Upozornenie pre cestujúcich: Z dôvodu dočasného prerušenia prevádzky lietadiel Boeing 737 MAX sú lety operované inými typmi lietadiel. Ospravedlňujeme sa, ak výnimočne príde k meškaniu alebo zrušeniu letu. Aktuálny letový poriadok Vašej linky si môžete overiť v Správe rezervácie v sekcii Moje lety.

Kedy treba mať k letu lekárske potvrdenie?

Potvrdenie na tomto formulári treba mať v týchto prípadoch:

 • infarkt myokardu (21 dní a menej pred plánovaným letom)
 • Mozgová mŕtvica (10 dní a menej pred plánovaným letom)
 • Čerstvo narodené deti (7 dní a menej po narodení)
 • Dekompresná (kesonová) choroba
 • Pneumotorax (14 dní a menej od udalosti)
 • Požiadavka na nosidlá
 • Neschopnosť sedieť vzpriamene
 • Poranenie hlavy (14 dní a menej pred plánovaným letom)
 • Zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín)
 • Sadra (okrem sadry na horných končatinách a na prstoch horných končatín)
 • Hlboká žilová trombóza
 • Ťažká duševná porucha (musí cestovať so sprievodcom, ktorý sedí na vedľajšom sedadle)
 • Závažné alebo akútne infekčné ochorenie (vrátane ovčích kiahní)

Obsah: