Vstupné podmienky a cestovné reštrikcie

Česká republika

Všichni cestující (čeští občané i cizinci), kteří míří do České republiky a v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19, tedy na území tzv.  červených států , musí před příjezdem do České republiky vyplnit online příjezdový formulář.

Od 9. 11. 2020 platí pro tyto cestující také povinnost absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo karanténu.

Po příjezdu do České republiky z tzv.  oranžových států  není pro české občany povinné vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu. Příjezdový formulář a negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, kteří přijíždějí za prací či studiem.

Po příjezdu do České republiky z tzv.  zelených států  nebude pro české občany ani cizince povinné vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Podrobné podmínky naleznete zde. Přehled o zdravotní situaci v jednotlivých státech a tzv. cestovatelský semafor je dostupný na reopen.europa.eu a mzv.cz.

Výjimku z testování mají osoby mladší pěti let. Přehled všech výjimek z povinnosti vyplnění příjezdového formuláře a předložení výsledku PCR testu je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Španělsko

Z ČR
Všichni cestující mířící do Španělska (včetně Kanárských ostrovů) musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen předložit po příletu do Španělska.

Od 23. 11. 2020 musí všichni cestující při vstupu do Španělska předložit potvrzení negativního PCR testu (nově se uznává i TMA test) na SARS CoV-2, který v době vstupu do země nebude starší než 72 hodin.

V případě, že potvrzení při vstupu do země nebude předloženo, bude cestující podroben testu na letišti a může mu být uložena finanční sankce.

Informace týkající se formátu potvrzení jsou dostupné zde.

Do ČR
Od 7. 1. 2021 je Španělsko zařazeno mezi tzv.  červené státy  a po příjezdu do České republiky je tak povinné absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo karanténu.

Kanárské ostrovy

Z ČR
Od 23. 11. 2020 musí cestující při vstupu na Kanárské ostrovy předložit potvrzení negativního PCR testu (nově se uznává i TMA test) na SARS CoV-2, který v době vstupu do země nebude starší než 72 hodin.

V případě, že potvrzení při vstupu do země nebude předloženo, bude cestující podroben testu na letišti a může mu být uložena finanční sankce.

Informace týkající se formátu potvrzení jsou dostupné zde.

Do ČR
Kanárské ostrovy jsou od 16. 11. 2020 zařazeny mezi tzv.  oranžové státy  a po příjezdu do České republiky tak není povinné absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo karanténu.

Baleárské ostrovy

Z ČR
Od 23. 11. 2020 musí cestující při vstupu na Baleárské ostrovy předložit potvrzení negativního PCR testu (nově se uznává i TMA test) na SARS CoV-2, který v době vstupu do země nebude starší než 72 hodin.

V případě, že potvrzení při vstupu do země nebude předloženo, bude cestující podroben testu na letišti a může mu být uložena finanční sankce.

Informace týkající se formátu potvrzení jsou dostupné zde.

Do ČR
Baleárské ostrovy jsou od 7. 1. 2021 zařazeny mezi tzv.  červené státy  a po příjezdu do České republiky je tak povinné absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo karanténu.

Madeira

Z ČR
Všichni cestující, kteří míří na Madeiru (Funchal), musí vyplnit registrační formulář dostupný na madeirasafe.com. K vyplnění formuláře musí dojít v rozmezí od 48 do 12 hodin před odletem.

Do ČR
Madeira je zařazena mezi tzv.  oranžové státy  a po příjezdu do České republiky tak není povinné absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo karanténu.

Egypt

Z ČR
Cestující mířící do Egypta mají při příjezdu do země povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin.

Ve vybraných destinacích je možné podstoupit PCR test přímo na letišti. Děti do šesti let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny.

Více informací naleznete zde.

Do ČR
Egypt je zařazen mezi tzv.  červené státy  a po příjezdu do České republiky je tak povinné absolvovat RT-PCR test na SARS CoV-2 nebo karanténu.