Je pre deti stanovená veková hranica?

Smartwings neprepravuje deti do 48 hodín po pôrode. Deti od 48 hodín do 7 dní po pôrode sú prepravované len na základe tohto formulára. Deti od 6 do 12 rokov môžu cestovať samostatne, ak je objednaná asistenčná služba pre nesprevádzané dieťa (UMNR). Túto službu možno objednať do dvoch dní pred odletom prostredníctvom kontaktného formulára.

Cena služby je 59 EUR/smer a dieťa musí mať u seba štyri kópie tohto formulára. Niektoré štáty môžu vyžadovať písomný súhlas rodičov s vycestovaním. Ak váš let je súčasťou zájazdu s cestovnou kanceláriou, objednajte si asistenčnú službu v cestovnej kancelárii. Cena bude podliehať jej cenníku. Od 12 rokov môže dieťa cestovať samo, bez sprievodu dospelých, sprievodnú službu UMNR však pre deti môžete objednať až do veku 17 rokov.