Přísné hygienické standardy na palubách našich letadel

Interiér našich letadel prochází před a po každém letu důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami a toalet.

Letadla jsou vybavena vzduchovými filtry HEPA, které zachytí 99,97 % virů a bakterií.

Ochranný prostředek dýchacích cest

Vstup na palubu letadla jen s ochranou úst a nosu (rouškou)

Před vstupem na palubu letadel Smartwings a Českých aerolinií a po celou dobu letu musí mít všichni cestující nasazenu ochranu úst a nosu, vyjma dětí do dvou let a osob, na které se vztahují výjimky dle příslušného krizového či mimořádného opatření.

Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude považováno za porušení přepravních podmínek Smartwings a Českých aerolinií a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

Žádáme vás proto, abyste si přinesli svůj vlastní ochranný prostředek. Může se jednat o jednorázové roušky, respirátory, vlastnoručně ušité ústenky nebo i šálu či šátek. Ochranný štít jako samostatný ochrannný prostředek (tj. bez použití v kombinaci s jakýmkoli z prostředků výše uvedených) není akceptován. 

Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou budou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

Bezkontaktní platba

Sociální distancování

Dvoumetrové odstupy
Při nástupu a výstupu do letadla dodržujte dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.

On-line odbavení
Pokud je to možné, odbavte se na svůj let on line v příslušné sekci webových stránek.

Usazení v letadle
V případě dostatečně volné kapacity budou cestující usazováni s patřičnými rozestupy.  

Bezkontaktní placení
Platba na palubách našich letadel je možná pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.

Letiště
Vezměte prosím na vědomí, že mohlo dojít ke změnám obecných postupů na bezpečnostních kontrolních stanovištích. Doporučujeme být proto na letišti v dostatečném časovém předstihu. K omezením dochází taktéž v poskytovaných službách a letištní salónky, restaurace, obchody, aj. tak mohou být uzavřeny.

Palubní občerstvení

Omezení služeb během letu

Abychom zajistili vaši maximální ochranu, přistoupili jsme k omezení vybraných služeb poskytovaných během letu.

Občerstvení na palubách Smartwings
U pokrmů, které jste si objednali předem, může dojít k úpravám. Palubní občerstvení BISTRO-ON-BOARD je nabízeno v omezené podobě, o kterém vás bude informovat posádka. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno.

Roušku sundávejte pouze během pití a při konzumaci jídla. Jakmile dojíte či dopijete, opět si ji prosím nasaďte.

Sky Shop FLY & BUY
S ohledem na minimalizaci kontaktu mezi cestujícími a palubními průvodčími nebude možné zakoupit zboží z palubního magazínu FLY & BUY.

Palubní magazín mywings
Tištěné materiály jsou na palubě omezeny pouze na nezbytně nutné. Z tohoto důvodu na našich letech aktuálně nenajdete palubní magazín mywings.


Upozornění:

Doporučujeme, abyste si před cestou zkontrolovali aktuálně platné požadavky pro vstup do vaší cílové země, a to i v případě, že jste jejím občanem či rezidentem, případně pro transfer přes příslušnou zemi. V některých případech může být vyžadován například test na COVID-19.

Pro bližší informace o požadavcích pro vstup do cílové země či transfer přes příslušnou zemi se obraťte na orgány daného státu.