Upozornenie pre cestujúcich: Z dôvodu dočasného prerušenia prevádzky lietadiel Boeing 737 MAX sú lety operované inými typmi lietadiel. Ospravedlňujeme sa, ak výnimočne príde k meškaniu alebo zrušeniu letu. Aktuálny letový poriadok Vašej linky si môžete overiť v Správe rezervácie v sekcii Moje lety.

Moja batožina bola poškodená

Ihneď po prílete prosím kontaktujte priehradku nášho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím dobre uschovajte a ponechajte si aj palubný lístok a lístok od batožiny. Batožinu vám odporúčame nechať opraviť v spoločnosti Dolfi 1920 (www.dolfi1920.cz). Uschovajte si doklad o oprave alebo potvrdenie o nepravidelnosti. O náhradu škody môžete požiadať prostredníctvom on-line reklamačného formulára.

Obsah: