Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami a toalet.

Letadla jsou vybavena vzduchovými filtry HEPA, které zachytí 99,97 % virů a bakterií.

Ochranný prostředek dýchacích cest

Ochrana úst a nosu na palubě letadla

Od 14. dubna dochází ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky ke zrušení opatření stanovující povinnost nasazení ochranného prostředku dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy. Protože je však zdraví a bezpečnost cestujících naší nejvyšší prioritou, i nadále doporučujeme mít ochranu úst a nosu na palubě letadla nasazenou.

Bezkontaktní platba

Sociální distancování

Dvoumetrové odstupy
Při nástupu a výstupu do letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení
Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on line v příslušné sekci webových stránek.

Usazení v letadle
V případě dostatečně volné kapacity budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy.  

Bezkontaktní placení
S ohledem na ochranu zdraví cestujících a palubního personálu doporučujeme platit bezkontaktně, tj. platební kartou.

Letiště
Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

S ohledem na minimalizaci rizika přenosu onemocnění Covid-19 prosíme, abyste zaměstnancům u odletového východu předkládali cestovní doklad otevřený na straně s fotografií a následně si sami přiložili palubní vstupenku ke čtecímu zařízení. Tímto postupem zajistíme váš bezpečný nástup do letadla bez nadbytečného fyzického kontaktu.