Upozornenie pre cestujúcich: V čase od 11. septembra pre Vás budeme vylepšovať online check-in. Od tohto dňa bude preto služba dočasne mimo prevádzky. O spustení novej verzie Vas budeme na tomto mieste informovať. Počas nedostupnosti služby sa prosím odbavte zdarma na letisku v čase od 2 hodín do 40 minút pred odletom (60 minút pri letoch do/z Dubaja). Ďakujeme za pochopenie.

Bezpečnosť

Lietanie je vec dôvery a bezpečnosť je zásadným parametrom, na ktorý kladie spoločnosť Travel Service a jej obchodná značka SmartWings najväčší dôraz.

Travel Service / SmartWings je certifikovaný ako letecký dopravca pre pravidelnú a charterovú obchodnú dopravu cestujúcich a nákladu podľa pravidiel Európskej únie. Naša spoločnosť tiež splnila náročné požiadavky FAA - Federálneho úradu pre letectvo USA a získala povolenie vykonávať leteckú obchodnú dopravu do a z USA.

Bezpečnosť a pravidelnosť modernej leteckej dopravy závisí do značnej miery na kvalitnom prevádzkovom zázemí. Prevádzkový personál Travel Service zabezpečuje hladký chod celej prevádzky 24 hodín denne, 365 dní v roku. Letová prevádzka a činnosť všetkých prevádzkových zložiek je koordinovaná Prevádzkovou kontrolou, ktorá priebežne sleduje pohyb všetkých lietadiel za letu, tiež prípravu na let lietadiel, ktoré sa nachádzajú na zemi a koordinuje činnosť všetkých zúčastnených zložiek.

Prevádzkoví dispečeri, koordinátori letísk, navigátori, plánovači posádok, vodiči posádkových a cateringových automobilov, technici a mechanici sa striedajú v zmenách tak, aby letová prevádzka prebiehala bezpečne a presne podľa letového poriadku.

Vo februári 2014 Travel Service úspešne absolvoval prísny bezpečnostný audit medzinárodnej leteckej organizácie IATA (International Air Transport Association). Program auditu IOSA (IATA Operational Safety Audit) preveruje bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Letecké spoločnosti zapojené do programu musia preukázať splnenie prísnych medzinárodných štandardov bezpečnosti a kvality.

Obsah: