INTERACTIVE FORM / TRAVEL SERVICE PORTAL

ACADEMY REGISTRATION - PRAGUE 2016-11-07

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO AKADEMIE PRO PALUBNÍ PRŮVODČÍ

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že se ve dnech 7. 11. – 9. 12. 2016 mohu zúčastnit Akademie pro palubní průvodčí a níže zasílám své osobní údaje:


Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že:

  • Všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.
  • Beru na vědomí, že v případě jakýchkoli nepravdivých informací, budu vyřazen/vyřazena z náborového procesu.
  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společnosti Travel Service, a.s. pro účely náborového procesu.
  • Souhlasím s uhrazením administrativního poplatku ve výši 100,- Kč v den konání vstupního pohovoru.
  • Souhlasím, v případě úspěšného absolvování vstupního pohovoru, s úhradou ceny kurzu ve výši 24 800,-Kč a ceny lékařské prohlídky.
  • Beru na vědomí, že, v případě nedostatečného počtu zájemců, si společnost Travel Service, a.s. vyhrazuje právo na zrušení konání Akademie pro palubní průvodčí.