Czy można w samolocie używać urządzeń elektronicznych?

Telefony komórkowe, tablety i laptopy można używać na pokładzie tylko przełączone tryb samolotowy. Urządzenia bez funkcji tryb samolotowego muszą pozostać wyłączone podczas całego pobytu na pokładzie.Elektroniczne papierosy musi mieć pasażer cały czas ze sobą, nie wolno umieszczać ich w bagażu rejestrowanym lub podręcznym. Zabronione jest korzystanie z elektronicznych papierosów na pokładzie. Korzystanie z innych urządzeń elektronicznych, należy najpierw skonsultować z personelem pokładowym.

Pełne zasady przewozu i używania urządzeń elektronicznych znajdują się tutaj.