Online sledování zpožděného zavazadla

Aktuální stav zpožděného zavazadla si můžete ověřit online pomocí služby WorldTracer a referenčního čísla. Referenční číslo (např. PRGQS12345) je uvedeno v dokumentu Property Irregularity Report (PIR), který jste obdrželi na přepážce Reklamace zavazadel po nahlášení chybějícího zavazadla.