkról.

Ha a Rendszergazda olyan személyes adatait dolgozza fel, amelyek nem szükségesek a szolgáltatás nyújtásához, vagy olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyeket a törvény nem igényel a Rendszergazdától, csak az Ön személyes beleegyezésével vagy a saját jogos érdeke miatt teheti ezt meg. Mindenesetre a Rendszergazda nem fogja Öntől követelni, azt hogy a személyes adatok feldolgozása a szolgáltatás nyújtás feltételévé váljon.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja

Az Ön személyes adatainak feldolgozása kiváltképp az Ön utazásával kapcsolatos szolgáltatások elvégzése érdekében történik. Abban az esetben, ha szállítási szolgáltatást biztosítunk Önnek, adtai egy részét megtartjuk és pedig az Ön, valamint a mi esetleges bírósági védelmünk érdekében, mindezt a szállítási szerződésekkel és a kártérítési jogokkal kapcsolatos jogaikkal kapcsolatban.

Az Ön személyes adatait a rendszergazda közvetlen marketing elvégzése céljából is feldolgozhatja, azomban csak abban az esetben, ha Ön önkéntes beleegyezését adja ehhez, amely beleegyezést bármikor visszavonhat. A rendszergazda felhasználhatja személyes adatait a közvetlen marketinggel kapcsolatosan, abban az esetben is, ha jogos érdeke fűződik ehhez.

3. A személyes adatok feldolgozásának tárgya

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendszergazda ezeket az adatokat begyűjti, amelyek közül némelyek személyes adatok, és amelyek szükségesek a szolgáltatásnyújtáshoz, és amelyek begyüstéjét a ZCL és PNR írja elő:

<

ol class="cocList cocList--type-a">

 • név, esetleg nevek és vezetéknév,
 • szülési év, hónap és nap,
 • állampolgárság,
 • utazási okmány száma és típusa, amely által az utas igazolta magát,
 • a Csehóköztársaság területére való belépés helye,
 • járat szám,
 • repülés indulásának és érkezésének dátuma és órája,
 • az utazás kezdeti helye és
 • a vonatkozó utazás által szállított utasok teljes száma.
 • Már ár a repülőjegy foglalásával egy időben begyűjtjük

  1. a PNR helymeghatározási nyilvántartását
  2. a foglalás dátumát/a repülőjegy kiállítását
  3. a tervezett utazás dátumát (dátumait)
  4. nevét (neveikek)
  5. címét és kapcsolatfelvételi információit (telefonszám, e-mail cím)
  6. minden tájékoztatást, ami a fizetéssel kapcsolatos, beleértve a számlázási címet is
  7. a teljes útvonalhoz való egyedi bejegyzését az utasnyilvántartási listán
  8. az utas hűségprogramjáról szóló információk
  9. utazási irodát, vagy közvetítőt
  10. az utas helyzetéről szóló adatokat, felértve az indulás megerősítését, a fedélzeti bejelentkezést, információkat azokról az esetekről, amikor az utas nem jelent meg az utazásra, vagy amikor az utas a repülőtérre foglalás nélkül érkezett meg
  11. a PNR megosztott, vagy osztott információkat
  12. egyetemes megjegyzéseket (beleértve az összes információt a 18 évnél fiatalabb felügyelet nélkül utazó személyeket illetően, mint név és a 18 évnél fiatalabb személyek neme, kora, nyelv (nyelvek), amelyen beszél (amelyeken beszél), a felügyelő neve és kapcsolattartási adatai az induláskor, annak kapcsolata a kiskorúhoz, az indulásnál és érkezésnél jelenlévő ügynök)
  13. információt a repülőjegy kiállításáról, beleértve a repülőjegyszámot, a repülőjegy kiállításának időpontját, és az egyirányú jegyek kiállítását, valamint a ATFQ (Automated Ticket Fare Quote) rubrika tartalmát
  14. az ülés számát és más adatokat, amelyek az üléssel kapcsolatosak
  15. a kódok közzétételéről szóló információkat
  16. minden poggyászhoz vonatkozó információt
  17. az utasok számát és neveit az egységes PNR bejegyzés alapján
  18. az összes begyűjtött API-adatot (beleértve típusát, számát, kiállítás országát és személyazonosító okmány lejáratának dátumát, állampolgárságot, vezetéknevet, nevet, nemet, születési dátumot, légitársaságot, járatszámot, az indulás és az érkezés idejét)
  19. az 1-18. pontban felsorolt PNR nyilvántartások összes korábbi módosítását.

  Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendszergazda az érintett egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokat gyűjt össze, amelyet a rendszergazdának a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 1107/2006/EK rendeletet rendeleti meg. Ezeket a személyes adatokat, amelyek a személyes adatok speciális kategóriáját alkotják, a rendszergazda azért gyűjti be, mert elengedhetetlenek a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, és a tilalom alóli kivételek az említett GDPR 9. cikkének (2) bekezdésében szerepel.

  Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendszergazda IP-címet hozhat létre, és pedig abban az esetben, ha a szállítási szerződés megkötésére a rendszergazdával távközlési eszközök segítségével (ún. Online) kerül sor, ezeket a személyes adatokat egyben a rendszergazda felhasználhatja üzleti közzétevésekre, abban az esetben, ha az rendszergazda jogos érdekei felülmúlják az ügyfél érdekeit.

  4. A tárolások korlátozása

  A Rendszergaza az Ön személyes adatait, amelyeket a ZCL és a PNR szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében gyűjtött össze a légi jármű leszállásától számított 24 órán belül megsemmisítjünk, kivéve azokat a személyes adatokat, amelyeket a jelen cikk következő mondataiban szereplő okokból gyűjtünk össze.

  A rendszergazda megőrzi személyes adatait, amelyek az Ön születési neve, vezetékneve és születési dátuma a bírósági védelem céljából, mindezt a szállítási szerződésekkel kapcsolatos jogaival kapcsolatban (pl. A Montreali Egyezmény, az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11.-ei 261/2004/EK rendelete, amely a visszautasított beszállás, a járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártérítés és segítség közös szabályainak megállapításáról szól) és a kártérítési jogokkal kapcsolatban (pl. A Polgári Törvénykönyv 636. cikkének (2) bekezdése), mindezt 15 évig. Ezután minden személyes adatot meg kell semmisítenie.

  A rendszergazda megőrzi személyes adatait, ha Ön önkéntesen kifejezte hozzájárulását a feldolgozáshoz. És pedig 5 évre, kivéve, ha közben nem vonta vissza a beleegyezését.

  A rendszergazda megtartja személyes adatait, amelyek nem szerepelnek a cikk előző mondataiban, ha ez a feldolgozáshoz megfelelő célja van, és pedig 4 évig. A személyes adatok feldolgozásának jogcíme a rendszergazda bírósági védelmén alapuló jogi érdekeltségén alapul.

  5. Személyes adatok átadása

  A ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendszergazda a beszerzett személyes adatokat, beleértve a személyes adatok speciális kategóriáját, átadhatja a társaság partnereinek, mindezt csak az ezen feltételek második cikkében feltüntettek céljából.

  A rendszergazda átadhatja az Ön személyes adatait a harmadik országból származó befogadóknak, kiváltképp az érkezési ország repülőtereknek, esetleg nemzeti hatóságoknak, amelyek az Állami Légióközlekedési Hatóságok hatásköreit teljesítik, esetleg a társaság harmadik országban lévő partnereinek, mindezt csak a Feltételek 2. cikkében definiált célokból. Az Önök személyes adatainak átadása a Bizottság határozatának megfelelő biztosítékain alapul (ha olyan országba utazik, ahol ez a határozat garantálja a megfelelő adatvédelmet, olvassa el a következő döntések listáját: https://www.uoou.cz/prehled-pripadu-predavani-osobnich-udaju-do-zahranici-u-nichz-neni-nutne-zadat-urad-o-povoleni/ds-1649), vagy a nemzetközi szerződéseken. A személyes adatoknak a megfelelő garanciákon alapuló további átadását a GDPR 46. cikke tartalmazza, és ezektől tájékoztatjuk Önöket a rendszergazda kapcsolattartó e-mailjeiben.

  A társaság partnereiként a következők érthetők:

  1. nyilvános nemzetközi repülőterek forgalmazói
  2. handling társaságok és ügynökök (légjármű üzemeltetéssel foglalkozó szervezetek)
  3. utazási irodák és ügynökségek
  4. Polgári Légközlekedési Hatóság
  5. más országok nemzetközi hatóságai, amelyek a Polgári Légközlekedési Hatóságok feladataik végzik
  6. a Cseh Köztársaság rendőrségének a Cseh Köztársaság területén a külföldiek tartózkodásáról szóló 326/1999. sz. törvény alapján
  7. más személyeknek, amelyek személyek és áruk szállítására vonatkozó egyéb szolgáltatásokban vesznek részt

  Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendszergazda a személyes adatok átadását kormányzati hatóságoknak az alkalmazandó jog alkalmazása értelmében továbbíthatja.

  6. Személyes adatok forrása

  Az Ön személyes adatai egyenesen Öntől származnak, abban az esetben, ha repülőjegyét közvetlen a mi weboldalunkon rendelte meg, vagy esetleg más módon (e-mailen keresztül, telefonon, vagy írott formában). Az Ön személyes adatai az utazási irodáktól, vagy más olyan szolgáltatótól származnak, amelyeknél a szállítási szolgáltatást megrendelte. Az Ön személyes adatai a mi úgynevezett General Sales Agent-től származnak (kizárólagos értékesítési képviselő; GSA), amely a AIR WORLD SERVICE a.s. társaság, Azonosító száma: 274 36 578, székhelye: Milady Horákové 382/75, Praha. A GSA azonos úton szerezhette be az Ön személyes adatait mint mi.

  7. Ügyfelek jogai

  I. a feldolgozáshoz szükséges alapvető információk átadásának joga – kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni a személyes adatainak megszerzéséről, ha azt közvetlenül Öntől kaptuk meg, és abban az esetben, ha közvetlenül nem az Öntől származnak, akkor a személyes adatok megszerzésétől számított egy hónapon belül vagy abban a pillanatban, amikor kommunikációra kerül sor, ha a személyes adatokat e kommunikáció céljaira használják, vagy legkésőbb az első közzététel hozzáférésével kapcsolatban, ha azt harmadik fél számára tesszük hozzáférhetővé.

  II. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga - kérése alapján meg kell erősítenünk, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, és tájékoztatnunk kell Önt a GDPR szerint, pl. a feldolgozás céljáról, időpontjáról, a törlés jogáról, stb. Továbbá megadjuk Önnek a feldolgozott személyes adatok egy példányát, ha ezzel mások jogai és szabadságai nem károsulnak. III. a javítás joga – abban az esetben, ha pontatlan adatokkal rendelkezünk, kötelesek vagyunk az Ön által benyújtott kérelem alapján ezt kijavítani, vagy kibővíteni.

  IV. a törlésre való jog – az Ön kérelme alapján kötelesek vagyunk az Ön adatai törlésére, és pedig indokolatlan késedelem nélkül, különösen akkor, ha:

  • visszavonta a beleegyezést, és nem rendelkezünk más jogcímmel a feldolgozáshoz,
  • a személyes adatok már nem szükségesek azokra a célokra, amelyre fel voltak dolgozva,
  • a személyes adatokat jogtalanul dolgoztuk fel,
  • ezt a jogi kötelezettséget a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítjük
  • kifogásoljuk a személyes adatok jogos érdekek alapján történő feldolgozását, és nincsenek jelen semmilyen fontosabb jogos okok,
  • ha Ön kifogásolja a személyes adatok feldolgozását közvetlen marketing céljából, beleértve a profilalkotást is.

  Abban az esetben, ha törlést kérelmez, nem vagyunk kötelesek ennek eleget tenni a következő okokból:

  • a jogi követelések meghatározása, gyakorlása vagy védelme miatt,
  • a jogszabályi kötelezettségek teljesítése miatt,
  • a szólásszabadsághoz való jog és az információhoz való jog értelme miatt.

  V. a feldolgozás korlátozásának joga – kötelességünk az Ön személyes adatinak feldolgozásának korlátozása, ha:

  • Ön megtagadja a Ön személyes adatainak pontosságát,
  • a rendszergazda az Ön személyes adatait jogtalanul dolgozza fel, de egyben nem akarja ezeket törölni
  • a személyes adatok a rendszergazdának már nem szolgálnak egyik kitűzött cél elérésére sem, de Ön arra kéri a rendszergazdát, hogy őrizze ezeket meg a jogi követelések meghatározása, érvényre juttatása vagy védelme céljából,
  • Ön kifogásolta a IV. cikk szerinti jogos érdekeken alapuló feldolgozást, és visszaigazolásra várunk, hogy az Rendszergazda érdekei meghaladják-e a jogos indokokat.

