Czy ranni lub chorzy mogą podróżować samolotem?

Podróżującemu z jakąkolwiek zaraźliwą chorobą można odmówić wstępu na pokład bez prawa do rekompensaty. Ranni lub chorzy podróżujący potrzebują na podróż ten formularz. Kliknij na formularz, aby upewnić się czy nie dotyczy Cię jedna z podanych diagnoz.