Moja batožina bola poškodená

Ihneď po prílete prosím kontaktuje nášho handlingového agenta na prepážke reklamácií batožín, kde vyplníte Protokol o poškodení (Damage Report). Ten si spolu s palubnou vstupenkou a batožinovým lístkom starostlivo uschovajte. S priloženou fotodokumentáciou potom o náhradu škody môžete požiadať prostredníctvom online reklamačného formulára.

Bližšie informácie nájdete v dokumente Reklamace zavazadel.