Nie przyleciał mój bagaż

Prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym biurem obsługi klienta w celu wypełnienia Property Irregularity Report (PIR), który należy zachować wraz z przywieszką bagażową i kartą pokładową.

Jeśli bagaż jest opóźniony o ponad 24 godziny poza Twoim krajem zamieszkania, możesz mieć prawo do zwrotu kosztów niezbędnych zakupów. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie paragonów. Zwrotowi podlegają tylko niezbędne zakupy (przybory toaletowe, bielizna, odzież w przypadku dłuższego opóźnienia itp.) Do kwoty nieprzekraczającej 40 EUR za dzień opóźnienia bagażu (pierwsze 24 godziny opóźnienia nie są wliczone) i do wysokości maksymalna kwota nieprzekraczająca 250 EUR. Zakup przedmiotów nieistotnych (kosmetyki dekoracyjne, towary luksusowe itp.) Nie podlega zwrotowi. Możesz zażądać odszkodowania za pośrednictwem naszego internetowego formularza roszczeniowego.

Status opóźnionego bagażu możesz sprawdzić online za pomocą aplikacji World Tracer w połączeniu z numerem referencyjnym sprawy, podanym w raporcie Property Irregularity Report (PIR) - np. PRGQS12345, odebrany w punkcie odbioru bagażu na lotnisku, kiedy zgłosiłeś zaginięcie bagażu.

Jeśli bagaż nie zostanie odnaleziony w ciągu 4 tygodni, uważa się go za zaginiony.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie odbioru bagażu.