Notice to passengers: Due to temporary grounding of Boeing 737 MAX fleet, flights are operated by different aircraft types. We apologize should any flight delay or cancellation rarely occure. To check your actual flight schedule, please login to Booking Management in My Flights section.

Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Adatkezelő: Smartwings, a.s., KSH-szám: 256 63 135, székhely: Prága 6, K Letišti 1068/30, irányítószám: 160 08 (a továbbiakban mint „Adatkezelő“ vagy „SW CZ“) a Smartwings Slovakia, s.r.o., székhelye: Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 KSH-szám: 47 880 627 (a továbbiakban "SW SK")

a

Smartwings Hungary Kft., székhelye: Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Magyarország cégjegyzékszám: 01-09-693315 (a továbbiakban "SW HU")

a

Smartwings Poland Sp. z o.o., székhelye: Gordona Bennetta 2B, Varsó, 02-159, Lengyelország REGON: 142926546 (a továbbiakban „TVS PL“)

és a

Smartwings Germany Gmbh, székhelye: Theatinerstraße 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 München cégjegyszékszám: HRB 221461 (a továbbiakban "SW DE")

(az SW CZ, SW SK, SW HU, SW PL és az SW DE a továbbiakban mint „Közös Adatkezelők“ vagy „SW“, egyesével „Minden Adatkezelő“)

Az SW CZ, SW SK, SW HU, SW PL és az SW DE a GDPR 26. cikkének értelmében közös adatkezelők.

Adatkezelő kapcsolattartó e-mail címe: law@smartwings.com

Az SW CZ Adatkezelő által kinevezett Adatvédelmi Biztos: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. ügyvédi iroda, KSH-szám: 036 90 121, székhelye: Prága 2, Kladská 1489/5, irányítószám: 120 00 (a továbbiakban „Adatvédelmi Biztos“)

Az SW CZ Adatvédelmi Biztosának kapcsolattartási adatai: www.i-poverenec.czdpo@smartwings.com

BEVEZETÉS

Jelen, a személyes adatok feldolgozása tekintetében általános alapot és információforrást jelentő Szabályzat az Ön személyes adatainak kezelését ismerteti. Jelen Szabályzat tájékoztatást nyújt az adatfeldolgozás meghatározott céljáról, jogcíméről, az összegyűjtött személyes adatok elmentésének korlátozásairól, valamint más egyéb fontos dolgokról. A Szabályzatban a saját jogairól is olvashat, nevezetesen:

 • a feldolgozásra kerülő személyes adatokhoz való hozzáférésről
 • a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásáról
 • a pontatlan vagy hibás adatokról
 • a személyes adatok törléséről
 • a személyes adatok feldolgozásának korlátozásáról
 • a személyes adatok saját maga, vagy más adatkezelő részére készített, strukturált és gépileg olvasható formátumú kivonatáról (hordozhatósági jog)
 • a személyes adatokkal szembeni kifogások benyújtásáról
 • arról a jogáról, hogy ne váljon automatizált döntéshozatali folyamat tárgyává

Amennyiben kifogásolja az általunk végzett adatfeldolgozási módszereket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a law@smartwings.com címen, vagy panaszával a következő felügyeleti szervekhez fordulhat:

az SW CZ esetében: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

az SW PL esetében: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, weboldal: http://www.giodo.gov.pl

az SW SK esetében: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, weboldal: http://www.dataprotection.gov.sk

az SW HU esetében: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság, weboldal: http://www.naih.hu/

az SW DE esetében: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, web: http://www.bfdi.bund.de

Amennyiben nincs a továbbiakban kifejezetten másként meghatározva, jelen Szabályzat Minden Adatkezelőre egyformám vonatkozik.

1. Legfontosabb információk

 1. Az Adatkezelők a nemzeti és nemzetközi polgári repülést szabályozó jogszabályi előírásokkal összhangban kínáljál szolgáltatásaikat.