  Egy olyan időpontban, amikor a személyes adatok feldolgozása korlátozott, a rendszergazda az ilyen adatokat csak tárolással mentheti el, kivéve, ha Ön hozzájárulását adja, vagy törvényi jogok meghatározása, gyakorlása vagy védelme céljából, továbbá egy másik természetes vagy jogi személy jogai védelme céljából, vagy az Unió vagy valamelyik tagállam fontos közérdeke céljából.

  A rendszergazda előre értesíti Önt, ha fennáll az a helyzet, amikor a feldolgozási korlátozás törlésére kerül.

  VI. az adatátvitelhez való jog - ha a személyes adatok feldolgozását engedély alapján vagy szerződés alapján dolgozzuk fel, és a feldolgozást automatizált módon végezzük el, akkor arra kérheti a rendszergazdát, hogy:

  • a személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában biztosítsa,
  • amennyiben az technikailag lehetséges, az ilyen adatokat közvetlenül továbbítsa.

  VII. kifogás benyújtására való jogosultság - ha a személyes adatait törvényes érdeklődés alapján dolgozzuk fel, vagy profilaljuk, akkor bármikor kifogásolhatja az ilyen feldolgozást. Ezután korlátozzuk a feldolgozást mindaddig, amíg minden nem tisztázódik, és ha később sem mutatjuk be a feldolgozás komoly törvényes okát, akkor továbbá az adatok nem kerülnek feldolgozásra. Ha az adatokat közvetlen marketinghez használjuk, akkor a személyes adatok feldolgozását a kifogás benyújtását követően megszüntetjük. VIII. az állami hatóságok oldaláról történő védelemre való jog – Önnek joga van felvenni a kapcsolatot a személyes adatok felügyeletével foglalkozó szervvel -Adatvédelmi Felügyeleti Hatósággal, székhelye: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz/, telefon: vezetékes vonalszám +420 234 665 111 (Központ), és pedig panasz benyújtásának céljából. Emelett jogában áll a jogi védelem nyújtására. Panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatósághoz, valamint pert indíthat a bíróságnál, ha úgy gondolja, hogy a GDPR által védett jogait a rendszergazda a feldolgozás miatt megsértette.

  JOGOK ALKALMAZÁSA A RENDSZERGAZDÁVAL SZEMBEN

  Jogaikat a rendszergazdával szemben elektronikus formában érvényesíthetik, és pedig elküldve a law@smartwings.com e-mail címre, vagy postán a Na bojišti 1473/18, Nové Město, 120 00 Praha 2 postacímre. Abban az esetben, hogy elektronikus formában lépett velünk kapcsolatba a rendszergazda szintén elektronikus formában fog válaszolni, mivel szeretjük védeni az erdőinket. De kérelmezheti a kommunikáció formájának megváltoztatását. Feldolgozzuk kéréseit és a lehető leggyorsabban reagálunk kapacitásunk és lehetőségeink alapján, miközben a GDPR értelmében kell válaszolunk a kérés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül.

  Ez a határidő további két hónapra meghosszabbítható, ha szükséges, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. Mindazonáltal tájékoztatjuk Önt bármely meghosszabbításról a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, valamint a késedelem okairól is.

  Abban az esetben, hogy kételkedni fogunk az Ön személyében, kérni fogjuk Önt további olyan adatok bemutatására, amelyek szükségesek az Ön személyazonosságát illetően. Ez adataink megvédése miatt történik, és pedig azért, hogy a személyes adatokat ne továbbítsuk olyan személynek, aki nem az a személy, akinek vallja magát.

  A kéréseket díjmentesen kezeljük, ezek kivételével

  • ha az Ön kérelme oktalan,
  • ha az Ön kérelme elégtelen.

  Ha a Rendszergazda arra a következtetésre jut, hogy a fenti okok valamelyike bekövetkezett, megtagadjuk a kérés teljesítését, vagy pedig ésszerű díjat számolunk Önnek fel, hogy kifizethessük a kérelme kezelésével járó adminisztrációs költségeket.

  Közzétéve: 2018. május 25.

  Travel Service, a.s.

  Tartalom: