Môže mať viac osôb jednu spoločnú batožinu?

Ak sú cestujúci prihlásení ako rodina, hmotnosť batožiny sa spočíta. Napríklad dvaja cestujúci v Economy Class tak môžu zdarma prepraviť jednu spoločnú batožinu s hmotnosťou do 30 kg. Jeden kus kontrolovanej batožiny však z manipulačných dôvodov nikdy nesmie vážiť viac než 32 kg.

Združovanie príručnej batožiny nie je možné. Každý klient môže mať maximálne 1 kus do hmotnosti 8 kg.

Obsah: