Online sledovanie meškajúcej batožiny

Aktuálny stav omeškanej batožiny si môžete overiť online pomocou služby WorldTracer a referenčného čísla. Referenčné číslo (napr. PRGQS12345) je uvedené v dokumente Property Irregularity Report (PIR), ktorý ste dostali na prepážke Reklamácie batožín po nahlásení chýbajúcej batožiny.