Można przyjmować tlen podczas lotu?

Ze względów bezpieczeństwa nie zezwalamy pasażerom na wnoszenie na pokład własnych butli tlenowych. Jeśli jednak w trakcie lotu konieczne jest przyjęcie tlenu, trzeba tę usługę zamówić telefonicznie w dzień rezerwacji biletu. Podróżujący musi podróżować z pisemnym zaświadczeniem lekarskim, że może latać samolotem. Bez zaświadczenia dla Waszego bezpieczeństwa nie będzie możliwy wstęp na pokład. Opłata wynosi 450 EUR za 311.5l w jednym kierunku. Opłata musi zostać dokonana przy zamówieniu, nie można tego zrobić na lotnisku przed odlotem. Opłata jest bezzwrotna i w przypadku, gdy tlen nie zostanie podany.

Jeśli lot jest częścią pakietu wycieczkowego zakupionego w biurze podróży, prosimy zamówić butlę tlenową na pokładzie za pośrednictwem swojego biura podróży.

Ze względów bezpieczeństwa wolno użyć tylko ¾ butelki tlenu. Zgodnie z wymogami prawnymi, tlenu można użyć tylko raz podczas całego lotu.