Je pre deti stanovená veková hranica?

Smartwings neprepravuje deti do 48 hodín po pôrode. Deti od 48 hodín do 7 dní po pôrode sú prepravované len na základe tohto formulára. Deti od 6 do 11 rokov môžu cestovať samostatne, ak je objednaná asistenčná služba pre nesprevádzané dieťa (UMNR). Túto službu možno objednať do dvoch dní pred odletom prostredníctvom kontaktného formulára. Cena služby je 95 EUR za smer a dieťa musí mať u seba päť kópií tohto formulára. Niektoré štáty môžu vyžadovať písomný súhlas rodičov s vycestovaním.

Od 12 rokov môže dieťa cestovať samo, bez sprievodu dospelých, sprievodnú službu UMNR však pre deti môžete objednať až do veku 17 rokov.

Ak váš let je súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, objednajte si asistenčnú službu v cestovnej kancelárii. Cena bude podliehať jej cenníku.