Mohu si vybrat sedadlo?

Své oblíbené sedadlo si můžete vybrat při nákupu letenky nebo nejpozději do 48 hodin před odletem v sekci Moje rezervace.

  • Standardní sedadlo: 15 EUR
  • Prémiové sedadlo: 35 EUR

Na některých letech může být možnost rezervace sedadel omezena. Pokud je váš let součástí zájezdu, objednejte si prosím preferované sedadlo u cestovní kanceláře. Cena bude podléhat jejímu ceníku.

Omezení pro sedadla u nouzových východů
Sedadla u nouzových východů můžete využít, pokud splňujete následující podmínky:
1) Je vám minimálně 12 let,
2) Jste schopni číst, rozumět instrukcím a realizovat pokyny podávané posádkou v češtině a angličtině,
3) Jste fyzicky schopni a ochotni otevřít nouzový východ v případě nouzové situace,
4) Nejste limitováni omezenou schopností pohybu a orientace,
5) Necestujete s osobou, která je závislá na vaší asistenci v případě nouzové situace,
6) Nevyžadujete prodloužení bezpečnostního pásu,
7) Necestujete se zvířetem na palubě,
8) Nejste těhotná,
9) Nejsou vám známá žádná další omezení (např. zdravotní či odpovědnosti), která by vám bránila splnit výše uvedené podmínky nebo by jejich plnění mohlo způsobit ublížení na zdraví.