Je pre deti stanovená veková hranica?

SmartWings prepravuje deti od 48 hodín po pôrode. Deti od 6 do 12 rokov môžu cestovať samostatne, ak je objednaná asistenčná služba pre nesprevádzané dieťa (UMNR). Túto službu možno objednať do dvoch dní pred odletom prostredníctvom kontaktného formulára.

Cena služby je 59 EUR/smer a dieťa musí mať u seba štyri kópie tohto formulára. Niektoré štáty môžu vyžadovať písomný súhlas rodičov s vycestovaním. Ak váš let je súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, objednajte si asistenčnú službu v cestovnej kancelárii. Cena bude podliehať jej cenníku. Od 12 rokov môže dieťa cestovať samo, bez sprievodu dospelých, sprievodnú službu UMNR však pre deti môžete objednať až do veku 17 rokov.

Obsah: