Można przewozić na pokładzie leki lub strzykawki?

Leki mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym. Na pokładzie strzykawki mogą być przewożone tylko z pisemnym zaświadczeniem lekarskim, że jest to dla pasażera niezbędne. Na loty poza terytorium Republiki Czeskiej potwierdzenie musi być w języku angielskim.