V mojej batožine niečo chýba

Ihneď po prílete prosím kontaktujte priehradku nášho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím dobre uschovajte a ponechajte si aj palubný lístok a lístok od batožiny. O náhradu škody môžete požiadať prostredníctvom on-line reklamačného formulára.