Poplatky za batožinu a ďalšie služby

Cenník doplnkových služieb

Druh služby Cena
Kód (EBT) Popis služby EUR USD* CZK
ABAG Nadváha batožiny nad 23 kg
(max. do 32 kg / 1 ks)
Platba 36 a viac hodín pred odletom
31 EUR 30 USD 750 CZK
ABAG Nadváha batožiny nad 23 kg
(max. do 32 kg / 1 ks)
Platba menej než 36 hodín pred odletom
43 EUR 44 USD 1100 CZK
PDBG Ďalší kus batožiny
Platba 36 a viac hodín pred odletom
31 EUR 30 USD 750 CZK
PDBG Ďalší kus batožiny
Platba menej než 36 hodín pred odletom
43 EUR 44 USD 1100 CZK
DBAG Ďalší kus batožiny
Platba v odletovom východe
55 EUR 54 USD 1350 CZK
PETC ** Živé zviera prepravované v kabíne pre cestujúcich (1 ks) 75 EUR 72 USD 1800 CZK
AVIH ** Živé zviera prepravované v nákladnom priestore (1 ks) 150 EUR 144 USD 3600 CZK
SPEQ 32KG*** Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 75 EUR 72 USD 1800 CZK
BIKE 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 75 EUR 72 USD 1800 CZK
SKIS 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 75 EUR 72 USD 1800 CZK
GOLF 32KG Športové vybavenie (1 ks) s váhou do 32,0 kg 75 EUR 72 USD 1800 CZK
WEAP Zbraň (1 ks) a strelivo (max. 5 kg / osoba) 100 EUR 96 USD 2400 CZK
UMNR Nesprevádzané dieťa (1 osoba) 95 EUR 94 USD 2350 CZK
AOXY Kyslíková fľaša 450 EUR 470 USD 11 000 CZK

*Ceny v USD sú orientačné.

**PETC/AVIH: V prípade PETC celková váha vrátane schránky nesmie rekročiť 8 kg, zatiaľ čo rozmery schránky nesmú byť väčšie než 43 x 30 x 27 cm. V prípade prekročenia týchto limitov, musí byť zviera prepravované ako AVIH. V prípade AVIH celková váha vrátane schránky nesmie prekročiť 32 kg.

***SPEQ: Vrátane slnečníkov, plážových stanov a detských surfov.

Cestujúci, ktorý si vo svojej cestovnej kancelárii predplatí zvýšený limit na voľnú váhu batožiny, je pri odbavení na letisku povinný uhradiť príslušný doplatok, ak jeho skutočná váha batožiny prekročí limit, ktorý si predplatil.

Cenník seatingu a servisných poplatkov

Druh služby CZK EUR USD*
Sedadlo comfort 850 CZK 35 EUR 35 USD
Sedadlo štandard 370 CZK 15 EUR 15 USD
Servisný poplatok/osoba - kontaktné centrum, prepážka na letisku 750 CZK 30 EUR 32 USD
Servisný poplatok/osoba - internet 320 CZK 12 EUR 15 USD

*Ceny v USD sú orientačné.