Mohu za letu použít kyslík?

Z bezpečnostních důvodů nedovolujeme cestujícím vzít si na palubu vlastní kyslíkové lahve. Jestliže potřebujete použít kyslík během letu, je třeba tuto službu vyžádat telefonicky v den rezervace letenky. Cestující musí cestovat s písemným lékařským potvrzením, že je schopen letu. Bez potvrzení bude přeprava v zájmu vaší bezpečnosti odmítnuta. Poplatek činí 450 EUR za 311,5 l na směr. Musí být zaplacen při objednání, nelze jej uhradit na letišti před odletem. Poplatek je nevratný, a to i v případě, kdy kyslík nebyl využit.

Pokud je let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, prosím, objednejte si kyslíkovou láhev na palubu prostřednictvím své cestovní kanceláře.

Z bezpečnostních důvodů můžeme použít pouze ¾ lahve s kyslíkem. Dle zákona je na jednom letu možné vyhovět pouze jednomu požadavku na láhev s kyslíkem.