Upozornenie pre cestujúcich: Z dôvodu dočasného prerušenia prevádzky lietadiel Boeing 737 MAX sú lety operované inými typmi lietadiel. Ospravedlňujeme sa, ak výnimočne príde k meškaniu alebo zrušeniu letu. Aktuálny letový poriadok Vašej linky si môžete overiť v Správe rezervácie v sekcii Moje lety.

Môžu lietať zranení alebo chorí cestujúci?

Cestujúcim s infekčným ochorením môže byť nástup do lietadla odmietnutý bez nároku na kompenzáciu. Zranení a chorí cestujúci potrebujú na cestu tento formulár. Kliknite na formulár a zistite, či pre vás platí niektorá z uvedených diagnóz.

Obsah: