Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych:
Smartwings, a.s., REGON (IČ): 256 63 135, z siedzibą w Czechach, Praha 6, K Letišti 1068/30, poczta: 160 08 (dalej nazywany „administratorem” lub „SW CZ”)

i

Smartwings Slovakia, s.r.o.,
z siedzibą Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04, Słowacja
IČO (REGON): 47 880 627
(dalej nazywany „SW SK”)

i

Smartwings Poland Sp. z o.o.,
z siedzibą ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Polska
REGON: 142926546
(dalej nazywany „TVS PL”)

i

Smartwings Germany Gmbh,
z siedzibą Theatinerstraße 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 München, Niemcy
numer rej. firmy: HRB 221461
(dalej nazywany „SW DE”)

(SW CZ, SW SK, SW PL i SW DE zwano dalej wspólnie „Administratorami Wspólnymi “ czy „SW“ i każdy z osobna „Każdym Administratorem“)

Email kontaktowy administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik Administratora SW CZ ds. ochrony danych osobowych: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., REGON: 036 90 121, siedziba: Praha 2, Kladská 1489/5, kod pocztowy 120 00 (zwany dalej „Pełnomocnikiem”)

Dane kontaktowe inspektora SW CZ: www.i-poverenec.cz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolejni Administratorzy danych osobowych w ramach Grupy Smartwings Group:

Smartwings Hungary Kft.,
z siedzibą Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Węgry
numer rej. firmy 01-09-693315
(dalej nazywany „SW HU”)

i

České aerolinie a.s.,
siedziba: Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
REGON: 457 95 908
(zwany dalej „ČSA“)

SW HU i ČSA w ramach Grupy Smartwings Group zastrzegli sobie prawo do wydania i stosowania własnych ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych. Niniejsze zasady nie mają dla nich zastosowania (za wyjątkiem informowania publiczności o wspólnym zarządzaniu niektórymi danymi osobowymi). SW CZ, SW SK, SW PL i SW DE oraz SW HU i ČSA są wspólnymi administratorami niektórych danych osobowych w myśl art. 26 RODO (GDPR).

WSTĘP

Niniejsze Zasady opisują zasady traktowania Państwa danych osobowych i stanowią ogólną podstawę oraz źródło informacji do przetwarzania Państwa danych osobowych. Niniejsze Zasady informują o określonym celu przetwarzania, tytułach prawnych przetwarzania, ograniczeniach w przechowywaniu uzyskanych danych osobowych oraz kolejnych kwestiach istotnych. W treści Zasada dostępne są informacje o przysługujących Państwu prawach, a mianowicie:

 • dostęp do przetwarzanych danych osobowych
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dokonywanie poprawek i uściśleń danych osobowych
 • wykreślenie danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 • wypis danych osobowych w ustrukturowanym i cyfrowo odczytywalnym formacie do potrzeb własnych lub dla innego administratora (prawo do przenoszenia danych osobowych)
 • wniesienie skarbi przeciw przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo nie stanowić przedmiotu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jeśli nie są Państwo zadowoleni z tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub mogą Państwo złożyć skargę w organie nadzorującym, którym jest:

dla SW CZ: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

dla SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, www: http://www.giodo.gov.pl

dla SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www: http://www.dataprotection.gov.sk

dla SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság , www: http://www.naih.hu/

dla SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, http://www.bfdi.bund.de

Jeśli w dalszej treści nie podano wyraźnie inaczej, to niniejsze Zasady obejmują Każdego Administratora (nie ma zastosowania dla SW HU i ČSA).

1.Informacje podstawowe

 • 1. Administratorzy oferują usługi w branży cywilnego transportu lotniczego i to zgodnie z przepisami prawa regulującymi lotnictwo cywilne na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • 2. Partnerami Administratorów są osoby prawne lub fizyczne biorące udział w procesie sprzedaży biletów lotniczych lub procesie świadczenia usług polegających na transporcie pasażerskim lub towarowym.
 • 3. Klientami są Państwo – pasażerowie, którzy latają z nami na wymarzone wakacje czy spotkanie biznesowe.
 • 4. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Klientów zgodnie z krajowymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych i jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym przepływie takich danych (zwanym dalej „RODO”) i dalej w szczególności zgodnie z krajowymi przepisami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (zwanego dalej „PNR“).
 • 5. Klient nie jest zobowiązany do udostępnienia Administratorom danych osobowych, które nie są Administratorowi potrzebne do świadczenia usługi lub których gromadzenia nie wymagają po Administratorowi przepisy prawa. Jeśli jednak Klient odmówi udostępnienia Administratorowi danych określonych w zdaniu poprzednim, mogą Administratorzy odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta. Inne dane osobowe, do których należą Państwa e-mail, numer telefonu zbierają Administratorzy w celu wysyłania elektronicznych biletów lotniczych lub przekazywania informacji o opóźnieniu czy anulowaniu rejsu, ewentualnie też o kolejnych utrudnieniach. Jeśli Administratorzy będą przetwarzali dane osobowe, które nie są im potrzebne do świadczenia usług lub których gromadzenia nie wymagają po Administratorowi przepisy prawa, będą czynili to wyłącznie za Państwa dobrowolną zgodą lub z powodu ich interesów uzasadnionych. W żadnym przypadku Administratorzy nie będą wymagali udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych pod warunkiem świadczenia usługi.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu świadczenia usług przewozowych. W przypadku świadczenia usług przewozowych na rzecz Państwa przechowujemy dane osobowe z powodu Państwa i naszej ochrony sądowej i to w związku z prawami wynikającymi z umowy przewozowej oraz prawami odszkodowawczymi.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego Administratora, jednak wyłącznie za Państwa uprzednią dobrowolną zgodą, która może zostać kiedykolwiek wycofana. Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe w związku z marketingiem bezpośrednim nawet w przypadku, gdy przysługiwać mu do tego będzie interes uzasadniony.

3. Przedmiot przetwarzania danych osobowych

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorzy zbierają dane, których część stanowi dane osobowe, które niezbędne są do świadczenia usług i których gromadzenie wymagane jest przepisami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego i PNR:

A) Identyfikacyjne, kontaktowe i opisowe dane osobowe zgodnie z krajowymi przepisami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego:

 • 1. Imię, ewentualnie imiona,
 • 2. nazwisko,
 • 3. dzień, miesiąc i rok urodzenia,
 • 4. obywatelstwo,
 • 5. numer i rodzaj dokumentu podróży, którym podróżny się wylegitymował,
 • 6. miejsce wejścia na terenie Republiki Czeskiej,
 • 7. numer lotu (rejsu),
 • 8. data i czas wylotu i przylotu,
 • 9. miejsce początkowe stawienia się do przewozu i
 • 10. całkowita ilość pasażerów podróżujących danym lotem (rejsem).

B) Identyfikacyjne, kontaktowe i opisowe dane osobowe, które Administratorzy mogą przechowywać zgodnie z Dyrektywą PNR (niektóre dane są zgodne z danymi wynikającymi z przepisów krajowych)

 • 1. Imię (imiona)
 • 2. Adres i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 • 3. Wszelkie informacje dotyczące sposobu płatności, włącznie adresu do rozliczenia
 • 4. Uwagi ogólne (włącznie wszystkich informacji dostępnych dotyczących osób nieletnich poniżej 18 lat bez osoby towarzyszącej, jak np. imię i płeć osoby nieletniej, wiek, język (języki), którym (którymi) włada, nazwisko i dane kontaktowe opiekuna przy wylocie o stosunek do nieletniego, nazwisko i dane kontaktowe opiekuna w chwili przylotu i stosunek do nieletniego, pośrednik podczas wylotu i przylotu)
 • 5. Ilość i kolejne nazwiska pasażerów w ramach jednego zapisu PNR
 • 6. Wszelkie uzyskane dane API (włącznie typu, numeru, kraju wydania i dany ważności dowodu tożsamości, obywatelstwa, nazwiska, imiona, płci, daty urodzenia, spółki lotniczej, numeru lotu, daty wylotu, daty przylotu, miejsca wylotu, miejsca przylotu, czasu wylotu i czasu przylotu)
 • 7. Zapisy lokalizacyjne PNR
 • 8. Data rezerwacji / wydania biletu lotniczego
 • 9. Data (daty) zamierzonej podróży
 • 10. Pełna trasa dla pojedynczego zapisu w ewidencji imiennej pasażerów
 • 11. Informacje na temat programu lojalnościowego pasażera
 • 12. Biuro podróży lub pośrednik
 • 13. Sytuacja pasażera włącznie potwierdzenia wylotu, odprawy, informacji na temat przypadków, gdy pasażer nie stawił się do wylotu lub gdy pasażer stawił się na lotnisko bez rezerwacji
 • 14. Podzielone lub rozsortowane informacje PNR
 • 15. Informacje na temat wystawienia biletu lotniczego, włącznie numeru biletu, daty wystawienia biletu lotniczego i jednokierunkowych biletów lotniczych i treść rubryki ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
 • 16. Numer siedzenia i inne informacje na temat siedzenia
 • 17. Informacje na temat dzielenia się kodami
 • 18. Wszelkie informacje dotyczące bagaży
 • 19. Wszelkie wcześniejsze zmiany zapisów PNR, o których mowa w pkt 1 - 18.

C) Wrażliwe i opisowe dane osobowe w przypadkach nadzwyczajnych

C1) Przewoźnik troszczy się o komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Szczegóły określono w Regulaminie Przewozowym lub Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. W związku z tym może odmówić przewozu osoby z ograniczeniami zdrowotnymi, które określono w regulaminie przewozowym i w takich przypadkach przewoźnik lotniczy na czas ograniczony przetwarza następujące dane osobowe /informacje o ograniczeniach zdrowotnych/.:

 • 1. dane dotyczące ograniczenia sprawności ruchowej i orientacji;
 • 2. zawał mięśnia sercowego (21 dni i mniej przed planowaną podróżą);
 • 3. Udar mózgu (10 dni i mniej przed planowaną podróżą);
 • 4. Nowo urodzone dzieci (7 dni i mniej od porodu);
 • 5. Choroba dekompresyjna (dawniej: choroba kesonowa;
 • 6. Odma opłucnowa (Pneumothorax) (14 dni i mniej od wydarzenia);
 • 7. Wymóg na nosze;
 • 8. Brak zdolności do siedzenia w pozycji wyprostowanej;
 • 9. Obrażenia głowy (14 dni i mniej przed planowaną podróżą);
 • 10. Złamania (fraktury) (oprócz złamań nieskomplikowanych kończyn górnych i palców kończyn górnych);
 • 11. Gips (oprócz gipsu na kończynach górnych oraz na palcach kończyn górnych);
 • 12. Zakrzepica żył głębokich;
 • 13. Ciężkie zaburzenia psychiczne (musi podróżować z asystą, która ma zapewnione osobne siedzenie);
 • 14. Jakiekolwiek poważne lub ostre choroby zakaźne (włącznie ospy wietrznej)

C2) na podstawie transportu umownego osób rannych (usługa assistance) Administratorzy mogą przetwarzać dane dotyczące rozpoznania pacjenta (ramy bezpieczeństwa transportu), dane identyfikacyjne lekarza zapewniającego opiekę oraz adres szpitala, w którym pacjent się kuruje.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorzy mogą zbierać dane osobowe, które związane są ze stanem zdrowia podmiotów danych, co nakazuje Administratorom Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Takie dane osobowe, stanowiące kategorię specjalną danych osobowych, Administratorzy przetwarzają, ponieważ niezbędne są do wypełnienia obowiązków prawnych i objęte są wyjątkami z zakazu przetwarzania, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO. Dane osobowe, o których mowa w lit. c), zostaną skasowane niezwłocznie po wylądowaniu samolotu w miejscu docelowym.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorzy mogą przetwarzać adres IP, i to w przypadku zawarcia umowy przewozowej z Administratorem za pośrednictwem elektronicznych środków łączności na odległość (tzw. online) i jednocześnie w przypadku Państwa danych kontaktowych Administratorzy mogą wykorzystać takie dane również do przekazywania zawiadomień handlowych, jeśli interes uzasadniony Administratorów przeważa nad interesami Klienta.

4. Ograniczenie przechowywania

Administratorzy zlikwidują (skasują) dane osobowe, który uzyskali w celu wypełnienia obowiązków wynikających z krajowych przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego i PNR w ciągu 24 godzin od wylądowania samolotu, a mianowicie takie, które zostały wymienione w art. 3 lit. A) i B) niniejszych Zasad, z wyjątkiem danych osobowych, które przechowują z przyczyn, o których mowa w zdaniach poniższych niniejszego artykułu.

Administratorzy każdorazowo zatrzymują Państwa poniższe dane osobowe:

1) imię

2) nazwisko

3) Numer lotu

4) Data i czas wylotu i przylotu

5) Miejsce rozpoczęcia transportu

6) Całkowita ilość pasażerów podróżujących danym samolotem

7) Data rezerwacji / wystawienia biletu lotniczego

8) Data (daty) zamierzonej podróży

9) Biuro podróży lub pośrednik

10) Sytuacja pasażera włącznie potwierdzenia wylotu, odprawy, informacji o przypadkach, gdy pasażer nie stawił się do wylotu lub gdy pasażer stawił się na lotnisko bez rezerwacji

11) Numer siedzenia i inne informacje o siedzeniu

12) Wszelkie informacje dotyczące bagaży,

i to na podstawie wynikających z ustawy przyczyn polegających na interesie uzasadnionym do wzajemnej ochrony sądowej i udowadniania przestrzegania przepisów w zakresie cywilnego transportu lotniczego (np. rekompensaty odszkodowania, odmowa wejścia na pokład samolotu, bezpieczeństwo i wyważanie samolotu, zapobieganie ryzyku zdrowotnemu i groźbom terrorystycznym)

Dalej Administratorzy zatrzymują następujące dane osobowe:

1) Data urodzenia
, i to wyłącznie w przypadku osób nieletnich w celu oceny prawa do oddzielnego siedzenia,

2) Adres e-mail
, i to tylko w przypadku, gdy bilet lotniczy nabyto bezpośrednio u Administratora, który wysyła go pod wypełniony adres poczty elektronicznej lub w przypadku, gdy za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się komunikacja z podmiotem danych,

3) dane bankowe
, i to w przypadku zastosowania roszczeń pasażera z tytułu transportu lotniczego w ramach wypełniania obowiązków prawnych lub zamawiania usług dodatkowych.

Wzajemna ochrona sądowa wynika w szczególności z przepisów jak np. Porozumienie Montrealskie; Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów czy narodowych przepisów prawa w związku z prawami do odszkodowania. Takie dane osobowe zatrzymują Administratorzy przez 6 lat. Następnie wszystkie dane osobowe kasują (likwidują).

Administratorzy zatrzymują Państwa dane osobowe w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie i to przez okres 5 lat, jeśli udzielona zgoda nie zostanie wcześniej wycofana.

Administratorzy przechowują Państwa dane osobowe, których nie wymieniono w zdaniach poprzednich niniejszego artykułu (np. dane osobowe udostępnione Administratorom w związku z zastosowaniem roszczenia odszkodowawczego w związku z odwołaniem czy opóźnieniem lotu), jeżeli będą do ich przetwarzania istniały odpowiednie podstawy, i to przez 6 lat. Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych Administrator opiera na interesie uzasadnionym polegającym na ochronie sądowej.

5. Przekazanie danych osobowych

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorzy mogą przekazać uzyskane dane osobowe, włącznie kategorii specjalnych danych osobowych, Partnerowi spółki i to wyłącznie w celach, o których mowa w art. 2 niniejszych Zasad.

Administratorzy danych osobowych mogą przekazać Państwa dane osobowe odbiorcy w państwie trzecim i to w szczególności portom lotniczym w kraju przylotu, ewentualnie też urzędom krajowym sprawującym funkcję narodowego urzędu ruchu lotniczego, ewentualnie Partnerowi spółki w państwie trzecim i to wyłącznie w celach, o których mowa w art. 2 niniejszych Zasad.

Przekazanie Państwa danych osobowych oparte jest na odpowiednich gwarancjach, które polegają na postanowieniu Komisji (w przypadku lotu do państwa, w którym gwarantowana jest odpowiednia ochrona danych osobowych przez takie postanowienie lub w umowach międzynarodowych. Kolejne przekazywanie danych osobowych oparte na stosownych gwarancjach określone jest w art. 46 RODO i informujemy Państwa o nich pod kontaktowymi adresami e-mail Administratorów, które podano na wstępie niniejszych Zasad.

Partnerami spółki są w szczególności:

1. zarządcy publicznych lotnisk międzynarodowych

2. spółki handlingowe i agenci handlingowi (podmioty zapewniające odprawę samolotu)

3. biura podróży i agencje turystyczney

4. Urząd Lotnictwa Cywilnego

5. Narodowe urzędy lotnictwa w pozostałych krajach, które wykonują zadania państwowego nadzoru nad ruchem lotniczym

6. Oddziały Policji Rep. Czeskiej, zgodnie z ustawą nr 326/1999 Dz. U. w sprawie przebywania obcokrajowców na terenie Republiki Czeskiej

7. Kolejne osoby biorące udział w świadczeniu usługi polegające na transporcie osób i towaru.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administratorzy mogą przekazywać dane osobowe organom administracji państwowej w celach wynikających z przepisów prawa.

6. Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, jeśli bilety lotnicze zostały zamówione na naszej witrynie internetowej, ewentualnie inną formą (e-mailem, telefonicznie, pisemnie).

Państwa dane osobowe pochodzą od biur podróży, agencji turystycznych lub innych handlarzy, u których zamówili Państwo usługi przewozowe.

Państwa dane osobowe pochodzą od tzw. General Sales Agentów administratora SW CZ (wyłączny dystrybutor; GSA), którym jest spółka AIR WORLD SERVICE a.s., REGON: 274 36 578, siedziba: Milady Horákové 382/75, Praha. GSA mógł uzyskać dane osobowe drogą odmienną niż my.

7. Prawa Klienta

I. Prawo do przekazania informacji podstawowych dotyczących przetwarzania – jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o pozyskiwaniu danych osobowych, jeżeli otrzymujemy je bezpośrednio od Państwa i w przypadku, gdy nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa, to najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania danych osobowych, ewentualnie w chwili komunikacji obustronnej, jeśli dane osobowe zostały wykorzystane do celów takiej komunikacji lub najpóźniej po pierwszym udostępnieniu, jeśli będziemy je udostępniać stronie trzeciej.

II. prawo dostępu do danych osobowych – na podstawie Państwa wniosku musimy potwierdzić Państwu, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i poinformować zgodnie z RODO o celach, terminie przetwarzania, prawach do skasowania itp. Jednocześnie przekażemy Państwu kopię przetwarzanych danych osobowych pod warunkiem, iż nie dojdzie do niekorzystnego ugodzenia w prawa i wolności innych osób.

III. prawo do poprawy – w przypadku, gdy posiadamy nieaktualne, niedokładne dane osobowe, musimy na Państwa wniosek takie dane poprawić czy uzupełnić.

IV. prawo do skasowania – na podstawie Państwa wniosku jesteśmy zobowiązani niezwłocznie skasować dane osobowe, w szczególności w przypadku, gdy:

 • została wycofana zgoda na ich przetwarzanie i brak kolejnych tytułów prawnych do ich przetwarzania,
 • dane osobowe nie są nam już potrzebne do wyznaczonych celów ich przetwarzania,
 • dane osobowe przetwarzaliśmy sprzecznie z prawem,
 • wypełniamy w ten sposób obowiązek wynikający z przepisów prawa,
 • zostanie złożona skarga przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na podstawie interesów uzasadnionych i nie istnieją żadne przeważające interesy uzasadnione,
 • złożony zostanie sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, włącznie profilowania.

Również w przypadku, gdy zażądają Państwo skasowania danych, nie musimy skasować danych osobowych, w szczególności z powodu:

 • określenia, stosowania lub obrony roszczeń prawnych,
 • spełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
 • stosowania prawa wolności wyrażania się i prawa do informacji.

V. prawo do ograniczenia przetwarzania - przetwarzanie Państwa danych osobowych musimy ograniczyć w przypadku, gdy:

 • zaprzeczą Państwo dokładność danych osobowych,
 • Administrator przetwarza dane osobowe sprzecznie z prawem i jednocześnie nie chcą Państwo, by Administrator ich skasował,
 • dane osobowy nie są Administratorowi potrzebne do któregokolwiek z wyznaczonych celów, jednak wymagają Państwo ich zachowania przez Administratora w celu określenia, zastosowania lub obrony roszczeń prawnych,
 • złożyli Państwo sprzeciw przeciw przetwarzaniu na podstawie interesu uzasadnionego według art. IV i czekamy na weryfikację faktu, czy interesy Administratora przeważają nad Państwa interesami uzasadnionymi.

W czasie ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator może przetwarzać takie dane wyłącznie formą ich przechowywania, za wyjątkiem udzielenia Państwa zgody lub powodu określenia, stosowania czy obrony roszczeń prawnych, z powodu obrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, bądź z przyczyn istotnych interesów publicznych Unii czy któregokolwiek państwa członkowskiego.

Administrator poinformuje Państwa z wyprzedzeniem o zaistnieniu sytuacji skutkujące przerwaniem trybu ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

VI. prawo do przenoszenia danych – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub na podstawie zawartej umowy i przetwarzanie odbywa się w pełni automatycznie, mogą Państwo wystąpić do Administratora z wnioskiem o:

 • przekazanie danych osobowych w formacie ustrukturowanym, zwykle stosowanym i cyfrowo czytelnym,
 • przekazanie takich danych bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli będzie to technicznie możliwe.

VII. prawo do wniesienia sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie interesów uzasadnionych, ewentualnie dokonujemy profilowania, mogą Państwo kiedykolwiek wnieść sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu. My następnie ograniczymy przetwarzanie danych do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i w przypadku, gdy nadal nie będziemy w stanie udowodnić istnienie przyczyn uzasadnionych do ich przetwarzania, wstrzymamy ich dalsze przetwarzanie. Jeśli dane wykorzystujemy do celów marketingu bezpośredniego, to bez podejmowania kolejnych czynności wstrzymujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych od momentu wniesienia sprzeciwu.

VIII. prawo do ochrony przez organy nadzoru państwowego – przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w organie do kontroli przetwarzania danych osobowych, a mianowicie:

dla SW CZ: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

dla SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, internet: http://www.giodo.gov.pl

dla SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web: http://www.dataprotection.gov.sk

dla SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság , web: http://www.naih.hu/

dla SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit , web: http://www.bfdi.bund.de

Mimo tego przysługuje Państwu prawo do zapewnienia ochrony sądowej (np. wniosek o wszczęcie postępowania w myśl §100 słowackiej uchwały w sprawie ochrony danych osobowych). Skargi do organu nadzoru i pozwy do sądu można wnosić w przypadku, gdy Administrator wskutek przetwarzania danych naruszył Państwa prawa chronione przez rozporządzenie RODO.

ZASTOSOWANIE PRAW WOBEC ADMINISTRATORA

Swe prawa mogą Państwo zastosować wobec Administratora szczególnie w formie elektronicznej, wysyłając e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą wystosowaną pod którykolwiek adres Administratorów, który podany jest na wstępie dokumentu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator odpowie również drogą elektroniczną i to z powodu ochrony i oszczędzania lasów. Jednak mogą Państwo zażądać odmiennej formy kontaktu.

Państwa wniosku rozpatrzymy i odpowiemy na nie w możliwie krótkim terminie, w zależności od wydajności i możliwości naszych pracowników, przy czym zgodnie z RODO musimy reagować w terminie 1 miesiąca od doręczenia wniosku. W przypadku konieczności, biorąc pod uwagę złożoność i ilość wniosków, możemy przedłużyć powyższy termin o kolejne dwa miesiące. O każdym przedłużeniu terminu poinformujemy Państwa w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia wniosku wraz z określeniem przyczyn takiego przedłużenia.

W przypadku wątpliwości co do Państwa tożsamości będziemy wymagać przekazania kolejnych informacji niezbędnych do sprawdzenia Państwa tożsamości. Powodem do tego jest ochrona danych, by uniknąć przekazania danych osobowych niewłaściwej osobie.

Wnioski rozpatrujemy nieodpłatnie, jednak istnieją pewne wyjątki z tej zasady:

 • bezpodstawność Państwa wniosku,
 • Państwa wniosek jest niewspółmierny, jeśli Administrator dojdzie do wniosku, iż miał miejsce jeden z powyższych przypadków, odmówi rozpatrzenia danego wniosku lub naliczy Państwu stosowną opłatę z tytułu uregulowania kosztów administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Zawiadomienie o Administratorach wspólnych:

Spółki SW SK, SW PL, SW DE, SW HU i ČSA są członkami koncernu, którym zarządza spółka SW CZ. Powyższe spółki zawarły między sobą umowę w sprawie administracji wspólnej danych osobowych w myśl art. 26 RODO z tytułu wzajemnego połączenia ekonomicznego i organizacyjnego w ramach grupy Smartwings Group. Z powodów związanych z przygotowaniem przed podróżą, planowaniem rejsów, realizacją usługi i zapewnieniem serwisu dla klienta (np. serwis informacyjny, reklamacje, odszkodowania) powyższe spółki dzielą się uzyskanymi lub przekazanymi danymi osobowymi w niezbędnym stopniu.

Opublikowano dnia 15. 2. 2020

Smartwings, a.s.

Smartwings Slovakia, s.r.o. Smartwings Poland Sp. z o.o., Smartwings Germany Gmbh,