Co gdy nie chce przejść płatność online?

Proszę sprawdzić saldo na rachunku bankowym i przekonać się czy używana karta płatnicza ma możliwość przeprowadzania transakcji online. Można także spróbować użyć inną przeglądarkę internetową. Jeśli żaden z podanych sposobów nie pomoże, można zwrócić się o pomoc do swojego banku lub zakupić bilet telefonicznie opłata serwisowa 30 EUR/osoba).