 2. Az Adatkezelők partnerei a repülőjegyek értékesítési folyamataiban, vagy a személy-, illetve áruszállítási szolgáltatások nyújtásának folyamatában részt vevő jogi vagy természetes személyek.

 3. Az Ügyfél Ön – az utas, aki repülővel utazik álmai üdülőhelyére vagy üzleti találkozójára.
 4. Az Adatkezelők az Ügyfelek személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló nemzeti jogi szabályozással, valamint az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU sz. rendeletével (a továbbiakban „GDPR”), továbbá a polgári repülést szabályozó nemzeti jogszabályokkal és az Európai Parlament és Tanács utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016/681/EU sz. irányelvével (a továbbiakban „PNR”) összhangban dolgozzák fel.
 5. Az Ügyfél nem köteles az Adatkezelők rendelkezésére bocsátani a szolgáltatások nyújtásához nem szükséges, illetve a törvény által az Adatkezelőktől meg nem követelt személyes adatokat. Amennyiben azonban az Ügyfél elutasítja az előző mondatban meghatározott személyes adatok átadását az Adatkezelőknek, az Adatkezelőknek jogában áll megtagadni a szolgáltatás Ügyfélnek nyújtását. A többi személyes adatot, mint például az e-mail cím és a telefonszám, az Adatkezelők azért gyűjtik, hogy továbbíthassák Önnek az elektronikus repülőjegyet, vagy tájékoztathassák a járat késéséről, esetleg törléséről, továbbá más egyéb lehetséges komplikációkról. Amennyiben az Adatkezelők olyan személyes adataik dolgozzák fel, amelyekre a szolgáltatás nyújtásához nincs szükségük, vagy amelyek összegyűjtésére nem a törvény kötelezi az Adatkezelőket, ezt kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulásával, vagy saját jogos érdekükből tehetik. Semmi esetre sem követelhetik meg az Adatkezelők a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását a szolgáltatás nyújtásának előfeltételeként.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja

Személyes adatai elsősorban szállítási szolgáltatások nyújtása céljával kerülnek feldolgozásra. Abban az esetben, ha szállítási szolgáltatásokat nyújtunk az Ön számára, személyes adatai egy részét a szállítási szerződésből következő jogaival, valamint a kártérítési jogaival kapcsolatosan megőrizzük mind az Ön, mind a mi bírósági védelmünk érdekében.

Az Ön személyes adatai az Adatkezelő direkt marketingjének céljával is feldolgozhatók, azonban kizárólag abban az esetben, ha ehhez Ön az önkéntes hozzájárulását adja, amelyet bármikor visszavonhat. Az adatkezelő az Ön személyes adatait direkt marketinggel összhangban is felhasználhatja, éspedig abban az esetben is, ha ez jogos érdeke.¨

3. Az adatfeldolgozás tárgya

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők ezen adatokat gyűjtik, miközben az adatok egy része olyan személyes adat, amelyre a szolgáltatásai nyújtásához van szüksége, illetve amelyek gyűjtését a polgári repülést, illetve a PNR-t szabályozó nemzeti jogszabályok írják elő:

A) Személyes adatok, a polgári lég forgalomra vonatkozó nemzeti jogi szabályozás szerint:

 1. név, esetleg nevek

 2. vezetéknév,

 3. születés napja, hónapja, éve,
 4. állampolgárság,
 5. az utas által bemutatott úti okmány száma és típusa,

B) A polgári légi forgalomra vonatkozó nemzeti szabályozás szerinti személyes adatok:

 1. a Cseh Köztársaság területére való belépés helye,

 2. járatszám,

 3. az indulás és érkezés dátuma és időpontja,
 4. az utazás kiinduló pontja és
 5. az adott járat által szállított utasok száma.

C) A PNR irányelv értelmében az Adatkezelő által gyűjthető személyes adatok (egyes adatok a nemzeti jogi szabályozás szerinti adatokkal azonosak)

 1. Név (nevek)

 2. Cím és kapcsolattartási információkat (telefonszám, e-mail cím)

 3. Fizetési módokkal kapcsolatos összes információ, beleértve az elszámolási címet is.
 4. Általános megjegyzések (beleértve a kísérettel nem rendelkező, 18 évnél fiatalabb személyekre vonatkozóan rendelkezésre álló összes információt is, mint amilyen a fiatalkorú személy neve, neme, kora, az általa beszélt nyelv(ek), az indulásnál jelenlévő gondnok kapcsolattartó adatai és a fiatalkorú személy és közötte fennálló kapcsolat jellege, az érkezésnél jelenlévő gondnok kapcsolattartó adatai és a fiatalkorú személy és közötte fennálló kapcsolat jellege, az indulási és érkezési közvetítő).
 5. Egy PNR-rekord keretén belül a többi utas száma és neve.
 6. Minden összegyűjtött API adat (többek között a személyazonosító okmány típusa és száma, a kibocsátó ország és érvényességének lejárta, az állampolgárság, a vezetéknév, az utónév, a nem, a születési idő, a légitársaság, a járatszám, az indulási dátum, az érkezési dátum, az indulási helyszín, az érkezési helyszín, az indulási idő, az érkezési idő)

D) A PNR irányelv értelmében az Adatkezelő által gyűjthető egyéb adatok (egyes adatok a nemzeti jogi szabályozás szerinti adatokkal azonosak)

 1. PNR lokalizációs rekord

 2. A repülőjegy lefoglalásának/kiállításának időpontja

 3. Tervezett utazás időpontja (időpontjai)
 4. Teljes útvonal az utasok név szerinti nyilvántartásában feltüntetett rekord keretén belül
 5. Törzsutas program keretén belüli utas információk
 6. Utazási ügynökség vagy közvetítő
 7. Az utas helyzete, ideértve az indulás és az érkezés megerősítését, az információkat minden olyan esetről, amikor az utas az induláskor nem jelent meg, vagy amikor jegyfoglalás nélkül jelent meg a repülőtéren
 8. Tagolt vagy osztott PNR információk
 9. Repülőjegy kiállítással kapcsolatos információk, beleértve a repülőjegy számát, kiállításának dátumát és az egyirányú repülőjegyeket is, továbbá azz ATFQ (Automated Ticket Fare Quote) rovatok tartalmát
 10. ülés száma és az üléssel kapcsolatos egyéb információk
 11. Kódmegosztási információk
 12. Poggyásszal kapcsolatos összes információ
 13. Minden korábbi, az 1-18. pont alatt feltüntetett PNR rekord módosítása

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők olyan, az adatalany egészségügyi állapotával kapcsolatos személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyek összegyűjtését az Európai Parlament és a Tanács a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 1107/2006/EK rendelete értelmében írja elő az Adatkezelőknek. Mindezen különleges kategóriába tartozó személyes adatokat az Adatkezelők azért gyűjtik össze, mivel az elengedhetetlenül szükséges jogszabályi kötelezettségeiknek való megfeleléshez, és a feldolgozásuk tilalmára a GDPR 9. cikkének (2) bekezdésében feltüntetett kivételek vonatkoznak.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők az Adatkezelővel elektronikus kommunikáció útján távolról (ún. online) megkötött szállítási szerződés esetén az IP címet is feldolgozhatják, továbbá hogy az Ön személyes adatait a szóban forgó Adatkezelők üzleti tájékoztatáshoz is felhasználhatják azokban az esetekben, amikor az Adatkezelők jogos érdeke fontosabb, mint az Ügyfél érdeke.

4. Adatelmentés korlátozása

Az Adatkezelők polgári repülést szabályozó nemzeti jogszabályok, valamint a PNR szerinti kötelességeik teljesítése céljával összegyűjtött személyes adatait a repülőgépek leszállását követő 24 órán belül megsemmisítik, kivéve azon személyes adatokat, amelyeket a jelen cikk alábbi mondataiban feltüntetett okokból gyűjtöttek össze.

Az Adatkezelők minden esetben megőrzik az Ön következő személyes adatait:

 1. utónév

 2. vezetéknév Az Adatkezelők továbbá minden esetben meg az Ön következő személyes adatait őrzik meg:

 3. születési idő , éspedig kizárólag kiskorú személyek esetén a külön helyre vonatkozó igény elbírálása céljával
 4. e-mail cím , éspedig kizárólag abban az esetben, ha a repülőjegy közvetlenül az Adatkezelőnél került megvásárlásra, aki azt a megadott e-mail címre továbbítja, vagy ha e-mail útján kommunikálja az adatalany felé
 5. bankkapcsolat , éspedig a légi forgalomban részt vevő utas követeléseinek jogi kötelességek keretén belüli érvényesítése, vagy kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén.

A kölcsönös igazságügyi védelem mindenekelőtt a következő jogszabályokból következik: Montreali Egyezmény; az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról. Az említett személyes adatokat az Adatkezelők 6 évig őrzik meg. Ezt követően minden személyes adatot megsemmisítenek.

Az Adatkezelők abban az esetben, ha Ön az önkéntes hozzájárulását adta a feldolgozásukhoz, 5 évig őrzik meg az Ön személyes adatait, kivéve ha a hozzájárulását e határidő lejárta előtt visszavonja.

Amennyiben a feldolgozásukhoz megfelelő indokkal rendelkeznek, az Adatkezelők 4 évig őrzik meg a jelen cikk fenti mondataiban fel nem tüntetett személyes adatokat. A személyes adatok feldolgozásának jogcímét az Adatkezelő bírósági védelmen alapuló jogos érdekre alapozza.

5. Személyes adatok átadása

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adatkezelők az összegyűjtött személyes adatokat, beleértve a személyes adatok külön kategóriáit is, kizárólag a jelen Szabályzat 2. cikkében feltüntetett céllal átadhatják a társaság Partnerének.

Az Adatkezelők az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Szabályzat 2. cikkében feltüntetett céllal, harmadik - különösen az érkezési repülőterek szerinti - országokban található címzettnek, esetleg a nemzeti légiforgalmi hivatal szerepét betöltő nemzeti hivataloknak is átadhatják.

A személyes adatok átadása a Bizottság határozatába foglalt megfelelő biztosítékokon alapul (ha Ön olyan harmadik országba repül, amelyben e határozat vagy nemzetközi szerződések garantálják a személyes adatok megfelelő védelmét). A személyes adatok megfelelő biztosítékokon alapuló egyéb átadása a GDPR 46. cikkében kerül meghatározásra, és ezekről Önt a jelen Szabályzat Bevezetésében feltüntetett Adatkezelő kapcsolattartási e-mailjeiben tájékoztatjuk.

A társaság partnerei alatt elsősorban a következők értendők:

 1. nyilvános nemzetközi repülőterek üzemeltetői

 2. handling társaságok és handling ügynökök (repülőgépek földi kiszolgálását biztosító cégek és személyek)

 3. utazási irodák és ügynökségek
 4. Polgári Légi Közlekedési Hivatal
 5. egyéb országok nemzeti légügyi hatóságok feladatait ellátó nemzeti hatóságai
 6. a CsK Rendőrségének alakulatai a külföldi személyek Cseh Köztársaság területén való tartózkodásáról szóló 326/1999 sz. törvény értelmében
 7. személy- és áruszállításon alapuló szolgáltatások végrehajtásába bevont más személyek Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott célra az államigazgatási szervek rendelkezésére bocsáthatja.

6. Személyes adatok forrása

A személyes adatai közvetlenül Öntől származnak, amennyiben a repülőjegyeket a mi oldalainkon, esetleg más módon (e-mailben, telefonon, írásban) rendelte meg.

A személyes adatai olyan utazási irodáktól, utazási ügynökségektől vagy más viszonteladóktól származnak, amelyektől Ön az utazási szolgáltatásokat megrendelte.

Az Ön személyes adatai az SW CZ Adatkezelő ún. General Sales Agent-jétől (kizárólagos viszonteladó; GSA) származnak, amely az AIR WORLD SERVICE a.s. részvénytársaság, KSH-szám: 274 36 578, székhely: Milady Horákové 382/75, Prága. A GSA a személyes adatokat hasonló módon szerezhette be, mint mi.

7. Az Ügyfél jogait

I. feldolgozással kapcsolatos alapinformációk átadására vonatkozó jog – kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt személyes adatai megszerzéséről, amennyiben közvetlenül Öntől szereztük meg őket, illetve amennyiben nem közvetlenül Öntől tettünk szereztük be őket, legkésőbb a beszerzésüktől számított egy hónapon belül, vagy a kölcsönös kapcsolatfelvétel pillanatában, amennyiben a személyes adatok e kommunikáció célját szolgálják, illetve legkésőbb az első hozzáférhetővé tételüket követően, amennyiben azokat harmadik fél rendelkezésre bocsátjuk.

II. személyes adatokhoz való hozzáférés joga – kérelme alapján kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt, hogy végezzük-e személyes adatai feldolgozását, továbbá a GDPR értelmében tájékoztatást kell nyújtanunk a számára az adatok feldolgozásának céljáról, időtartamáról, töröltetésükre vonatkozó jogáról, stb. Ezzel egyidejűleg, és amennyiben ez nincs negatív kihatással további személyek jogaira, illetve szabadságai, a rendelkezésére bocsátjuk a feldolgozásra kerülő személyes adatok másolatait.

III. javítási jog – amennyiben pontatlan személyes adatokkal rendelkezünk, kötelesek vagyunk azokat a kérésére kijavítani vagy kiegészíteni.

IV. törlési jog – ez irányú kérelme esetén kötelesek vagyunk a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, különösen, ha:

 • Ön visszavonta a hozzájárulását, és nem rendelkezünk több jogalappal adatai feldolgozásához,
 • az eredeti feldolgozás jogalapját képező célok eléréséhez nincs többé szükségünk a személyes adataira,
 • személyes adatait jogellenesen dolgoztuk fel,
 • ezáltal a jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelességeinket teljesítjük,
 • jogos érdekek alapján kifogással él a személyes adatok feldolgozásával szemben, és nincsenek semmilyen ezt felülíró jogos indokok,
 • kifogással él személyes adatai - profilalkotást is beleértve - direkt marketing céljából történő feldolgozásával szemben.

Még abban az esetben sem, ha kéri személyes adatai törlését, nem vagyunk erre kötelezhetők, különösen az alábbi okokból kifolyólag:

 • jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy védelme,
 • a törvény értelmében jogi kötelezettségek teljesítése,
 • szólásszabadságra és információkra vonatkozó jog.

V. adatfeldolgozás korlátozási jog - kötelesek vagyunk személyes adatai feldolgozását korlátozni az alábbi esetekben:

 • saját személyes adatait pontatlannak véli,
 • Az adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen dolgozza fel, Ön azonban ugyanakkor nem akarja, hogy az Adatkezelő törölje ezen adatait.
 • az adatkezelőnek a feltüntetett célokkal már nincs szüksége e személyes adatokra, ugyanakkor Ön a jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy megvédése érdekében azok további archiválását kéri az adatkezelőtől,
 • Önök a IV. cikk alapján saját jogos érdekeire való hivatkozással kifogást emel a feldolgozásukkal szemben, és mi leellenőrizzük, hogy felülírják-e az Adatkezelő érdekei az Ön jogos indokait.

Ha a személyes adatok előző bekezdés szerinti feldolgozása korlátozott, az Adatkezelő ezen személyes adatokat csak elmentés formájában dolgozhatja fel, kivéve az olyan helyzeteket, amikor Ön a hozzájárulását adja, vagy a feldolgozásukra a jogi igények meghatározása, érvényesítése, illetve védelme, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, illetve az Európai Unió valamely tagállamának fontos közérdeke céljával kerül sor.

Az Adatkezelő előzetesen értesíti Önt, amennyiben az a helyzet áll elő, hogy a feldolgozás korlátozása megszüntetésre kerül.

VI. adathordozhatósági jog - amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás, vagy megkötésre került szerződés alapján dolgozzuk, és a feldolgozás teljesen automatikusan zajlik, Ön a következőket kérheti az Adatkezelőtől:

 • személyes adatok átadása strukturált, standard használatú és gépileg olvasható formátumban,
 • az ilyen adatok közvetlen átadása más adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag lehetséges.

VII. kifogásolási jog - amennyiben a személyes adatait jogos érdek alapján dolgozzuk fel, esetleg profilalkotást végzünk, Ön bármikor kifogást emelhet az ilyen jellegű feldolgozással szemben. Ezt követően a helyzet tisztázásáig korlátozzuk az adatok feldolgozását, és amennyiben nem sikerül bizonyítanunk, hogy a feldolgozásukat jogos érdekből végezzük, a továbbiakban már nem dolgozzuk fel őket. Ha a személyes adatokat direkt marketinghez használjuk fel, és Ön kifogást emel ezzel szemben, személyes adatai feldolgozását megszüntetjük.

VIII. állami szervek által biztosított védelem joga - Ön jogosult felvenni a kapcsolatot a személyes adatok védelméért felelős szervvel, amely:

az SW CZ esetében: Úřad pro ochranu osobních údajů /Adatvédelmi Hivatal/ (www.uoou.cz)

az SW PL esetében: a Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, web: http://www.giodo.gov.pl

az SW SK esetében: az Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web: http://www.dataprotection.gov.sk

az SW HU esetében: a Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság , web: http://www.naih.hu/

az SW DE esetében: a Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit , web: http://www.bfdi.bund.de

A fentiek mellett Ön bírósági védelemre jogosult (pl. a személyes adatok védelméről szóló szlovák törvény 100.§ szerinti eljárás megkezdésére tett indítvány). Amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelők általi adatfeldolgozás következtében sérültek a GDPR által védett jogai, a felügyeleti hatósághoz panaszt, a bírósághoz pedig keresetet nyújthat be.

ADATKEZELŐVEL SZEMBENI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jogait az Adatkezelővel szemben elsősorban elektronikus úton érvényesítheti, éspedig a következő címre továbbított e-mail: law@smartwings.com útján, esetleg a fejlécben feltüntetett adatkezelők bármely címére elküldött postai küldeményben. Ha elektronikus úton lép velünk kapcsolatba, az Adatkezelő is elektronikus úton válaszol, mivel örömmel kíméljük az erőinket. Ugyanakkor a kapcsolattartás más módját is kérheti tőlünk.

A kérelmét feldolgozzuk, és lehetőségeink szerint a lehető leggyorsabban válaszolunk rá, miközben a GDPR értelmében a kérelem megválaszolására rendelkezésre álló idő annak kézhez vételétől számított legfeljebb egy hónapon. A szóban forgó határidőt szükség esetén a kérvények komplexitására és számára való tekintettel további két hónappal meghosszabbíthatjuk. Minden egyes esetleges meghosszabbításról és a késedelem okairól azonban a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk.

Amennyiben kétségeink lennének az Ön személyazonossága vonatkozásában, annak igazolásához további információkat kérhetünk Öntől. Ennek oka az Ön személyes adatainak védelme, azazhogy semmilyen személyes adatok ne kerülhessenek átadásra olyasvalakinek, aki nem az, akinek kiadja magát.

A kérelmeket az alábbi kivételektől eltekintve térítésmentesen dolgozzuk fel:

 • A kérelme nem megalapozott,
 • A kérelme abban az esetben nem megalapozott, ha az Adatkezelő a feltüntetett következtetések valamelyikére jut. Ez esetben a kérelmét elutasítja, és a kérelemmel kapcsolatos adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számlázza ki Önnek.

Közzététel napja: 2019. 03. 15.

Smartwings, a.s. Smartwings Slovakia, s.r.o. Smartwings Hungary Kft. Smartwings Poland Sp. z o.o. Smartwings Germany Gmbh

Tartalom: