Upozornenie pre cestujúcich: Z dôvodu dočasného prerušenia prevádzky lietadiel Boeing 737 MAX sú lety operované inými typmi lietadiel. Ospravedlňujeme sa, ak výnimočne príde k meškaniu alebo zrušeniu letu. Aktuálny letový poriadok Vašej linky si môžete overiť v Správe rezervácie v sekcii Moje lety.

Zdravotné obmedzenia

Kedy treba mať k letu lekárske potvrdenie?

Potvrdenie na tomto formulári treba mať v týchto prípadoch:

 • infarkt myokardu (21 dní a menej pred plánovaným letom)
 • Mozgová mŕtvica (10 dní a menej pred plánovaným letom)
 • Čerstvo narodené deti (7 dní a menej po narodení)
 • Dekompresná (kesonová) choroba
 • Pneumotorax (14 dní a menej od udalosti)
 • Požiadavka na nosidlá
 • Neschopnosť sedieť vzpriamene
 • Poranenie hlavy (14 dní a menej pred plánovaným letom)
 • Zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín)
 • Sadra (okrem sadry na horných končatinách a na prstoch horných končatín)
 • Hlboká žilová trombóza
 • Ťažká duševná porucha (musí cestovať so sprievodcom, ktorý sedí na vedľajšom sedadle)
 • Závažné alebo akútne infekčné ochorenie (vrátane ovčích kiahní)

Môžem lietať tehotná?

Áno, do 34. týždňa tehotenstva (do 28 týždňa v prípade mnohopočetného tehotenstva). Majte však pri sebe tehotenský preukaz, aby ste mohli preukázať štádium tehotenstva. Po 34. týždni tehotenstva už let nie je možný.

Ako prebieha preprava cestujúcich na invalidnom vozíku?

Klientom na invalidnom vozíku ponúkame letiskovú asistenciu o ktorú treba požiadať prostredníctvom kontaktného formulára aspoň dva dni pred odletom. V objednávke treba špecifikovať, či klient je schopný dôjsť na palubu k sedadlu a či dokáže prekonať schody. Podľa týchto údajov nastavíme rozsah asistencie. Váš vlastný vozík nám dáte pri check-ine a prevezmete si ho po prílete. Prepravuje sa zdarma.

Ak váš let je súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, prosím objednajte si asistenciu a prepravu invalidného vozíka v cestovnej kancelárii.

Môžu lietať zranení alebo chorí cestujúci?

Cestujúcim s infekčným ochorením môže byť nástup do lietadla odmietnutý bez nároku na kompenzáciu. Zranení a chorí cestujúci potrebujú na cestu tento formulár. Kliknite na formulár a zistite, či pre vás platí niektorá z uvedených diagnóz.

Je možné si objednať asistenciu?

Smartwings ponúka niekoľko druhov asistencie. Pre klientov s obmedzenou pohyblivosťou ponúkame zdarma asistenciu pre invalidný vozík.

Pre nesprevádzané deti a neskúsených cestovateľov ponúkame platenú sprievodnú službu UMNR/MAAS za cenu 59 EUR/smer.

Všetky asistenčné služby treba objednať aspoň 2 dni pred odletom prostredníctvom kontaktného formulára.

Ak váš let je súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, prosím objednajte si asistenčné služby v cestovnej kancelárii. Cena bude podliehať jej cenníku.

Môžem si na palubu objednať diétne jedlo?

Špeciálne jedlá si možno objednať len pri letoch, kde je občerstvenie zahrnuté v cene letenky, tzn. pri vybraných letoch dlhších ako 4 hodiny. Objednávku treba urobiť aspoň 48 hodín pred odletom prostredníctvom kontaktného formulára..

Pri ostatných letoch si možno vybrať platené občerstvenie pri nákupe letenky alebo do 48 hodín pred odletom v sekcii Moje lety. Pri niektorých letoch môže byť možnosť predbežnej objednávky obmedzená.

Ak váš let je súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, objednajte si sedadlo navyše v cestovnej kancelárii. Cena bude podliehať jej cenníku.

Ako dlho po operácii môžem vycestovať?

V závislosti od odporúčania vášho lekára, v niektorých prípadoch však môžeme požadovať predloženie tohto formulára zdravotnej spôsobilosti. Vaša bezpečnosť je našou prioritou.

Ako prepravovať lieky a injekcie?

Lieky možno prepravovať iba v príručnej batožine. Prepravu v inom type batožiny je zakázaná. Tekuté lieky sa musia prepravovať vo fľaštičkách s max. obsahom 100 ml umiestnené v uzatvárateľnom priehľadnom vrecúšku v objeme max. 1 liter na osobu.

Injekčnú striekačku možno prepravovať iba s písomným potvrdením od lekára, že je pre cestujúceho nevyhnutná. Pre lety z destinácií mimo ČR musí byť potvrdenie v anglickom jazyku.

Môžem počas letu použiť kyslík?

Z bezpečnostných dôvodov nedovoľujeme cestujúcim vziať si na palubu vlastné kyslíkové bomby. Ak potrebujete použiť kyslík počas letu, treba o túto službu požiadať telefonicky v deň rezervácie letenky. Cestujúci musí mať písomné lekárske potvrdenie, že je schopný letu. Bez potvrdenia bude preprava v záujme vašej bezpečnosti odmietnutá. Poplatek je 200 EUR za 311.5l na smer. Treba ho zaplatiť pri objednávke, nemožno ho uhradiť pred odletom. Poplatok je nevratný, a to aj v prípade, ak sa kyslík nepoužije.

Ak je let súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, prosím objednajte si kyslíkovú fľašu na palubu v cestovnej kancelárii.

Z bezpečnostných dôvodov môžeme použiť iba 3/4 fľaše s kyslíkom. Podľa zákona je na jednom lete možné vyhovieť iba jednej požiadavke na fľašu s kyslíkom.

Obsah: