Czy ranni lub chorzy mogą podróżować samolotem?

Podróżującemu z jakąkolwiek zaraźliwą chorobą można odmówić wstępu na pokład bez prawa do rekompensaty. Ranni lub chorzy podróżujący potrzebują na podróż ten formularz.