COVID-19: Aktuální informace

COVID

Cestování v době koronaviru

Vaše zdraví a bezpečnost jsou naší nejvyšší prioritou. Jaká opatření jsme na palubách našich letadel zavedli?

Zjistit více

Cestovní informace

19. června 2020
V prvním červencovém týdnu obnovujeme lety z Prahy do 14 destinací.

1. července: Málaga, Mallorca, Heraklion, Korfu, Kos, Preveza, Rhodos, Zakynthos, Burgas
2. července: Cagliari, Kefalonie
3. července: Tenerife, Valencie, Varna

Od 24. června také navyšujeme frekvenci na lince do Splitu, kam budeme létat každý den.


12. června 2020
Všichni cestující, kteří míří na Sardinii (Cagliari), musí před odletem vyplnit registrační formulář dostupný na webových stránkách tamního úřadu.

Po registraci cestující emailem obdrží potvrzení, které společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení.

Potvrzení musí být vyplněno elektronicky, na základě ručně přijatého potvrzení cestující nebude přijat k přepravě.


26. května 2020
Od 10. června 2020 obnovujeme spojení s chorvatským Splitem. Na začátku července by mělo dojít k obnovení letů do 11 řeckých destinací a Burgasu a Varny v Bulharsku.

Obnovení provozu se bude i nadále odvíjet od uvolňování cestovních opatření ze strany jednotlivých států.


13. března 2020
Mnoho států v současné době zavádí omezení vstupu do země. Podmínky vstupu se v jednotlivých státech mohou lišit a během krátké doby může docházet k jejich změnám. Průběžně tak prosím sledujte přijímaná cestovní opatření v zemích vaší cílové destinace.  

Aktuální letový řád si můžete ověřit v sekci Moje rezervace nebo u vaší cestovní kanceláře.


13. března 2020
S účinností od 16. 3. 2020 na základě opatření provedených vládou České republiky k zákazu cestování českých občanů do zahraničí a zákazu vstupu cizinců bez trvalého či přechodného pobytu na území ČR jsou po dobu trvání tohoto opatření pozastavena všechna letecká spojení z/do České republiky.

Cestující z dotčených letů jsou o možnostech dalšího postupu informováni e-mailem ze strany dopravce nebo u prodejců letenek.


Zdraví a bezpečnost zákazníků a zaměstnanců je pro Smartwings nejvyšší prioritou

Rádi bychom naše zákazníky ujistili, že přistupujeme k hrozbám epidemiologické nákazy velmi zodpovědně a řídíme se závaznými nařízeními a doporučeními příslušných úřadů v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), EASA a IATA. Situaci pečlivě sledujeme, průběžně vyhodnocujeme, přijímáme příslušná opatření a zůstáváme v úzkém kontaktu s odpovědnými orgány ochrany veřejného zdraví.