Môžem zrušiť rezerváciu?

Refundácia letenky sa riadi podmienkami cenového balíčka, v ktorom bola zakúpená.

Letenky zakúpené v cenových balíčkoch LITE a PLUS sú nerefundovateľné vrátane poplatkov za doplnkové služby zakúpené k letenke. V takom prípade vám vrátime len nevyužité letiskové poplatky.

Refundácia v cenových balíčkoch FLEX je možná za poplatok 60 EUR* za každý nepreletený úsek. Pri ich refundácii vám vrátime nevyužité časti letenky.

Pokiaľ ste letenky zakúpili na našich webových stránkach, na ich refundáciu vyplňte prosím kontaktný formulár.

Pokiaľ ste si letenku zakúpili od iného subjektu než od Smartwings a prajete si ju refundovať, obráťte sa prosím na svojho predajcu letenky.

Pokiaľ je váš let súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, kontaktujte svoju cestovnú kanceláriu. Zrušenie sa bude riadiť zmluvnými podmienkami dohovorenými pri kúpe zájazdu.