Cookies

Süti fájl használati alapelvek

A személyes adatok kezelője a társaság.

Smartwings, a.s., KSH-szám: 256 63 135, székhely: Prága, K Letišti 1068/30, irányítószám: 16008 (a továbbiakban „SWG CZ“)

Kapcsolattartási adatok: law@travelservice.aero

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., dpo@travelservice.aero

Mielőtt további információról tájékoztatnánk, kérjük, szenteljen figyelmet annak, hogy miként utasíthatja el a süti fájlok használatát böngészőjében:

A süti fájlok használatára vonatkozó szabályok az Ön internetes böngészőjében állíthatók be. A legtöbb böngésző már alapértelmezett állapotban automatikusan fogadja ezeket a fájlokat. Tekintse meg böngészője súgóját, és az abban olvasható lépéseknek megfelelően járjon el, ily módon elutasíthatja a süti fájlok használatát, vagy engedélyezheti csak egy bizonyos csoportjuk használatát. Ha szeretné, úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy az figyelmeztesse Önt, amikor a süti fájlt továbbítja. Önnek lehetősége van arra is, hogy a böngészők beállításai keretén belül egyes sütiket kézzel töröljön, blokkoljon, vagy teljesen megtiltsa a használatukat, esetleg azt csupán bizonyos honlapok esetében engedélyezze vagy tiltsa. Ne feledje, hogy kikapcsolt süti fájlok esetén jelentősen csökkenhet a vásárlási folyamat komfortjellege.

Általános információk:

A SWG CZ a Cseh Köztársaság joga szerint megalapított gazdasági társaság, amely Szlovákiában létrehozta Travel Service Slovensko s.r.o. nevű leányvállalatát, székelye: Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 (a továbbiakban „TVS SK“), Magyarországon a Travel Service Kft. nevű leányvállalatát, székelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A, Magyarország, info@travelservice.hu (a továbbiakban „TVS HU“), a TVS HU esetében az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Farkas Attila ügyvezető, levelezési cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A. E-mail cím: info@travelservice.hu., Lengyelországban a Travel Service Polska, Sp. z o.o. nevű leányvállalatát, székelye: ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland (a továbbiakban „TVS PL“) , és Németországban a Travel Service Gmbh, nevű leányvállalatát, székelye: Theatinerstraße 23, 80333 München, Németország (a továbbiakban „TVS DE“) (a továbbiakban együttesen mint „TVS“).

Valamennyi fenti társaság a közös www.travelservice.aero, valamint a www.smartwings.com weboldalt használja - jelentős különbséget jelent azonban, hogy a SWG CZ társaság rendszeres járatok formájában polgári légiforgalmi szolgáltatásai közvetlenül az utasoknak nyújtja, míg a TVS SK, TVS PL, TVS HU, TVS DE társaságok a légiforgalmi szolgáltatásokat charter jártatok formájában elsősorban utazási irodáknak kínálják. A weboldal legtöbb - az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a „GDPR”) szerinti adatalany - látogatója így elsősorban a SWG CZ ügyfele, és ezért az említett társaságok keretén belül fő adatkezelőnek a SWG CZ minősül. A feltüntetett társaságokkal együtt mindenki közös adatkezelő. A süti fájlok közös kezelése gazdasági érveken - egyszerűbb adminisztráción - alapul. A feltüntetett társaságok , mint közös adatkezelők süti fájlok használatával kapcsolatos adatkezelésére a jelen tájékoztatóban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

Mik azok a süti fájlok – mi az összegyűjtésük értelme?

Az Önöknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében honlapunk süti fájlokat alkalmaz. A süti fájlok olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyekbe az internetes böngésző a honlap kérésére információkat ment el az Ön böngészőjéről, továbbá az egyes felhasználók egymástól való megkülönböztetésére szolgálnak. A tartalom alapján felismerik, mely oldalakra látogatott el korábban, van-e valami a kosarában, vagy be van-e jelentkezve. A felhasználó személye ugyanakkor ezen információk alapján nem azonosítható be. A süti fájlok így például:

 • segítik a honlapunk helyes működését annak érdekében, hogy a vásárlás a lehető legkevesebb nehézséggel befejezhető legyen;
 • megjegyzik az üzlet beállításait, így amikor Ön visszatér, segítséget nyújtanak a bejelentkezéshez vagy az ajánlat felidézésével, mégpedig más honlapok reklámfelületei segítségével is.
 • segítenek megjegyezni a bejelentkezési adatokat, így azokat nem kell minden egyes alkalommal megadnia;
 • segítik a helyes működést, így nem tűnik el a kosár tartalma, illetve Ön bejelentkezve marad
 • annak kiderítése során, hogy mely oldalakat és funkciókat használják leggyakrabban a látogatók; mindezek alapján az ajánlatunkat a lehető legjobban az Ön igényeihez igazíthatjuk;
 • segítenek megállapítani, hogy mely hirdetéseket nézik a leggyakrabban meg a látogatók, és így optimalizálni az ügyfeleknek szánt ajánlatokat, megszólítani őket úgy, hogy az oldalak böngészése során ne ugyanaz a reklám jelenjen meg folyamatosan, illetve hogy ne jelenjen meg a számukra olyan termékre vonatkozó hirdetés, amely iránt nem érdeklődnek.

A süti fájlokkal kapcsolatosan további tájékoztatást pl. itt talál.

Milyen süti fájlokat használunk?

A honlapunkon használt süti fájlok az érvényességük és alkalmazásuk célja tekintetében két csoportra oszthatók. Rövid távú, ún. "session cookie"-k, ezek az Ön látogatásának időtartama alatt fejtik ki tevékenységüket, és a honlap elhagyását követően néhány percen belül az érvényüket veszítik, valamint tartós, ún. "persistent cookie"-k, amelyek a készülékén sokkal tovább, általában az Ön által végzett eltávolításig maradnak.

A süti fájlok célja tekintetében a következőket különböztetjük meg:

 • konverziós, lehetővé teszik az egyes reklámok működésének, illetve a különböző értékesítési csatornák teljesítményének a kielemzését
 • tracking (követő), a konverziós fájlokkal kombinálva az egyes értékesítési csatornák teljesítményének kielemzésére szolgálnak, és gyakorlatilag segítenek optimalizálni a kínálatot
 • remarketing, a reklámok tartalmának személyre szabására és helyes célzására szolgálnak
 • analitikai, fokozzák honlapunk felhasználóbarát jellegét azzal, hogy megértetik velünk, miként használják azt a felhasználók, és így megkönnyíthetjük számunkra a kívánt tartalomhoz való hozzáférést
 • esszenciális, azaz alapvető vagy kulcsfontosságú, ezek a honlap alapvető működése szempontjából fontosak

Egyes süti fájlok olyan információk gyűjtésére szakosodhatnak, amelyeket a későbbiekben harmadik felek használnak fel, és amelyek például közvetlenül támogatják a reklámtevékenységünket (ún. "harmadik felek sütijei"). Ezen adatok alapján az Ön személye nem beazonosítható.

Milyen jogcímen kerülnek kezelésre a süti fájlok?

A süti fájlok kezelésére a SWG CZ, TVS SK, TVS PL és TVS DE esetében internetes prezentációink minőségének javításával, analitikai célokkal és a reklámközlések személyre szabásával kapcsolatos jogos érdekünk alapján kerül sor. A magyar jogi szabályozással kapcsolatosan azt a javaslatot kaptuk, hogy a reklámok személyre szabását elősegítő süti fájlok kezelését kizárólag az Önök hozzájárulásán alapuló jogcímen végezzük. Ezért, amennyiben Ön weboldalunk látogatója, és az adatai elemzése során igazolást nyer, hogy Ön Magyarországon tartózkodik - a szóban forgó süti fájlokat kizárólag az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, éspedig csupán a hozzájárulása visszavonásáig, vagy amíg a süti fájlok használatát le nem tiltja a böngésző programjában. A süti fájlok kezelését minden esetre kizárólag addig végezzük, amíg Ön le nem tiltja a használatukat böngésző programjában.

Ki a személyes adatok címzettje?

A címzett mi vagyunk. Egyes süti fájlok olyan információk gyűjtésére szakosodhatnak, amelyeket a későbbiekben harmadik felek használnak fel, és amelyek például közvetlenül támogatják a reklámtevékenységünket (ún. "harmadik felek sütijei"). Ezen adatok alapján az Ön személye nem beazonosítható.

Milyen jogok illetik meg?

I. személyes adatok kezelésére vonatkozó alapvető tájékoztatás iránti jog – amennyiben a személyes adatok közvetlenül öntől származnak, kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt személyes adatai kezeléséről. Amennyiben nem közvetlenül Öntől származnak a személyes adatok, akkor a tájékoztatást legkésőbb a megszerzésüktől számított egy hónapon belül, vagy abban a pillanatban, amikor először kapcsolatfelvételre kerül sor, amennyiben a személyes adatokat e kapcsolatfelvétel céljaira használják, illetve legkésőbb az első hozzáférhetővé tételüket követően, amennyiben várhatóan azokat harmadik fél rendelkezésre bocsátjuk. A tájékoztatás jelen dokumentum formájában történik.

II. hozzáférés személyes adatokhoz - kérése alapján kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait, továbbá a GDPR értelmében az adatok kezelésének céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, a törléshez való jogáról stb. Ezzel egyidejűleg - amennyiben ezzel nem sérülnek más személyek jogai és szabadságai - a rendelkezésére bocsátjuk a kezelt személyes adatok másolatát.

III. helyesbítéshez való jog – amennyiben pontatlan személyes adatokkal rendelkezünk, kötelesek vagyunk azokat a kérésére kijavítani vagy kiegészíteni.

IV. törléshez való jog – ez irányú kérelme esetén kötelesek vagyunk a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, különösen, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását, és nem rendelkezünk más jogalappal az adatkezeléshez,
 • az eredeti adatkezelés jogalapját képező célok eléréséhez nincs többé szükségünk a személyes adataira,
 • személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • kifogással él a személyes adatok jogos érdekek alapján történő kezelésével szemben, és nincsen semmilyen ezt felülíró jogos indok,
 • kifogással él személyes adatai - profilalkotást is beleértve - direkt marketing céljából történő kezelésével szemben.

Még abban az esetben sem, ha kéri személyes adatai törlését, nem vagyunk erre kötelezhetők, különösen az alábbi esetekben:

 • jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy védelme esetén,
 • jogszabályi kötelezettségek teljesítése miatt,
 • szólásszabadságra és információhoz való jog gyakorlása esetén.

V. adatkezelés korlátozásának joga - kötelesek vagyunk személyes adatai kezelését korlátozni az alábbi esetekben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • a TVS csoportba tartozó cégek (miként a TVS is) e személyes adatokat jogellenesen kezelik, ugyanakkor azonban Ön nem akarja, hogy a csoport tagjai töröljék azokat és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a TVS-nek a feltüntetett célokból már nincs szüksége e személyes adatokra, ugyanakkor Ön a jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy védelme érdekében azok további archiválását kéri a TVS-től,
 • Ön a saját jogos érdekeire való hivatkozással kifogást emel azadatkezeléssel szemben, és mi leellenőrizzük, hogy felülírják-e a TVS érdekei az Ön jogos indokait.

Ha a személyes adatok előző bekezdés szerinti kezelése korlátozott, a TVS ezen személyes adatokat csak elmentés formájában kezelheti (tárolhatja), kivéve az olyan helyzeteket, amikor Ön az adatkezeléshez hozzájárulását adja, vagy az adatkezelésre a jogi igények meghatározása, érvényesítése, illetve védelme, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, illetve az Európai Unió valamely tagállamának fontos közérdeke áll fenn.

A TVS előzetesen értesíti Önt, amennyiben az a helyzet áll elő, hogy az adatkezelés korlátozása megszüntetésre kerül.

VI. adathordozhatósághoz való jog - amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás, vagy megkötésre került szerződés alapján kezeljük, és az adatkezelés teljesen automatikusan zajlik, Ön a következőket kérheti a TVS-től:

 • személyes adatok átadása strukturált, standard használatú és gépileg olvasható formátumban az ön részére,
 • az ilyen adatok közvetlen átadása más adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag lehetséges.

VII. tiltakozáshoz való jog – amennyiben a személyes adatait jogos érdek, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása alapján kezeljük, esetleg ezen jogalapok bármelyikén alapuló profilalkotást végzünk, Ön bármikor kifogást emelhet az ilyen jellegű adatkezeléssel szemben. Ezt követően a helyzet tisztázásáig korlátozzuk az adatok kezelését, és amennyiben nem sikerül bizonyítanunk, hogy az adatkezelést jogos érdekből végezzük, a továbbiakban már nem kezeljük a személyes adatokat. Ha a személyes adatokat direkt marketinghez használjuk fel, és Ön kifogást emel ezzel szemben, személyes adatai kezelését megszüntetjük.

VIII. állami szervek által biztosított védelem joga - Ön jogosult felvenni a kapcsolatot a személyes adatok védelméért felelős szervvel, amely: a SWG CZ esetében: Úřad pro ochranu osobních údajů, székhely: Pplk. Sochora 27 170 00 Prága 7, web: https://www.uoou.cz/, telefon: vezetékes: +420 234 665 111 (Központ), éspedig panasz benyújtásával. Mindemellett bírósági védelemre is jogosult. Amennyiben úgy véli, hogy a TVS általi adatkezelés következtében sérültek a GDPR által védett jogai, a felügyeleti hatósághoz panaszt, a bírósághoz pedig keresetet nyújthat be.

A TVS PL esetében: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, web: http://www.giodo.gov.pl A TVS SK esetében: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web: http://www.dataprotection.gov.sk A TVS HU esetében: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, web: http://www.naih.hu/ (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok a birosag.hu honlapon kereshetők. A TVS DE esetében: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, web: http://www.bfdi.bund.de

A TVS TÁRSASÁGGAL SZEMBENI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A TVS társasággal szemben jogait elsősorban elektronikusan, mégpedig a law@travelservice.aero címre e-mailben, vagy a Na bojišti 1473/18, Nové Město, 120 00 Prága 2 címre, esetleg a TVS SK, TVS HU, TVS DE társaságok székhelyeire postai küldeményként továbbítva érvényesítheti, illetve a TVS HU esetében az info@travelservice.hu címre megküldve emailben is érvényesítheti. Amennyiben Ön elektronikus úton veszi fel velünk a kapcsolatot, a TVS is elektronikusan küldi meg válaszát. Ugyanakkor a kapcsolattartás más módját is kérheti tőlünk.

A kérelmét feldolgozzuk, és lehetőségeink szerint a lehető leggyorsabban válaszolunk rá, miután a GDPR értelmében a kérelem megválaszolására rendelkezésre álló idő annak kézhez vételétől számított legfeljebb egy hónap. A szóban forgó határidőt szükség esetén a kérvények komplexitására és számára való tekintettel további két hónappal meghosszabbíthatjuk. Minden egyes esetleges meghosszabbításról és a késedelem okairól azonban a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk.

Amennyiben kétségeink lennének az Ön személyazonossága vonatkozásában, annak igazolásához további információkat kérhetünk Öntől. Ennek oka az Ön személyes adatainak védelme, azazhogy semmilyen személyes adatok ne kerülhessenek átadásra olyasvalakinek, aki nem az, akinek kiadja magát. A kérelmeket az alábbi kivételektől eltekintve térítésmentesen dolgozzuk fel:

 • A kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy
 • különösen ismétlődő jellege miatt túlzó.

Amennyiben a arra a következtetésre jutunk, hogy a fenti okok valamelyike bekövetkezett, megtagadjuk a kérés teljesítését, vagy pedig ésszerű díjat számolunk Önnek fel, hogy kifizethessük a kérelme kezelésével járó adminisztrációs költségeket.

Tartalom: