Upozornenie pre cestujúcich: Z dôvodu dočasného prerušenia prevádzky lietadiel Boeing 737 MAX sú lety operované inými typmi lietadiel. Ospravedlňujeme sa, ak výnimočne príde k meškaniu alebo zrušeniu letu. Aktuálny letový poriadok Vašej linky si môžete overiť v Správe rezervácie v sekcii Moje lety.

Batožina

Koľko môžem prepraviť batožiny?

Povolená hmotnosť a počet kusov zahrnutých do tarify sa môže meniť v závislosti na tarifnom balíčku:

Tarifný balíček Zapísaná batožina Príručná batožina Malý osobný predmet
Economy Lite Nie je zahrnutá 1 x 8 kg Nie je zahrnutá
Economy Plus 1 x 23 kg 1 x 8 kg 1x 3 kg
Economy Semi Flexible 1 x 23 kg 1 x 8 kg 1x 3 kg
Economy Flexible 1 x 23 kg 1 x 8 kg 1x 3 kg
Business Lite 2 x 32 kg 2 x 8 kg 1x 3 kg
Business 2 x 32 kg 2 x 8 kg 1x 3 kg
Business Flexible 2 x 32 kg 2 x 8 kg 1x 3 kg

Zapísaná batožina sa prepravuje v prepravnom priestore. Prekročenie povoleného limitu zapísanej batožiny podlieha poplatkom podľa cenníka leteckej spoločnosti. Z technických príčin nie je možné odbaviť kus batožiny ťažší než 32 kg a/alebo so súčtom rozmerov dľžka, šírka a výška, vrátane rúčok, vreciek a koliesok presahujúcim 250 cm.

Príručná batožina je nezapísaná batožina s maximálnymi rozmermi 56x45x25 cm a hmotnosťou do 8 kg, alebo hudobný nástroj s hmotnosťou nepresahujúcou 8 kg, s maximálnou dĺžkou 90 cm, maximálnou šírkou 35 cm a maximálnou hĺbkou 20 cm. Všetky rozmery sú vrátane obalu.

V prípade potreby je možné si na palubu zobrať barle alebo ortopedické pomôcky alebo skladací invalidný vozík, ktorý sa ale bude prepravovať v prepravnom priestore.

Ako malé osobné predmety sa označujú dámske kabelky alebo laptopy s maximálnymi rozmermi 40x30s15 cm a hmotnosťou do 3 kg.

Delenie batožiny (pooling) nie je povolené.

Príručná batožina a malé osobné predmety, ktoré prekročia povolený počet, veľkosť a/alebo hmotnosť budú prepravené ako zapísaná batožina v prepravnom priestore za poplatok podľa cenníka leteckej spoločnosti.

Cenník obsahujúci poplatky za batožinu a ďalšie služby nájdete tu.

Deti do 2 rokov veku bez nároku na miesto nemôžu prepravovať vlastnú batožinu. Pokiaľ má ale dospelý v tej istej rezervácii v závislosti od tarify nárok na prepravu jedného kusu batožiny, dieťa do 2 rokov veku môže prepravovať jeden kus zapísanej batožiny s hmotnosťou do 10 kg a 115 cm (dĺžka+výška+šírka).

Detské kočíky, postele a autosedačky sa prepravujú zdarma.

Aké môžu byť ešte ďalšie poplatky a kde sa platia?

  • Poplatok za nadváhu batožiny je 25 EUR (platí viac ako 36 hodín pred odletom) alebo 35 EUR (menej než 36 hodín pred odletom)
  • Poplatok za dodatečný kus batožiny je 25 EUR (viac ako 36 hodín pred odletom) alebo 35 EUR (menej než 36 hodín pred odletom) alebo 45 EUR (v odletovom východe).
  • Poplatok za prepravu športového vybavenia je 59 EUR/kus/do 32 kg.
  • Prepravu dodatočného kusu batožiny alebo športového vybavenia je možné zakúpiť pri kupovaní letenky alebo neskôr cez Moje lety.
  • Poplatok za prepravu živých zvierat je 59 EUR/kus/ do 8kg alebo 119 EUR/kus/od 8 kg do 32 kg. Prepravu je treba objednať viac ako 48 hodín pred odletom cez Kontaktný formulár.

