Cookies

Zasady wykorzystywania plików cookie

Czym są pliki cookies:

Aby zapewnić Wam jak najlepszą jakość usług nasze strony wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarki internetowe zapisują z polecenia stron internetowych, czyli informacje zapisywane w Waszej przeglądarce, odróżniające poszczególnych użytkowników Z zawartości mogą rozpoznać jakie strony przeglądaliście wcześniej, czy macie coś w koszyku lub czy jesteście zalogowani. Tożsamość użytkownika nie jest jednak na podstawie tych informacji rozpoznawana. Pliki cookies wspomagają więc np.:

 • sprawne funkcjonowanie naszych stron, aby bez utrudnień zakończyć proces zakupu;
 • ułatwienie sterowania sklepem, gdy po powrocie na stronę pomagają z logowaniem lub przypominają oferty także na reklamach innych stron.
 • zapamiętywanie danych logowania, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać;
 • sprawne działanie, by na przykład nie znikała zawartość koszyka lub aby użytkownik pozostawał zalogowany
 • zdobywanie informacji z jakich stron i funkcji korzystają najczęściej odwiedzający; na podstawie tych informacji możemy jak najlepiej dopasować naszą ofertę do Waszych potrzeb;
 • zdobywanie informacji, które reklamy odwiedzający najczęściej przeglądali, zoptymalizowanie oferty dla klientów oraz skierowanie reklamy w taki sposób, aby przy przeglądaniu stron nie wyświetlała się wciąż ta sama reklama lub reklama produktu, który ich nie interesuje.
  Inne ogólniejsze informacje na temat plików cookie można znaleźć np. tutaj

Jakie pliki cookie wykorzystujemy:

Pliki cookies wykorzystywane na naszych stronach można rozróżnić na podstawie czasu trwania i celu ich funkcjonowania. Z punktu widzenia czasu działania wyróżnia się dwa typy. Krótkotrwałe tzw. „session cookie”, które działają w trakcie przeglądania strony, a przestają parę minut po opuszczeniu strony i długotrwałe tzw. „persistent cookie”, które zostaje zapisane we Waszej przeglądarce dłużej aż do momentu ich usunięcia z Waszej strony.
Z punktu widzenia funkcji, jakie pełnią pojedyncze cookie, dzielą się na:

 • konwersyjne, które pozwalają nam analizować oddziaływanie reklam i wydajność różnych kanałów sprzedaży
 • trakujące (śledzące), w połączeniu z konwersyjnymi służą do analizy wydajności pojedynczych kanałów sprzedażowych, pomagają więc w zasadzie optymalizować ofertę
 • reklamowe, wykorzystuje się do personalizacji treści reklam i ich odpowiednim ukierunkowaniu
 • funkcjonalne, pomagają zwiększyć wygodę korzystania z naszego serwisu, tym, że informują nas o tym w jaki sposób poruszają się na nim użytkownicy, żebyśmy ułatwili dostęp do popularnych treści
 • niezbędne lub także nazywane kluczowymi czy funkcyjnymi, są istotne dla podstawowego działania strony
  Niektóre pliki cookie mogą gromadzić informacje, które następnie są wykorzystywane przez strony trzecie, bezpośrednio wspierające np. nasze działania promocyjne (tzw. „cookie stron trzecich”). Na podstawie tych danych nie można identyfikować tożsamości użytkownika.

Jak odmówić korzystania z plików cookie

Korzystanie z plików cookie można ustawić za pomocą Waszej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje domyślnie te pliki. Zajrzyjcie do pomocy w swojej przeglądarce i postępujcie zgodnie z podanymi tam instrukcjami, można w ten sposób odmówić korzystania z plików cookie lub skonfigurować je. Jeśli chcecie można przeglądarkę ustawić, tak, aby powiadamiała o przesyłaniu cookie. Masz również możliwość w ustawieniach przeglądarki ręcznie usunąć poszczególne pliki cookie, zablokować je, lub całkowicie wyłączyć ich wykorzystywanie czy blokować lub zezwalać tylko z konkretnych stron. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może znacznie zmniejszyć komfort procesu zakupowego.

Jak chronimy Wasze dane?

Prywatność naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Wszystkie transakcje przeprowadzone na naszej stronie są chronione systemem bezpieczeństwa, który zapewnia, że wszystkie dostarczane informacje są chronione przez najwyższy poziom ochrony. Więcej o Polityce prywatności tutaj:

Ochrona danych osobowych

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (w szczególności imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) przez Travel Service, a.s., 1068/30, Praga Lotnisko, 160 08 Praga 6 6 jako administrator danych (zwanym dalej "administrator") w celach określonych poniżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji zawartych w niniejszym formularzu, od dnia zgody na czas maksymalnie 5 lat. Jednocześnie zdaję sobie sprawę ze swoich praw zgodnie z przepisami z paragrafów 11, 12 i 21 ustawy nr 101/2000 Coll., o ochronie danych osobowych. Potwierdzam, że przeczytałem wszystkie części niniejszego formularza, wszystkie informacje podane przeze mnie są prawdziwe i precyzyjne oraz udostępniam je dobrowolnie.
Administrator może również się ze mną skontaktować drogą elektroniczną, tj. wiadomości e-mail lub wiadomości SMS w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Coll., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w celach zapobiegania przestępczości i minimalizacji szkód Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia Kupującego z zablokowanym adresem IP, ponieważ mógłby on się znajdować na tzw. czarnej liście. W razie problemów z zamówieniem Kupujący może skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub call center.

Cel przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które są dobrowolnie dostarczane administratorowi w celu realizacji zamówienia, akcji marketingowych administratora, sprawdzenia wypłacalności, wiarygodności i etyki płatności są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności zgodnie z postanowieniami z § 5 ustawy nr 101/2000 Coll., o ochronie danych osobowych, wszystkie dane wpisane do formularza są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla następujących obszarów:

 1. w celach marketingowych administratora, polegają one przede wszystkim na oferowaniu własnych produktów i usług lub usług i produktów partnerów biznesowych, wysyłaniu informacji na temat nadchodzących wydarzeń, usług i innych działań, w szczególności wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zarówno przez administratora, jak i przez podmioty marketingowe, którym administrator powierzył ich realizację.
 2. w celu planowania, organizowania i oceniania różnego rodzaju konkursów, ankiet i innych wydarzeń, które nie są loteriami konsumenckimi, z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej lub finansowej przez klienta, te konkursy, ankiety lub inne wydarzenia mogą być organizowane przez administratora lub podmioty, którym administrator zlecił planowanie, organizowanie czy ocenę różnego rodzaju konkursów.
 3. w celu spełnienia przedmiotu porozumienia dwustronnego, wykorzystania do celów marketingowych i ustalenia wypłacalności, wiarygodności i etyki płatniczej, do momentu pisemnego oświadczenia o braku zgody na przetwarzanie, wysłane na adres Travel Service, a.s., 1068/30, Lotnisko, 160 08 Praga 6. Za pisemne oświadczenie w tym przypadku uznaje się także formę elektroniczną.
 4. w celu analizy danych osobowych klientów, umożliwiającej przede wszystkim bezpośrednie zwrócenie się do poszczególnych klientów i konkretnej grupy klientów (tzw. direct mailing);
 5. podsumowanie dane z tego formularza mogą zostać wykorzystane przez administratora w celach statystycznych lub do użytku wewnętrznego.

Komunikat administratora

Administrator oświadcza, że będzie zbierać dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonego celu i przetwarzać je zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i automatycznie bezpośrednio przez pracowników, a dalej przez podmioty upoważnione przez administratora, a następnie za pośrednictwem stron trzecich, którym zleci to administrator, na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami sekcji 6 ustawy nr 101/2000 Coll., o ochronie danych osobowych. Personel administratora lub inne osoby fizyczne, który przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem oraz inne osoby są zobowiązane do zachowania poufności na temat wszelkich danych osobowych, nawet po ustaniu zatrudnienia lub pracy.
Administrator oświadcza, że nie przekazuje żadnych danych osobowych stronom trzecim (innym niż podane poniżej), jeśli (a) nie uzyska Twojej zgody, (b) o ile nie jest to niezbędne do świadczenia usług lub otrzymania produktów, które zamówiłeś lub używasz, © jeśli nie wymaga tego ustawa lub (d) jeśli administratora nie usprawiedliwia ustawa.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie następującym podmiotom:

 1. przedsiębiorstwom świadczącym usługi komunikacji elektronicznej;
 2. przetwórcom, tj. podmiotom, które na podstawie specjalnej ustawy lub zlecenia administratora opracowują dane osobowe (np. agencje marketingowe, call center);
 3. podmiotom, posiadającym uprawnienia nadane przez prawo (np. rząd) oraz żądającym o dostęp tych informacji w sposób określony w ustawie.

Wycofanie zgody

W przypadku udzielenia tzw. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać. W celu cofnięcia lub udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami przez: e-mail, telefon lub pocztą na adres Travel Service, a.s., 160 08, Lotnisko Praga 6 1068/30. W taki sam sposób można nas poinformować, że nie jesteście zainteresowani otrzymywaniem informacji o naszych usługach. Wasze dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

Aktualizowanie danych osobowych

Ponieważ przetwarzamy dane osobowe, może się zdarzyć, że nastąpią zmiany. W takiej sytuacji prosimy powiadomić nas o zmianie bez zbędnej zwłoki.

Treść: