Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami a toalet.

Letadla jsou vybavena vzduchovými filtry HEPA, které zachytí 99,97 % virů a bakterií.

Ochranný prostředek dýchacích cest

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky musí mít všichni cestující starší 15 let před vstupem na palubu letadel Smartwings a Českých aerolinií a po celou dobu letu nasazen respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Jiný ochranný prostředek dýchacích cest není povolen.

Děti ve věku od 6 (resp. děti, které již zahájily povinnou školní docházku) do 15 let mohou mimo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest cestovat pouze s jednou zdravotnickou obličejovou maskou.

Povinnost nasazení ochranného prostředku dýchacích cest se nadále nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, a další osoby uvedené ve výjimkách příslušného mimořádného opatření (např. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů).

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude považováno za porušení přepravních podmínek Smartwings a Českých aerolinií a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Bezkontaktní platba

Sociální distancování

Dvoumetrové odstupy
Při nástupu a výstupu do letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení
Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on line v příslušné sekci webových stránek.

Usazení v letadle
V případě dostatečně volné kapacity budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy.  

Bezkontaktní placení
S ohledem na ochranu zdraví cestujících a palubního personálu doporučujeme platit bezkontaktně, tj. platební kartou.

Letiště
Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

S ohledem na minimalizaci rizika přenosu onemocnění Covid-19 prosíme, abyste zaměstnancům u odletového východu předkládali cestovní doklad otevřený na straně s fotografií a následně si sami přiložili palubní vstupenku ke čtecímu zařízení. Tímto postupem zajistíme váš bezpečný nástup do letadla bez nadbytečného fyzického kontaktu.