Ak sú vaše lety súčasťou balíčka zakúpeného v cestovnej agentúre, prosím kontaktujte agentúru a objednajte si horeuvedené služby. V tomto prípade platí cenník vašej cestovnej agentúry. Líšiť sa môžu aj limity pre prepravu batožiny.

Poskytovanie horeuvedených služieb môže byť obmedzené z kapacitných a prevádzkových dôvodov.

Ako objednať prepravu nadrozmerných alebo neštandardných predmetov?

Predchádzajúca objednávka sa vyžaduje pri kontrolovanej batožine nad 23 kg (Economy Class) alebo 32 kg (Business Class), batožine, ktorá má viac než maximálne rozmery (jedna strana do 150 cm, súčet troch strán do 250 cm), každej športovej výbavy, živých zvierat, zbrane a invalidných vozíkov. Nadváhu batožiny treba objednať pri nákupe letenky alebo do 24 hodín pred odletom v sekcii Moje lety. Prepravu ostatných predmetov rezervujte aspoň 48 hodín pred odletom prostredníctvom kontaktného formulára.

Ak letíte na zájazd s cestovnou kanceláriou, vyššie uvedené služby si prosím objednajte v cestovnej kancelárii. Cena podlieha jej cenníku.

Pri kontrole batožiny klientov cestovných kancelárií môžu platiť iné hmotnostné limity. Preprava vyššie uvedených predmetov a zvierat môže byť z kapacitných dôvodov zamietnutá (neplatí pre invalidné vozíky).

Všetky poplatky sú nenávratné.

Koľko môžem mať v batožine tekutín?

V príručnej batožine môže mať každý cestujúci tekutiny a gély v obaloch v maximálnom objeme 100 ml. Všetky balenia musia byť umiestnené v jednom priesvitnom uzatvárateľnom plastovom vrecúšku s maximálnym objemom 1 liter. V kontrolovanej batožine je preprava tekutín zakázaná a nenesieme za to zodpovednosť.

Aké predmety a látky nemožno vziať do lietadla?

Zoznam zakázaných predmetov a látok nájdete tu.

Môžem prepraviť krehké predmety?

Áno, ale za ich poškodenie dopravca nenesie zodpovednosť.
Umelecké diela a hudobné nástroje sa odporúča prepraviť v kabíne pre cestujúcich na samostatnom sedadle, ktoré možno objednať telefonicky. Za sedadlo navyše sa účtuje cena letenky bez letiskových poplatkov. Maximálne prípustné rozmery predmetov prepravovaných na samostatnom sedadle sú 42 x 41 x 120 cm.

Ak váš let je súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, objednajte si sedadlo navyše v cestovnej kancelárii. Cena podlieha jej cenníku.

Môžem si batožinu poistiť?

Službu poistenie batožiny ponúkajú mnohé poisťovne. Venujte však veľkú pozornosť podmienkam poistenia.

Moja batožina bola poškodená

Ihneď po prílete prosím kontaktujte priehradku nášho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím dobre uschovajte a ponechajte si aj palubný lístok a lístok od batožiny. Batožinu vám odporúčame nechať opraviť v spoločnosti Dolfi 1920 (www.dolfi1920.cz). Uschovajte si doklad o oprave alebo potvrdenie o nepravidelnosti. O náhradu škody môžete požiadať prostredníctvom on-line reklamačného formulára.

Moja batožina nepriletela

Ihneď po prílete prosím kontaktujte priehradku nášho handlingového agenta, kde vyplníte Property Irregularity Report (PIR). Uschovajte si aj palubný lístok a lístok od batožiny. Ak vaša batožina nedorazí do 24 hodín po prílete, máte nárok na paušálne odškodnenie vo výške 60 EUR za osobu.

Ak nie je doručená do 48 hodín, máte nárok na preplatenie nevyhnutných výdavkov za dodané nákupné doklady. Uvedené krytie neplatí pre rezidentov na mieste príletu. Ak batožinu nedostanete do 30 dní po prílete, považuje sa za stratenú. O náhradu škody môžete požiadať prostredníctvom on-line reklamačného formulára.

V mojej batožine niečo chýba

Ihneď po prílete prosím kontaktujte priehradku nášho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím dobre uschovajte a ponechajte si aj palubný lístok a lístok od batožiny. O náhradu škody môžete požiadať prostredníctvom on-line reklamačného formulára.

Obsah: