Poplatky za batožinu a ďalšie služby

Cenník doplnkových služieb

Druh služby Cena
Kód (EBT) Popis služby EUR USD* CZK PLN* GBP*
ABAG Nadváha batožiny nad 23 kg
(max. do 32 kg / 1 ks)
Platba 36 a viac hodín pred odletom
25 EUR 28 USD 650 CZK 109 PLN 23 GBP
ABAG Nadváha batožiny nad 23 kg
(max. do 32 kg / 1 ks)
Platba menej než 36 hodín pred odletom
35 EUR 39 USD 910 CZK 153 PLN 32 GBP
PDBG Ďalší kus batožiny
Platba 36 a viac hodín pred odletom
25 EUR 28 USD 650 CZK 109 PLN 23 GBP
PDBG Ďalší kus batožiny
Platba menej než 36 hodín pred odletom
35 EUR 39 USD 910 CZK 153 PLN 32 GBP
DBAG Ďalší kus batožiny
Platba v odletovom východe
45 EUR 50 USD 1170 CZK 197 PLN 41 GBP
PETC ** Živé zviera prepravované v kabíne pre cestujúcich (1 ks) 59 EUR 65 USD 1530 CZK 258 PLN 54 GBP
AVIH ** Živé zviera prepravované v nákladnom priestore (1 ks) 119 EUR 132 USD 3100 CZK 520 PLN 109 GBP
SPEQ 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 59 EUR 65 USD 1530 CZK 258 PLN 54 GBP
BIKE 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 59 EUR 65 USD 1530 CZK 258 PLN 54 GBP
SKIS 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 59 EUR 65 USD 1530 CZK 258 PLN 54 GBP
GOLF 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 59 EUR 65 USD 1530 CZK 258 PLN 54 GBP
WEAP Zbraň (1 ks) a strelivo (max. 200 nábojov) 79 EUR 88 USD 2050 CZK 345 PLN 72 GBP
UMNR Nesprevádzané dieťa (1 osoba) 75 EUR 83 USD 1950 CZK 328 PLN 69 GBP

*Ceny v USD, PLN a GBP sú orientačné.

**PETC/AVIH: V prípade PETC celková váha vrátane schránky nesmie rekročiť 8 kg, zatiaľ čo rozmery schránky nesmú byť väčšie než 43 x 30 x 27 cm. V prípade prekročenia týchto limitov, musí byť zviera prepravované ako AVIH. V prípade AVIH celková váha vrátane schránky nesmie prekročiť 32 kg.

Cestujúci, ktorý si vo svojej cestovnej kancelárii predplatí zvýšený limit na voľnú váhu batožiny, je pri odbavení na letisku povinný uhradiť príslušný doplatok, ak jeho skutočná váha batožiny prekročí limit, ktorý si predplatil.

Cenník seatingu a servisných poplatkov

Druh služby CZK* EUR USD*
Sedadlo comfort 760 CZK 29 EUR 35 USD
Sedadlo štandard 390 CZK 15 EUR 18 USD
Servisný poplatok/osoba - kontaktné centrum, prepážka na letisku 750 CZK 30 EUR 32 USD
Servisný poplatok/osoba - internet 320 CZK 12 EUR 15 USD

*Ceny v CZK a USD sú orientačné.