Prísne hygienické štandardy na palubách našich lietadiel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami a toalet.

Letadla jsou vybavena vzduchovými filtry HEPA, které zachytí 99,97 % virů a bakterií.

Ochranný prostředek dýchacích cest

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky musí mít všichni cestující starší 15 let před vstupem na palubu letadel Smartwings a Českých aerolinií a po celou dobu letu nasazen respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Jiný ochranný prostředek dýchacích cest není povolen.

Děti ve věku od 6 do 15 let mohou mimo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest cestovat pouze s jednou zdravotnickou obličejovou maskou.

Povinnost nasazení ochranného prostředku dýchacích cest se nadále nevztahuje na děti do šesti let a další osoby uvedené ve výjimkách příslušného mimořádného opatření (např. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů).

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude považováno za porušení přepravních podmínek Smartwings a Českých aerolinií a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Bezkontaktní platba

Sociální distancování

Dvoumetrové odstupy
Při nástupu a výstupu do letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení
Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on line v příslušné sekci webových stránek.

Usazení v letadle
V případě dostatečně volné kapacity budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy.  

Bezkontaktní placení
Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.

Letiště
Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

S ohledem na minimalizaci rizika přenosu onemocnění Covid-19 prosíme, abyste zaměstnancům u odletového východu předkládali cestovní doklad otevřený na straně s fotografií a následně si sami přiložili palubní vstupenku ke čtecímu zařízení. Tímto postupem zajistíme váš bezpečný nástup do letadla bez nadbytečného fyzického kontaktu.