Co należy zrobić w przypadku spóźnienia się na samolot?

Zmiany lotu można dokonać do 72 godzin po pierwotnym terminie wylotu w sekcji Moje rezerwacje.

Pakiet cenowy Przed wylotem Do 72 godzin po wylocie
LITE 60 EUR* + ewentualna różnica w opłatach 100 EUR* + ewentualna różnica w opłatach
PLUS 60 EUR* + ewentualna różnica w opłatach 100 EUR* + ewentualna różnica w opłatach
FLEX ewentualna różnica w opłatach ewentualna różnica w opłatach

*Lub równowartość w walucie lokalnej.

W przypadku gdy lot jest częścią składową podróży, wtedy wszelkich zmian należy dokonywać za pośrednictwem biura podróży i zgodnie z warunkami uzgodnionymi przy jej wykupieniu.