Ako prepravovať lieky a injekcie?

Lieky možno prepravovať iba v príručnej batožine. Prepravu v inom type batožiny je zakázaná. Tekuté lieky sa musia prepravovať vo fľaštičkách s max. obsahom 100 ml umiestnené v uzatvárateľnom priehľadnom vrecúšku v objeme max. 1 liter na osobu.

Injekčnú striekačku možno prepravovať iba s písomným potvrdením od lekára, že je pre cestujúceho nevyhnutná. Pre lety z destinácií mimo ČR musí byť potvrdenie v anglickom jazyku.