COVID-19: Cestovní informace

Cestovní informace

13. března 2020
Mnoho států v současné době zavádí omezení vstupu do země. Podmínky vstupu se v jednotlivých státech mohou lišit a během krátké doby může docházet k jejich změnám. Průběžně tak prosím sledujte přijímaná cestovní opatření v zemích vaší cílové destinace.  

Aktuální letový řád si můžete ověřit v sekci Moje rezervace nebo u vaší cestovní kanceláře.


13. března 2020
S účinností od 16. 3. 2020 na základě opatření provedených vládou České republiky k zákazu cestování českých občanů do zahraničí a zákazu vstupu cizinců bez trvalého či přechodného pobytu na území ČR jsou po dobu trvání tohoto opatření pozastavena všechna letecká spojení z/do České republiky.

Cestující z dotčených letů jsou o možnostech dalšího postupu informováni e-mailem ze strany dopravce nebo u prodejců letenek.


Zdraví a bezpečnost zákazníků a zaměstnanců je pro Smartwings nejvyšší prioritou

Rádi bychom naše zákazníky ujistili, že přistupujeme k hrozbám epidemiologické nákazy velmi zodpovědně a řídíme se závaznými nařízeními a doporučeními příslušných úřadů v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), EASA a IATA. Situaci pečlivě sledujeme, průběžně vyhodnocujeme, přijímáme příslušná opatření a zůstáváme v úzkém kontaktu s odpovědnými orgány ochrany veřejného zdraví.