Upozornění pro cestující: Z důvodu dočasného přerušení provozu letounů Boeing 737 MAX jsou lety operovány jinými typy letadel. Omlouváme se, pokud výjimečně dojde ke zpoždění nebo zrušení letu. Aktuální letový řád Vašeho letu si můžete ověřit ve Správě rezervací v sekci Moje lety.

Zavazadla

Kolik mohu přepravit zavazadel?

Počet a hmotnost zavazadel započítané v ceně letenky se mohou lišit dle zakoupeného cenového balíčku:

Cenový balíček Odbavené zavazadlo Příruční zavazadlo Osobní taška
Economy Lite Ne 1 x 8 kg Ne
Economy Plus 1 x 23 kg 1 x 8 kg 1x 3 kg
Economy Semi Flexible 1 x 23 kg 1 x 8 kg 1x 3 kg
Economy Flexible 1 x 23 kg 1 x 8 kg 1x 3 kg
Business Lite 2 x 32 kg 2 x 8 kg 1x 3 kg
Business 2 x 32 kg 2 x 8 kg 1x 3 kg
Business Flexible 2 x 32 kg 2 x 8 kg 1x 3 kg

Odbaveným zavazadlem se rozumí zapsané zavazadlo přepravované v nákladovém prostoru letadla. Překročení bezplatných limitů odbavených zavazadel je zpoplatněno dle ceníku dopravce. Z technických důvodů nesmí žádné zapsané zavazadlo překročit hmotnost 32 kg a maximální rozměr 250 cm, tj. součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček.

Příručním zavazadlem se rozumí nezapsané zavazadlo o rozměrech max. 56x45x25 cm a hmotnosti do 8 kg nebo hudební nástroj, jehož hmotnost nepřesahuje 8 kg, délka 90 cm, šířka 35 cm a hloubka 20 cm (uvedené údaje jsou včetně obalu).

V případě potřeby si cestující mohou vzít na palubu také berle či ortopedické podpěrné přístroje nebo složitelný invalidní vozík, který bude přeložen do nákladového prostoru.

Osobní taškou se rozumí např. dámská kabelka či lap top o rozměrech max. 40x30x15 cm a hmotnosti do 3 kg.

Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

Kabinová zavazadla a osobní tašky, které překročí povolený počet, rozměry nebo hmotnost, budou přepraveny za poplatek dle ceníku jako zapsaná v zavazadlovém prostoru letadla.

Děti do dvou let věku cestující na klíně dospělého nemají nárok na přepravu zavazadel. Pokud však tarif dospělého cestujícího ve stejné rezervaci zahrnuje odbavené zavazadlo, může dítě do dvou let věku přepravovat jedno odbavené zavazadlo do hmotnosti 10 kg a součtu délky, šířky a výšky maximálně 115 cm.

Kompletní ceník přepravy nadlimitních zavazadel a doplňkových služeb naleznete zde.

Jaké mohou být dodatečné poplatky a kde se platí?

  • Za překročení bezplatného váhového limitu zavazadla je účtován poplatek 25 EUR (platba více než 36 hodin před odletem) nebo 35 EUR (platba méně než 36 hodin před odletem).
  • Za každý kus zavazadla navíc oproti bezplatnému limitu je účtován poplatek 25 EUR (platba více než 36 hodin před odletem), 35 EUR (platba méně než 36 hodin před odletem) nebo 45 EUR (platba u odletového východu).
  • Kusy nebo kilogramy navíc je možné objednat při nákupu letenky nebo později v sekci Moje lety.
  • Poplatky za přepravu sportovní výbavy činí 59 EUR/kus/směr (do 32 kg).
  • Poplatky za přepravu živých zvířat činí 59 EUR/kus/směr do hmotnosti 8 kg nebo 119 EUR/kus/směr při hmotnosti 8 – 32 kg.
  • Přeprava sportovního vybavení a živých zvířat musí být nahlášena alespoň 48 hodin před odletem přes kontaktní formulář.

Pokud je Váš let součástí zájezdu, předplaťte si prosím přepravu zavazadel navíc u cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku. Na zavazadla klientů cestovních kanceláří se také mohou vztahovat rozdílné limity. Přepravu výše uvedených předmětů a zvířat můžeme být nuceni z provozních či kapacitních důvodů odmítnout.

Veškeré uváděné poplatky jsou nevratné.

Jak objednat přepravu nadměrných nebo nestandardních předmětů?

Předchozí objednávka je vyžadována u odbavených zavazadel nad 23 kg (Economy Class) nebo 32 kg (Business Class), zavazadel nad maximálními rozměry (jedna strana do 150 cm, součet tří stran do 250 cm), veškeré sportovní výbavy, živých zvířat, zbraní a invalidních vozíků. Nadváhu zavazadel si lze objednat předem při nákupu letenky nebo do 24 hodin před odletem v sekci Moje lety. Přepravu ostatních předmětů rezervujte alespoň 48 hodin před odletem prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Pokud letíte na zájezd s cestovní kanceláří, je třeba výše uvedené služby objednat u cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku.
Na odbavená zavazadla cestovních kanceláří se také mohou vztahovat rozdílné hmotnostní limity. Přeprava výše uvedených předmětů nebo zvířat může být z kapacitních důvodů zamítnuta (neplatí pro invalidní vozíky).

Veškeré poplatky jsou nevratné.

Kolik mohu mít v zavazadlech tekutin?

V příručním zavazadle může mít každý cestující tekutiny a gely v obalech do maximálního objemu 100 ml. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 l. V odbaveném zavazadle je přeprava tekutin zakázána a neneseme za ni odpovědnost.

S jakými předměty a látkami nemohu letět?

Seznam zakázaných předmětů a látek naleznete zde.

Mohu převážet křehké předměty?

Ano, ale za jejich poškození dopravce nenese odpovědnost.
Umělecká díla nebo hudební nástroje je doporučeno přepravit v kabině pro cestující na extra volném sedadle, které si lze zakoupit telefonicky. Za volné sedadlo je účtována cena letenky bez letištních poplatků. Maximální přípustné rozměry předmětů přepravovaných na volném sedadle jsou 42x41x120 cm. Pokud je Váš let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, objednejte volné sedadlo u Vaší cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku.

Mohu si zavazadla pojistit?

Služby pojištění zavazadel nabízí široká škála pojišťoven. Věnujte však zvýšenou pozornost pojistným podmínkám.

Moje zavazadlo bylo poškozeno

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Zavazadlo doporučujeme nechat opravit u společnosti Dolfi 1920 (www.dolfi1920.cz). Uschovejte si doklad o opravě nebo potvrzení o neopravitelnosti. O náhradu škody můžete požádat prostřednictvím online reklamačního formuláře.

Moje zavazadlo nepřiletělo

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Property Irregularity Report (PIR). Uschovejte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Pokud Vám zavazadlo není doručeno do 24 hodin po příletu, máte nárok na paušální odškodnění ve výši 60 EUR na osobu.

Není-li doručeno do 48 hodin, máte nárok na proplacení nezbytných výdajů oproti nákupním dokladům. Uvedené krytí se nevztahuje na rezidenty v místě příletu. Jestliže zavazadlo neobdržíte do 30 dnů od příletu, je považováno za ztracené. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.

V mém zavazadle něco chybí

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agentra, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.

Obsah: