Nie przyleciał mój bagaż

Natychmiast po przyjeździe prosimy o kontakt ze stanowiskiem biura obsługi, gdzie wypełniony zostanie Property Irregularity Report (PIR). Zachować należy także kartę pokładową oraz bagażowy kwit. Jeśli bagaż nie zostanie dostarczony w ciągu 24 godzin po przylocie, masz prawo do całkowitego odszkodowania w wysokości 60 EUR za osobę.

Jeśli nie zostanie dostarczony do 48 godzin, masz prawo do zwrotu kosztów za niezbędne wydatki na podstawie dokumentów zakupu. Pokrycie kosztów nie obowiązuje rezydentów miejsca przylotu. Jeśli nie otrzymacie bagażu do 30 dni od przylotu, uznawane jest za zaginione. O odszkodowanie można się zwrócić za pośrednictwem formularz reklamacyjny online.

Aktualny stan opóźnionego bagażu można sprawdzić online za pomocą usługi WorldTracer i numeru referencyjnego. Numer referencyjny (np. PRGQS12345) jest podany w dokumencie Property Iregularity Report (PIR), który otrzymałeś na lotnisku, przy stanowisku reklamacji bagażu podczas zgłoszenia brakującego bagażu.