Zavazadla

Kolik si mohu odbavit zavazadel?

Na počtu kusů nezáleží.

Maximální rozměry: délka jedné strany do 150 cm, součet tří stran do 250 cm.

Doplňující informace

Pokud se cestující odbavují společně jako rodina, hmotnosti zavazadel se sčítají. Například dva cestující v Economy Class tak mohou zdarma přepravit jedno společné zavazadlo o hmotnosti do 30 kg. Jeden kus odbaveného zavazadla však z manipulačních důvodů nikdy nesmí vážit více než 32 kg.

Za překročení bezplatného váhového limitu je účtován poplatek 6 EUR/kg. Nadváhu zavazadla je třeba objednat při nákupu letenky nebo do 24 hodin před odletem v sekci Moje lety.

Za překročení povolených rozměrů zavazadla je účtován poplatek 59 EUR.
Nadrozměrná zavazadla je třeba hlásit alespoň 48 hodin předem přes kontaktní formulář.

Pokud je Váš let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, objednejte přepravu nadměrných zavazadel u své cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku. Na odbavená zavazadla klientů cestovních kanceláří se také mohou vztahovat rozdílné hmotnostní limity.

Přeprava nadměrných zavazadel může být z kapacitních důvodů zamítnuta.

Veškeré uváděné poplatky jsou nevratné.

Kolik zavazadel si mohu vzít na palubu?

Na palubu si můžete vzít 1 ks na osobu a zavazadlo musí splňovat tyto parametry:

  • maximální hmotnost: 8 kg
  • maximální rozměry: 56 x 45 x 25 cm

Ke kabinovému zavazadlu si můžete vzít s sebou také malou osobní tašku (dámskou kabelku nebo laptop) o hmotnosti do 3 kg a maximálních rozměrech 40x30x15 cm.

Jaké mohou být dodatečné poplatky a kde se platí?

  • Za překročení bezplatného váhového limitu je účtován poplatek 6 EUR/kg. Nadváhu zavazadla je třeba objednat při nákupu letenky nebo do 24 hodin před odletem v sekci Moje lety.
  • Přeprava nadrozměrných zavazadel je zpoplatněna částkou 59 EUR/kus/směr (do 32 kg).
  • Poplatky za přepravu sportovní výbavy činí 59 EUR/kus/směr (do 32 kg).
  • Poplatky za přepravu živých zvířat činí 59 EUR/kus/směr do hmotnosti 8 kg nebo 119 EUR/kus/směr při hmotnosti 8 – 32 kg.
  • Přeprava sportovního vybavení a živých zvířat musí být nahlášena alespoň 48 hodin před odletem přes kontaktní formulář.

Pokud je Váš let součástí zájezdu, předplaťte si prosím přepravu větších nebo těžších zavazadel prostřednictvím své cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku. Na odbavená zavazadla klientů cestovních kanceláří se také mohou vztahovat rozdílné hmotnostní limity. Přepravu výše uvedených předmětů a zvířat můžeme být nuceni z provozních či kapacitních důvodů odmítnout.

Veškeré uváděné poplatky jsou nevratné.

Může mít více osob jedno společné zavazadlo?

Pokud se cestující odbavují společně jako rodina, hmotnosti zavazadel se sčítají. Například dva cestující v Economy Class tak mohou zdarma přepravit jedno společné zavazadlo o hmotnosti do 30 kg. Jeden kus odbaveného zavazadla však z manipulačních důvodů nikdy nesmí vážit více než 32 kg. Sdružování příručních zavazadel není možné. Každý klient může mít maximálně 1 kus do hmotnosti 8 kg.

Mohu si předplatit větší nebo těžší zavazadla?

Za překročení bezplatného váhového limitu je účtován poplatek 6 EUR/kg. Nadváhu zavazadla je třeba objednat při nákupu letenky nebo do 24 hodin před odletem v sekci Moje lety.

Přepravu nadrozměrných zavazadel, sportovního vybavení nebo živých zvířat je třeba hlásit alespoň 48 hodin před odletem přes kontaktní formulář

Pokud je Váš let součástí zájezdu, předplaťte si prosím přepravu větších nebo těžších zavazadel prostřednictvím své cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku. Na odbavená zavazadla klientů cestovních kanceláří se také mohou vztahovat rozdílné hmotnostní limity.

Přeprava výše uvedených položek může být z kapacitních důvodů zamítnuta.

Veškeré uváděné poplatky jsou nevratné.

Jak objednat přepravu nadměrných nebo nestandardních předmětů?

Předchozí objednávka je vyžadována u odbavených zavazadel nad 15 kg (Economy Class) nebo 20 kg (Business Class), zavazadel nad maximálními rozměry (jedna strana do 150 cm, součet tří stran do 250 cm), veškeré sportovní výbavy, živých zvířat, zbraní a invalidních vozíků. Nadváhu zavazadel si lze objednat předem při nákupu letenky nebo do 24 hodin před odletem v sekci Moje lety. Přepravu ostatních předmětů rezervujte alespoň 48 hodin před odletem prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Pokud letíte na zájezd s cestovní kanceláří, je třeba výše uvedené služby objednat u cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku.
Na odbavená zavazadla cestovních kanceláří se také mohou vztahovat rozdílné hmotnostní limity. Přeprava výše uvedených předmětů nebo zvířat může být z kapacitních důvodů zamítnuta (neplatí pro invalidní vozíky).

Veškeré poplatky jsou nevratné.

Kolik mohu mít v zavazadlech tekutin?

V příručním zavazadle může mít každý cestující tekutiny a gely v obalech do maximálního objemu 100 ml. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 l. V odbaveném zavazadle je přeprava tekutin zakázána a neneseme za ni odpovědnost.

S jakými předměty a látkami nemohu letět?

Seznam zakázaných předmětů a látek naleznete zde.

Mají děti do 2 let bez sedadla nárok na zavazadla?

Děti do dvou let nárok na zavazadla nemají. Dětské postýlky a autosedačky jsou však přepravovány zdarma.

Mohu převážet křehké předměty?

Ano, ale za jejich poškození dopravce nenese odpovědnost.
Umělecká díla nebo hudební nástroje je doporučeno přepravit v kabině pro cestující na extra volném sedadle, které si lze zakoupit telefonicky. Za volné sedadlo je účtována cena letenky bez letištních poplatků. Maximální přípustné rozměry předmětů přepravovaných na volném sedadle jsou 42x41x120 cm. Pokud je Váš let součástí zájezdu s cestovní kanceláří, objednejte volné sedadlo u Vaší cestovní kanceláře. Cena podléhá jejímu ceníku.

Mohu si zavazadla pojistit?

Služby pojištění zavazadel nabízí široká škála pojišťoven. Věnujte však zvýšenou pozornost pojistným podmínkám.

Moje zavazadlo bylo poškozeno

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Zavazadlo doporučujeme nechat opravit u společnosti Dolfi 1920 (www.dolfi1920.cz). Uschovejte si doklad o opravě nebo potvrzení o neopravitelnosti. O náhradu škody můžete požádat prostřednictvím online reklamačního formuláře.

Moje zavazadlo nepřiletělo

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agenta, kde vyplníte Property Irregularity Report (PIR). Uschovejte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. Pokud Vám zavazadlo není doručeno do 24 hodin po příletu, máte nárok na paušální odškodnění ve výši 60 EUR na osobu.

Není-li doručeno do 48 hodin, máte nárok na proplacení nezbytných výdajů oproti nákupním dokladům. Uvedené krytí se nevztahuje na rezidenty v místě příletu. Jestliže zavazadlo neobdržíte do 30 dnů od příletu, je považováno za ztracené. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.

V mém zavazadle něco chybí

Ihned po příletu, prosím, kontaktujte přepážku našeho handlingového agentra, kde vyplníte Damage Report. Ten si prosím pečlivě uschovejte a ponechte si také palubní vstupenku a zavazadlový lístek. O náhradu škody můžete požádat přes online reklamační formulář.

Obsah: