Pályázónak nyújtandó információk

A munkahely beöltésére pályázó illető személyes adatainak feldolgozási alapelvei, valamint a pályázónak nyújtandó információk

A je

1. Miután Ön a SW csapat részévé kíván válni, a személyes adatok feldolgozására a Smartwings, a.s. (a továbbiakban „SW“) részvénytársaságnál kerül sor (KSH-szám: 256 63 135, Prága 6, K Letišti 1068/30, 160 08). Személyes adatai feldolgozásának célja ezért a SW új munkavállalóinak alkalmazása. Személyes adatok átadásával kapcsolatosan a SW-szel a székhelyén, vagy a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A SW adatvédelmi megbízottja a KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. ügyvédi iroda, amellyel a: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

2. A TV CZ, valamint a Smartwings Slovakia, s.r.o., székhelye: Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 (a továbbiakban „SW SK“), Smartwings Hungary Kft., székhelye: Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary (a továbbiakban „SW HU“), Smartwings Poland Sp. z o.o., székhelye: ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland (a továbbiakban „SW PL“) a Smartwings Germany Gmbh, székhelye: Theatinerstraße 23, 80333 München, Németország (a továbbiakban „SW DE“) a többi adatkezelő tevékenységének központi adminisztratív biztosítása érdekében a munkavállalók személyes adatainak ún. közös adatkezelői. A közös adatkezelők az egymással kölcsönösen megkötött transzparens megállapodás keretén belül meghatározták az Általános adatvédelmi rendelet szerinti felelősségi köreiket, valamint az adatalanyokkal való kapcsolattartási pontként a SW CZ-t. Az Adatalanyok azonban ahhoz az adatkezelőhöz is fordulhatnak, amelynél pályázaton vagy más eljáráson vettek részt.

3. A személyes adatokat közvetlenül Öntől, vagy munkaközvetítő ügynökségektől szerezzük be, éspedig önéletrajzok és más olyan dokumentumok átadásra révén, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön megfelelő jelöltnek tekinthessük. A feldolgozásra kerülő személyes adatok elsősorban:

 • Utó- és vezetéknév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • személyazonosság - végzettség és tapasztalatok, valamint ezek szintjei
 • fénykép (az önéletrajz része)
 • pályázattal kapcsolatos adatok,
 • pályázattal kapcsolatos kommunikáció,
 • az önéletrajzában vagy más iraton átadott személyes adatok

További személyes adatokat tartalmazhat a munkakörére való tekintettel specifikus és a pályázat céljának eléréséhez kért dokumentáció, például szimulátor reportok, műszaki egyeztetések reportjai, a SW HR osztályának képviselőjével folytatott tárgyalásokon készült jegyzőkönyvek, az egyéb tesztek, például pszichotesztek eredményei. Bekérhetjük Öntől az útlevél, a pilóta engedély, a rádiótelefon kezelő igazolvány, az egészségügyi alkalmassági igazolvány, a kiképzési dokumentáció másolatát.

Az alábbiakban ismertetjük mindazon célokat, amelyek a személyes adatok begyűjtésének jogalapját szolgáltatják, valamint feldolgozásuk jogalapját (jogcímét).

4. A személyes adatokat a pályázat időtartama alatt, majd azon pályázat befejezését követően legfeljebb 3 évig dolgozzuk fel, amelybe jelentkezett, illetve 3 éven át az követően, hogy jelezte, csapatunk részévé szeretne válni, és a SW-szel konkrét pályázattól függetlenül felvette a kapcsolatot. 3 év elteltével a SW a jogi igények meghatározása, végrehajtása vagy megvédése okán; ill. kötelességek jogszabályi előírások szerinti teljesítésének igazolása, vagy más törvényi okból kifolyólag dolgozhatja fel a személyes adatokat,

5. A személyes adatokat a SW jogos érdeke - a SW fejlődése új SW munkatársak alkalmazásával - alapján dolgozzuk fel. A SW jogos érdekének tekinti az Önnel, mint munkakör betöltése iránt érdeklődő jelentkezővel való kapcsolatfelvételt, éspedig a pályázat befejezését követően is 3 éven át (lásd az előző cikket), éspedig a polgári légi forgalomban dolgozó minőségi munkaerő tartós hiánya miatt. A szóban forgó időszak alatt új, megfelelő munkakör beöltésére vonatkozó ajánlattal vehetjük fel Önnel a kapcsolatot. A SW ugyanakkor az Ön személyes adatai feldolgozásának átláthatósága érdekében az önkéntes hozzájárulását kéri ezen másodlagos cél feldolgozásához (azaz nem csupán magán a pályázaton alapuló elsődleges céllal), mégpedig elsősorban az LMC, s.r.o. teamio.com internetes alkalmazása segítségével, esetleg más formában (különösen az Adatkezelő HR osztálya révén). A jogos érdek megszűnését követően a SW abban az esetben dolgozhatja fel a személyes adatokat, ha ehhez más jogcímmel rendelkezik (lásd különösen az előző 3. pontot), vagy ha Ön a további feldolgozáshoz hozzájárult, ellenkező esetben a személyes adatait azonnal törli.

6. Az utó- és vezetéknevet, címet, e-mail címet és telefonszámot, mint azonosításra alkalmas személyes adatokat az Adatkezelő a következő céllal gyűjti:

 • az Önnel való kapcsolatfelvétel lehetősége
 • az Ön személyazonosságának ellenőrzése
 • Önnel kötendő kötelező érvényű jogi dokumentum írásba foglalásának lehetősége
 • kölcsönös jogvédelem igénybe vételének lehetősége
 • személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásának igazolása

A végzettségre, tapasztalatra és ezek szintjére vonatkozó bejegyzéseket, pályázattal kapcsolatos rekordokat, adott esetben szimulátor rekordokat, műszaki interjúk adatait, vagy a jelen információban meghatározott más egyéb bejegyzéseket és teszteket az Adatkezelő a következő céllal gyűjti:

 •  felelős pályázat-elbírálás
 • a pályázat lejártát követően az Ön megkeresése további munkaajánlatokkal

Útlevelének másolatát az Adatkezelő ún. BASE TRAINING elvégzése céljával gyűjti be, éspedig az Ön által feltüntetett adatok helyessége leellenőrzésének pillanatáig, mindezt az SRA zónába való belépés biztosításához abban az esetben, ha a körülmények megkövetelik az ilyen jellegű belépést, éspedig mindezt saját jogos érdeke alapján. Jogos érdeknek minősül az adatok helyességének leellenőrzése és az SRA zónába való problémamentes belépés biztosítása. Az útlevél ezen másolata a cél elérését követően haladéktalanul törlésre kerül.

7. A SW az Ön személyes adatait közvetlenül, Adatkezelőként dolgozza fel, és átadhatja azokat:

 • a SW csoportba tartozó és az Adatkezelő anyavállalatának, leányvállalatának, illetve testvérvállalatának minősülő cégeknek, Az átadásra abban az esetben kerül sor, ha az belső adminisztratív célokból kifolyólag a mi jogos érdekünkben áll,
 • a SW részére külső képzéseket biztosító cégeknek,
 • a SW részére külső vizsgáztatásokat, vizsgákat biztosító cégeknek,
 • állami intézményeknek: bíróságoknak, bűnüldöző szerveknek, közigazgatási hatóságoknak, stb.

Ha Ön nem köt a SW-szel munka- vagy más hasonló szerződést, az ismertetett terjedelmű adatfeldolgozás keretén belül a SW az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik országokba, sem multinacionális cégeknek. Ezt követően az Ön személyes adatai a munkavégzéssel kapcsolatosan harmadik országokba átadhatókká válnak.

8. A SW a személyes adatok feldolgozását gépileg (automatizálva) végezheti - beleértve a profilalkotást is - azonban a feldolgozás során nem kerül sor kizárólag automatizált adatfeldolgozás, sem profilalkotás alapú döntéshozatalra.

A jogszabályi előírások értelmében Ön a következőkre jogosult:

 • bármikor visszavonhatja a hozzájárulását,
 • információkat kérhet tőlünk arra vonatkozólag, hogy mely személyes adatai feldolgozását végezzük,
 • másolatot kérhet a feldolgozásra kerülő személyes adataiból,
 • hozzáférést kérni tőlünk az Ön személyes adataihoz, valamint azok frissítését, illetve kijavítását, esetleg a feldolgozásuk korlátozását kérni,
 • kérheti a saját személyes adatai törlését,
 • az adatok hordozhatóságra,
 • a személyes adatok törvényes feldolgozásával kapcsolatosan felmerült kétségek esetén panaszával az egyes országok adatvédelmi hivatalaihoz fordulhat: Úřad pro ochranu osobních údajů – SW CZ (https://www.uoou.cz/); SW PL (http://www.giodo.gov.pl); SW SK (http://www.dataprotection.gov.sk); SW HU (http://www.naih.hu/); SW DE (http://www.bfdi.bund.de)
 • kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását (blokkolását),
 • a profilalkotást is beleértve kérheti, hogy ne legyen kizárólag automatizált döntéshozatal tárgya,
 • kifogást emelhet a direkt marketinggel, valamint - a profilalkotást is beleértve - a személyes adatok kizárólag automatizált feldolgozásával szemben. A kifogás benyújtását követően az adatfeldolgozás korlátozására kerül sor mindaddig, amíg bizonyításra nem kerül, hogy kinek az érdekei vannak túlsúlyban, és amennyiben ezek az Ön érdekei lesznek, az automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatal megszüntetésre kerül.

Szükség esetén a személyes adatokkal kapcsolatosan bármikor felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

További információk a neten itt találhatók szakaszban Adatvédelmi irányelvek