Upozornenie pre cestujúcich: Z dôvodu dočasného prerušenia prevádzky lietadiel Boeing 737 MAX sú lety operované inými typmi lietadiel. Ospravedlňujeme sa, ak výnimočne príde k meškaniu alebo zrušeniu letu. Aktuálny letový poriadok Vašej linky si môžete overiť v Správe rezervácie v sekcii Moje lety.

Bezpečnosť

Lietanie je vec dôvery a bezpečnosť je zásadným parametrom, na ktorý kladie Smartwings Group najväčší dôraz.

Smartwings je certifikovaný ako letecký dopravca pre pravidelnú a charterovú obchodnú dopravu cestujúcich a nákladu podľa pravidiel Európskej únie. Naša spoločnosť tiež splnila náročné požiadavky FAA - Federálneho úradu pre letectvo USA a získala povolenie vykonávať leteckú obchodnú dopravu do a z USA.

Bezpečnosť a pravidelnosť modernej leteckej dopravy závisí do značnej miery na kvalitnom prevádzkovom zázemí. Prevádzkový personál Smartwings zabezpečuje hladký chod celej prevádzky 24 hodín denne, 365 dní v roku. Letová prevádzka a činnosť všetkých prevádzkových zložiek je koordinovaná Prevádzkovou kontrolou, ktorá priebežne sleduje pohyb všetkých lietadiel za letu, tiež prípravu na let lietadiel, ktoré sa nachádzajú na zemi a koordinuje činnosť všetkých zúčastnených zložiek.

Prevádzkoví dispečeri, koordinátori letísk, navigátori, plánovači posádok, vodiči posádkových a cateringových automobilov, technici a mechanici sa striedajú v zmenách tak, aby letová prevádzka prebiehala bezpečne a presne podľa letového poriadku.

Spoločnosť opakovane a úspešne absolvovala prísny bezpečnostný audit medzinárodnej leteckej organizácie IATA (International Air Transport Association). Program auditu IOSA (IATA Operational Safety Audit) preveruje bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Letecké spoločnosti zapojené do programu musia preukázať splnenie prísnych medzinárodných štandardov bezpečnosti a kvality.

Obsah: