Čo znamená skupinová rezervácia?

Skupinová rezervácia znamená rezerváciu pre 10 a viac osôb. Platba je možná prevodom na základe faktúry a mená možno meniť zdarma až do ukončenia odbavenia. Pre skupinovú rezerváciu pre subjekty z ČR a SR kontaktujte smartwings@aws-aws.com. Cena letenky pre skupinu sa môže líšiť od cien individuálnych leteniek.

Pre skupinovú rezerváciu môžete využiť Rezervačný formulár.

Obsah: